Πρόταση για της εκλογές του επιμελητηρίου Αρκαδίας

Εκλογές επιμελητηρίου Αρκαδίας
19-11-2011 στο Άστρος - Ίδρυμα Ζαφείρη
20 κ 21-11-2011 στην Τρίπολη - Αποστολοπούλειο Πνευματικό κέντρο
Με την δημόσια αυτή επιστολή μας θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι στις προσεχείς εκλογές του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε με το συνδυασμό "Επιμελητήριο Εν Δράσει" και επικεφαλής τον Παναγιώτη Κοκοσιέλη, ως υποψήφιοι στον κλάδο των υπηρεσιών για τους παρακάτω λόγους:
-Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα στην ελληνική περιφέρεια και τις μικρές κωμοπόλεις και χωριά για την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και για μεγάλο χρονικό διάστημα από σήμερα είναι όρος επιβίωσης για τους κατοίκους των περιοχών αυτών για την Αρκαδία, για την Πελοπόννησο, για την Ελλάδα.
-Η αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής των προϊόντων της γης και της τεχνογνωσίας της κάθε περιοχής, οι εξαγωγές, ο τομέας της εστίασης και ο τουρισμός είναι η μοναδική πηγή δημιουργίας θέσεων παραγωγικής εργασίας.
-Ο δημόσιος τομέας ως εργοδότης και πάροχος υπηρεσιών για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού δεν έχει καμία δυνατότητα, καμία αξιοπιστία, καμία προοπτική, καμία πιθανότητα να διατηρήσει θέσεις εργασίας διότι καταρρέει υπό το βάρος της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης την οποία σε μεγάλο βαθμό δημιούργησε και επιδεινώνει.
-Η ανάπτυξη συνεργασιών η χρήση νέων τεχνικών και τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, η ποιότητα, η περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη, η χρηστή διαχείριση κεφαλαίων και ανθρωπίνων πόρων, είναι το αλφαβητάριο κάθε μικρής και μεσαίας υγιούς επιχείρησης.
-Η πράσινη οικονομία στην αγροτική οικονομία και την παραγωγή τροφίμων, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ανακύκλωση, κομποστoποίηση και επανάχρηση των υλικών, αποτελούν σημαντική προοπτική για την δημιουργία εισοδήματος και θέσεων εργασίας.
Οι εκλογές αποτελούν την κορυφαία δημοκρατική εκείνη διαδικασία για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε τι πρέπει να γίνει και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τα θέματα που μας αφορούν.
•Η μακρόχρονη επιχειρηματική εμπειρία στην παραγωγή τροφίμων μέσω της MEDITERRANEAN FOODS Α.Ε. του κου Βασίλη Σαλάκου, Επιχειρηματία καθώς και η συμβουλευτική υποστήριξη για την ίδρυση δεκάδων μικρών επιχειρήσεων και η χρηματοδότηση τους μέσω της αξιοποίησης προγραμμάτων του κου Μαρίνη Μπερέτσου, Συμβούλου Τοπικής Ανάπτυξης αποτελεί το δείγμα γραφής της παρουσίας μας στον χώρο της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου.
•Στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. συμπυκνώσαμε την εμπειρία της πραγματικής οικονομίας με την χρηστή, διάφανη και αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων. Λειτουργήσαμε και λειτουργούμε επί πολλά χρόνια παρέχοντας υπηρεσίες και ασκώντας αρμοδιότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, εφαρμόζοντας παράλληλα τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας ως προς την οργάνωση της εργασίας και έχοντας απτά μετρήσιμα αποτελέσματα.
•Αυτή την εμπειρία και την δημόσια παρουσία θέλουμε να θέσουμε στην διάθεση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και των επιχειρηματιών του Νομού.
Θέλουμε να συμμετέχετε στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και ζητάμε την ψήφο σας για να προσπαθήσουμε για τα παραπάνω.

Μπερέτσος Μαρίνης
Γεωτεχνικός
Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα

Σαλάκος Βασίλης
Επιχειρηματίας
Εντεταλμένος Σύμβουλος Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου