Η περιουσία της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινείας και Κυνουρίας, τα μοναστήρια του Λεωνιδίου!

Ἱερά Μονή Ἑλώνης

Α’. ΑΓΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Ἀγρός (Ἐλαιόδ. 1) Δαρδίτσα Μαρί, Στρέμματα 5
2. Ἀγρός Κοπάνου Μύλος, Στρέμματα 9
3. Ἀγρός Κορομηλιά Μαρί, Στρέμματα 18
4. Ἀγρός (Ἐλαιόδ. 2) Μαρί-Μαρί, Στρέμματα 25
5. Ἀγρός Μαρί-Μαρί, Στρέμματα 24
6. Ἀγρός Μαρνιώτικο Λιγγάρι, Στρέμματα 40
7. Ἀγρός Κουγέλι-Παλιοχωρίου, Στρέμματα 43
8. Ἀγρός Κεφαλάρι ἤ Στέρνα, Στρέμματα 130 (Ἐλαιόδ. 33)
9. Ἀγρός (Ἐλαιόδ. 8) Παναρόσπιτα-Ἀλεποχωρίου
10. Ἀγρός Μιμί Καρίτσης, Στρέμματα 164
11. Ἀγρός (Ἐλαιόδ. 7) Ἅγιος Νικόλαος Γεράνι, Στρέμματα 163
12. Ἀγρός Ξηρόγιανδρος-Τσάου, Στρέμματα 1
13. Ἀγρός Ξηρόγιανδρος-Τσάου, Στρέμματα 1 500
14. Ἀγρός Ξηρόγιανδρος-Τσάου, Στρέμματα 2
15. Ἀγρός Παλαιόμυλος – Μυρτιᾶς, Στρέμματα 2
16. Ἀγρός Παλαιόμυλος – Μυρτιᾶς,Στρέμματα 1.500
17. Ἀγρός Παλαιόμυλος – Μυρτιᾶς , Στρέμματα 3
18. Ἀγρός Ἀγριοσυκιά – Μυρτιᾶς, Στρέμματα 6
19. Ἀγρός Παλαιόπυργος Μυρτιᾶς , Στρέμματα 1
20. Ἀγρός Παλαιόπυργος Μυρτιᾶς, Στρέμματα 2
21. Ἀγρός Κορονιλιές Μυρτιᾶς, Στρέμματα 1 500
22. Ἀγρός Κανιλό Μυρτιᾶς, Στρέμματα 1
23. Ἀγρός Ἀμπέλι Καλομοίρι Μυρτιᾶς, Στρέμματα 1,500
24. Ἀγρός Ἀμπέλι Καλομοίρι Μυρτιᾶς,Στρέμματα 2,500
25. Ἀγρός Ἀμπέλι Καλομοίρι Μυρτιᾶς,Στρέμματα 1
26. Ἀγρός Ἀμπέλι Καλομοίρι Μυρτιᾶς,Στρέμματα 2,500
27. Ἀγρός Ἀμπέλι Καλομοίρι Μυρτιᾶς, Στρέμματα 1,500
28. Ἀγρός Αμπέλι Καλομοίρι Μυρτιάς, Στρέμματα 1,500
29. Ἀγρός Ἀμπέλι Καλομοίρι Μυρτιᾶς Βλαχιώτη, Στρέμματα 1
30. Ἀγρός (Ἐλαιόδ. 18) Λάκκα ή ἤ Ἀσβούρα, Στρέμματα 1,500
31. Ἀγρός (Ἐλαιόδ. 1) Βλαχιταρέϊκο Πηγάδι-Βλαχιώτη, Στρέμματα 1
32. Ἀγρός (Ἐλαιόδ. 1) Βλαχιταρέϊκο Πηγάδι-Βλαχιώτη, Στρέμματα 1
33. Ἀγρός Βλαχιταρέϊκο Πηγάδι - Βλαχιώτη, Στρέμματα 1
34. Ἀγρός Λάκκα-Βλαχιώτη, Στρέμματα 2,500
35. Ἀγρός Ἀλῶνι Βλαχιώτη, Στρέμματα 1,500
36. Ἀγρός Ἀλῶνι Βλαχιώτη, Στρέμματα 1,500
37. Ἀγρός (Ἐλαιόδ. 5) Κῆπος Τούντου Βλαχιώτη, Στρέμματα 25
38. Ἀγρός Περιβόλι Μανωλάκου Βλαχιώτη, , Στρέμματα 5
39. Ἀγρός Περιβόλι Μανωλάκου Βλαχιώτη, Στρέμματα 1,500
40. Ἀγρός Βούρδουλας Βλαχιώτη, Στρέμματα 7
41. Ἀγρός (Ἐλαιόδ. 9) Γούβα Βλαχιώτη, Στρέμματα
42. Ἀγρός (Ἐλαιόδ. 1) Προσκυνητάρι Παναγίτσας Βλαχιώτη, Στρέμματα 1,500
43. Ἀγρός Παναγίτσα ἤ Σέγγα Βλαχιώτη, Στρέμματα 7
44. Ἀγρός Λάκκα Βλαχιώτη, Στρέμ. 12
45. Ἀγρός Σκαρτοπουργιά Βλαχιώτη, Στρέμ. 1
46. Ἀγρός Σκαρτοπουργιά Βλαχιώτη, Στρέμ. 1
47. Ἀγρός Τζιρίνα Βλαχιώτη, Στρέμ. 1,500
48. Ἀγρός Τζιρίνα Βλαχιώτη, Στρέμ. 1,500
49. Ἀγρός Τζιρίνα Βλαχιώτη, Στρέμ. 4
50. Ἀγρός Πιτσούνι Βλαχιώτη, Στρέμ. 10
51. Ἀγρός Τζάνενας Ἐληά Βλαχιώτη, Στρέμ. 1
52. Ἀγρός Μαραθιά Βλαχιώτη, Στρέμ. 1,500
53. Ἀγρός Μαραθιά Βλαχιώτη, Στρέμ. 1
54. Ἀγρός Μαραθιά Βλαχιώτη, Στρέμ. 0,500
55. Ἀγρός Τουκίζα Βλαχιώτη, Στρέμ. 3
56. Ἀγρός Τουκίζα Βλαχιώτη, Στρέμ. 1,500
57. Ἀγρός Τουκίζα Βλαχιώτη, Στρέμ. 1,500
58. Ἀγρός Τουκίζα Βλαχιώτη, Στρέμ. 2
59. Ἀγρός Τουκίζα Βλαχιώτη, Στρέμ. 1
60. Ἀγρός (Ἐλαιόδ. 4) Ἀγγουριῶνα Βλαχιώτη, Στρέμ. 10
61. Ἀγρός (Ἐλαιόδ. 18) Θημαριῶνες Βλαχιώτη, Στρέμ. 15
62. Ἀγρός Λάκκα Βλαχιώτη, Στρέμ. 1
63. Ἀγρός Λάκκα Βλαχιώτη, Στρέμ. 1,500
64. Ἀγρός (Ἐλαιόδ. 5) Κατσίκα Βλαχιώτη, Στρέμ. 10
65. Ἀγρός Χαμόβρυσι Βλαχιώτη, Στρέμ. 3
66. Ἀγρός (Ἐλαιόδ. 1) Λάκκα ἤ Κοκκινάδα Βλαχιώτη, Στρέμ. 4
67. Ἀγρός Λάκκα ἤ Κοκκινάδα Βλαχιώτη, Στρέμ. 2
68. Ἀγρός Μαραθέα ἤ Συκιά Βλαχιώτη, Στρέμ. 1
69. Ἀγρός Μάνδρα Σεγκάλι Βλαχιώτη, Στρέμ. 6
70. Ἀγρός Βερδέικα Βλαχιώτη, Στρέμ. 1,500
71. Ἀγρός Μάνδρες Βλαχιώτη, Στρέμ. 4
72. Ἀγρός Λουριά Βλαχιώτη, Στρέμ. 2
73. Ἀγρός Λουριά Βλαχιώτη, Στρέμ. 2
74. Ἀγρός Τσιγκάρι Βλαχιώτη, Στρέμ. 4
75. Ἀγρός Τσιγκάρι Βλαχιώτη, Στρέμ. 2
76. Ἀγρός Ἄμμος Βλαχιώτη, Στρέμ. 1
77. Ἀγρός Ἄμμος Ἔλος Βλαχιώτη, Στρέμ. 2
78. Ἀγρός Ἄμμος Ἔλος Βλαχιώτη, Στρέμ. 3
79. Ἀγρός Ἄμμος Μουρτιά Βλαχιώτη, Στρέμ. 4
80. Ἀγρός Λόγγος Αράπη Βλαχιώτη, Στρέμ. 2
81. Ἀγρός Μαραθιά Βλαχιώτη, Στρέμ. 1,500
82. Ἀγρός Μαραθιά Βλαχιώτη, Στρέμ. 0,500
83. Ἀγρός Πέτρες ἤ Ἅγιος Θεόδωρος Μουρτιά, Στρέμ. 5
84. Ἀγρός Ποταμιές Σκάλας, Στρέμ. 2
85. Ἀγρός Ἀμπουλάδες Σκάλας, Στρέμ. 3
86. Ἀγρός Κοπρισιές Σκάλας Λακωνίας, Στρέμ. 7
87. Ἀγρός Χρήστου τοῦ Πουρναροῦ - Κοσμᾶ, Στρέμ. 5
88. Ἀγρός Τραγανᾶ Κοσμᾶ, Στρέμ. 12
89. Ἀγρός Πυργιόλου Κοσμᾶ, Στρέμ. 20
90. Ἀγρός Δριπανέικα Κοσμᾶ, Στρέμ. 5
91. Ἀγρός Ἀμπέλια Κοσμᾶ, Στρέμ. 7
92. Ἀγρός Χρόνη Ρήγοι Κοσμᾶ, Στρέμ. 1
93. Ἀγρός Κάτω Μηλέικα Κοσμᾶ, Στρέμ. 10
94. Ἀγρός Ἄνω Μηλέικα Κοσμᾶ, Στρέμ. 8
95. Ἀγρός Τσιρμπί Πουρνάρου Κοσμᾶ, Στρέμ. 0,500
96. Ἀγρός Σταυρέικα Πουρνάρου Κοσμᾶ, Στρέμ. 1
97. Ἀγρός Κοντοῦζος Πουρνάρου Κοσμᾶ, Στρέμ. 6
98. Ἀγροί καί ἄγριοιἐκτάσεις κλπ. ἐλ.80 Λόγγος Ζαράφωνα Λακωνίας , Στρέμ. 2.300
99. Ἀγρός Δουσικᾶς – Κοσμᾶ, Στρέμ. 10
100. Ἀγρός (Ἐλαιόδ. 7) Παλιά Μανιδυσ. , Στρέμ. 1
101. Ἀγρός Πεδιά Μανιδυσ. , Στρέμ. 10
102. Ἀγρός (Ἐλαιόδ. 20) Καραβούνιον – Κορακοβούνι, Στρέμ. 3
103.Ἀγρός Μετόχιον μετ’ οἰκίας Ναός κλπ. Μαρί-Μαρί
104. Ἀγρός Βαθειά Λάκκα – Κοσμᾶ, Στρέμ. 15
105. Ἀγρός Πυργάκι Κοσμᾶ, Στρέμ. 2
106. Ἀγρός Τραιφόρου Πουρναροῦ Κοσμᾶ, Στρέμ. 7
107. Ἀγρός Κασκέτας Πουρναροῦ Κοσμᾶ,Στρέμ. 16
Ἐλαιόδ. 222
Σύνολον 39.686

Ἱερά Μονή Καρυᾶς

Α’. ΑΓΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Ἀγρός ἐλαιόδ. 2 Ἅγ. Θεολόγος Λεωνιδίου,
2. Στρέμ. 1
2. Ἀγρός ἐλαιόδ. 1 Ἅγ. Θεολόγος Λεωνιδίου
3. Ἀγρός Δαμάκια Τυροῦ, Στρέμ. 2
4. Ἀγρός Παναγούλια Τυροῦ, Στρέμ. 10
5. Ἀγρός ἐλαιόδ. 15 Τηγάνι, Στρέμ. Τυροῦ
6. Ἀγρός ἐλαιόδ. 6 Λεμονιά Τυροῦ, Στρέμ. 3
7. Ἀγρός Πίσω Βρύσι Τυροῦ, Στρέμ. 1
8. Ἀγρός ἐλαιόδ. 5 Πίσω Βρύσι Τυροῦ, Στρέμ. 2
9. Ἀγρός Βουκόλια Τυροῦ, Στρέμ. 30
10. Ἀγρός Καλούτσα Τυροῦ, Στρέμ. 15
ἐλαιόδ. 29 Σύνολον 70

Ἱερά Μονή Σίντζας

Α’. ΑΓΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1. Ἀγρός Ἀσφάκα Φοινινά Πουλίθρας, Στρέμ. 300
2. Ἀγρός (Ἐλαιόδ. 8) Πλάκα Λεωνιδίου,Στρέμ. 2,100
3. Ἀγρός Τουκαλάκα Τσιταλίου, Στρέμ. 9
4. Ἀγρός Σίντζας Λεωνιδίου, Στρέμ. 60
5. Ἀγρός Βουκολιό Πουλίθρας , Στρέμ. 1
6. Ἀγρός Ἀγριελαίων Ἅγιος Χαράλαμπος,Στρέμ. 25
7. Ἀγρός Ἀγριελαίων Γρίγα Βγενοῦ, Στρέμ. 1
8. Ἀγρός Ἀγριελαίων Γωνιά, Στρέμ.2
9. Ἀγρός Παληά Στέρνα – Τσιταλίου, Στρέμ. 32
10. Ἀγρός Κάτω Κάμπος Τσιταλίου, Στρέμ. 29
11. Ἀγρός Ἀχούρια Τσιταλίου, Στρέμ. 22
12. Ἀγρός Ἐπάνω Κάμπος Τσιταλίου, Στρέμ. 15
13. Ἀγρός Σγουριᾶς Τσιταλίου , Στρέμ. 10
14. Ἀγρός Παλαιόκαμπος Τσιταλίου, Στρέμ. 12
15. Ἀγρός Βελανιδάκι Τσιταλίου, Στρέμ. 20
16 Ἀγρός Γρανίτσες Τσιταλίου, Στρέμ.20
17. Ἀγρός Μεγάλη Λάκκα Τσιταλίου, Στρέμ.23
18. Ἀγρός Χαντζίνα, Στρέμ. 2,500(Ἐλαιόδ. 8)
Σύνολον 585,600

Τά τελευταῖα σαράντα χρόνια τόσον ἐπί τῶν ἡμερῶν τῶν ἀοιδίμων προκατόχων μου Ἀρχιερέων Γερμανοῦ καί Θεοκλήτου ὅσον καί ἐπί τῶν προσφάτων χρόνων τῆς ἰδικῆς μου ἀρχιερατείας τά Μοναστήρια μας δέν ἔπαψαν να παραχωροῦν κτήματα καί οἰκόπεδα πρός τούς Δήμους καί τις Κοινότητες τῆς περιφέρειάς μας διά τήν δημιουργίαν κοινωφελῶν ἔργων διά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ὅπως:

Α. Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Σίντζας Κυνουρίας:
1. Ἕνα κτῆμα στό Λεωνίδιο ὅπου ἐγένοντο οἱ γεωτρήσεις και ἔκτοτε ὑδροδοτεῖται ἡ πόλις πού
ὑπέφερε ἀπό τήν ἀνυδρία.
2. Ἕνα οἰκόπεδο δέκα στρεμμάτων στόν Ἀγροτικό Συναιτερισμό Λεωνιδίου ὅπου δημιουργήθηκε τό συσκευαστήριον τῶν γεωργικῶν προϊόντων τῆς περιοχῆς.
3. Ἕνα κτῆμα δώδεκα στρεμμάτων στόν Δῆμο Λεωνιδίου στο ὁποῖο ἀνεγέρθηκαν τά σφαγεῖα
τῆς πόλεως, στοιχεῖον ἀναγκαῖον γιά τήν πόλι καί τήν περιοχήν τῆς Κυνουρίας.
4. Τεμάχιον κτήματος στον Δῆμο Νοτίου Κυνουρίας διά την διαπλάτυνσι κυρίας ὁδοῦ τοῦ Λεωνιδίου καί τήν διευθέτησι τῶν ὀμβρίων ὑδάτων στήν πόλι.

Β. Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Καρυᾶς:
1. Οἰκόπεδον ἑπτά στρεμμάτων ἐντός τῆς πόλεως τοῦ Λεωνιδίου ὅπου κτίζεται τό νέον Γηροκομεῖον.
2. Οἰκόπεδον ἐντός τῆς πόλεως τοῦ Λεωνιδίου στό ὁποῖον ἔχει κτισθῆ ὁ ἐνοριακός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Λεωνιδίου.
3. Οἰκόπεδον ἐντός τοῦ Λεωνιδίου καί πρό τοῦ Μετοχίου τῆς Μονῆς διά τοῦ ὁποίου διευθετήθησαν δημοτικοί δρόμοι τῆς πόλεως.
4. Παρεχώρησε δωρεάν ἐπί πολλά χρόνια τό οἴκημα τοῦ Μετοχίου τῆς Μονῆς στό ὁποῖο στεγάστηκε ἡ Πυροσβεστική Ὑπηρεσία Λεωνιδίου Κυνουρίας.
5. Παρεχώρησε δωρεάν στο Δῆμο Τυροῦ οἰκόπεδον πέντε στρεμμάτων ἐπί τοῦ ὁποίου κτίσθηκε ὁ νέος ἐνοριακός Ναός τῆς Ἁγίας Μαρίνης.
6. Παρεχώρησε δωρεάν στό Δῆμο Τυροῦ οἰκόπεδο δώδεκα στρεμμάτων ἐπί τοῦ ὁποίου οἰκοδομήθηκε τό Γυμνάσιον τῆς περιοχῆς.
7. Παρεχώρησε δωρεάν στό Δήμου Τυροῦ ἐπίσης δεκατέσσερα στρέμματα ἐπί τῶν ὁποίων δημιουργήθηκε τό Δημοτικό Στάδιο Τυροῦ
arcadiaportal.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου