ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού & την από 30-9-11 απόφαση του Δ.Σ.)
Αγαπητοί γονείς και Κηδεμόνες,
Σας προσκαλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Σχολείο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οικονομικός απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων του συλλόγου.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Σχολείο, χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του είναι ταμειακά εντάξει (άρθ. 7 παρ.2 του Καταστατικού).
Οποιοσδήποτε επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα, πρέπει να καταθέσει γραπτή αίτηση πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τις εκλογές. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην πιο κάτω αίτηση και να την παραδώσει συμπληρωμένη στον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Συλλόγου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λίζας Ιωάννης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φαλκονάκης Αλέξανδρος

ΑΙΤΗΣΗ
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η (ονομ/μο)
.....................
επιθυμώ να θέσω υποψηφιότητα στις εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης και αντιπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου, για τα παρακάτω όργανα:
Διοικητικό Συμβούλιο (εκλέγονται πέντε μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά).
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (εκλέγεται ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος)
Σχολική Επιτροπή (εκλέγεται ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος)
Ένωση γονέων (σύμφωνα με τον αριθμό των γονέων που θα ψηφίσουν).
(τίθεται (X) στην αντίστοιχη επιλογή.
Ημερομηνία………………………
Ο Αιτών / Η Αιτούσα
....................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου