Στο Λεωνίδιο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TAEKWON-DO!

Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος ανακοίνωσε ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TAEKWON-DO I.T.F. Παμπαίδων – Παγκορασίδων, Παίδων-Κορασίδων θα γίνει στην πόλη του Λεωνιδίου, στο κλειστό γυμναστήριο Λεωνιδίου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Την Παρασκευή στις 28-10-2011 όλοι οι αθλητές-αθλήτριες Παμπαίδες – Παγκορασίδες, Παίδες - Κορασίδες (1999-2000,1997-1998) θα αγωνιστούν στα TUL σε όλες τις κατηγορίες:
4-3 CUP
2-1 CUP
1 DAN
Το Σάββατο στις 29-10-2011 οι αθλητές-αθλήτριες Παμπαίδες-Παγκορασίδες γεννημένοι το 1999-2000 θα αγωνιστούν μόνο στη μάχη.
Τη Κυριακή στις 30-10-2011 οι αθλητές-αθλήτριες Παίδες-Κορασίδες γεννημένοι το 1997-1998 θα αγωνιστούν μόνο στη μάχη.
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η έναρξη των αγώνων για την ημέρα της Παρασκευής ορίζεται στις 17:00 μ.μ. μόνο για το αγώνισμα των TUL.
Η έναρξη των αγώνων για την ημέρα του Σαββάτου και της Κυριακής ορίζεται στις 09:00 π.μ. μόνο για το αγώνισμα της μάχης.
Οι αθλητές-αθλήτριες θα πρέπει να παρευρίσκονται εγκαίρως στο στάδιο.
Η τελετή έναρξης των αγώνων ορίζεται για την ημέρα του Σαββάτου στις 13.00 μ.μ
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 1999-2000
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν οι αθλητές -τριες που είναι κάτοχοι 4 CUP έως και 1 DAN.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ TUL. Οι αθλητές –τριες ανάλογα με το βαθμό τους θα αγωνιστούν στις παρακάτω κατηγορίες:
4-3 CUP
2-1 CUP
1 DAN
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.
Στην παρούσα παράγραφο ισχύει ο κανονισμός της I.T.F.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ.
Δύο (2) γύροι των 1,30 λεπτών με 30΄΄ διάλειμμα
ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 1997-1998
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν οι αθλητές -τριες που είναι κάτοχοι 4 CUP έως και 1 DAN.
Οι αθλητές – αθλήτριες γεννημένοι το 1997 που έχουν λάβει μέρος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων στην Θεσσαλονίκη, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ TUL. Οι αθλητές –τριες ανάλογα με το βαθμό τους θα αγωνιστούν στις παρακάτω κατηγορίες:
4-3 CUP
2-1 CUP
1 DAN
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.
Στην παρούσα παράγραφο ισχύει ο κανονισμός της I.T.F.
--ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ.
Δύο (2) γύροι των 1,30 λεπτών με 30΄΄ διάλειμμα.
ΖΥΓΙΣΗ
Οι αθλητές– αθλήτριες θα ζυγιστούν την Παρασκευή 28-10-2011 στο κλειστό γυμναστήριο Λεωνιδίου όπου θα βρίσκονται οι υπεύθυνοι ζύγισης από τις 17:00μ.μ. έως και τις 21:00 μ.μ.
Οι υπόλοιποι αθλητές- αθλήτριες θα ζυγιστούν το Σάββατο 29-10-2011 στις 08:00 π.μ. στο κλειστό γυμναστήριο Λεωνιδίου πριν την έναρξη των αγώνων.
Την Κυριακή 30-10-2011 στις 08:00 π.μ. θα ζυγιστούν οι αθλητές – αθλήτριες που δεν προλαβαίνουν να έρθουν εγκαίρως ώστε να ζυγιστούν το Σάββατο.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΖΥΓΙΣΗΣ.
Ορίζονται ο κ. Κατσαούνος Ευθύμιος και ο κ. Πιπερίδης Αναστάσιος.
ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Σύλλογοι κατά τη διάρκεια της ζύγισης, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 20,00 € για κάθε αθλητή-τρια .
ΚΛΗΡΩΣΗ
Θα γίνει την Τρίτη 25-10-2011 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Α.Ο.Τ.Ε στην Θεσσαλονίκη.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Ορίζεται ο κ. Δημήτρης Κατιρτζίδης.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές μόνο μέχρι και την
Κυριακή 23-10-2011 στο fax της Ομοσπονδίας 2310 672009 .
Μετά τις 23-10-2011 δε θα γίνει δεκτή καμία άλλη
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις θα κατατίθενται εγγράφως στην γραμματεία των αγώνων εντός πέντε (5) λεπτών από την λήξη του αγώνα με παράβολο των εκατό (100) ευρώ και θα εκδικάζονται από την επιτροπή ενστάσεων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.
Ορίζονται οι κ. Ντόβας Στέφανος, κ. Κατιρτζίδης Δημήτριος και ο κ. Κατσαούνος Ευθύμιος .
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ορίζεται ο κ. Ταχματζίδης Μιχάλης.
ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.
Ορίζεται ο Μιχάλης Ζωγράφος.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Ορίζεται η Επιτροπή Διαιτησίας η οποία αποτελείται από τον κ. Ντόβα Στέφανο Πρόεδρο, τον κ. Κατιρτζιδη Δημήτριο Μέλος και τον κ. Κατσαούνο Ευθύμιο Μέλος.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αθλητές– αθλήτριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους.
Κατά την ζύγιση ο υπεύθυνος του συλλόγου πρέπει να έχει μαζί του αθλητικά δελτία στα οποία να αναφέρονται ευκρινώς τα ονόματα των αθλητών-αθλητριών που αγωνίζονται με φωτογραφία, σφραγίδα του συλλόγου και υπογεγραμμένα από τον Γενικό Γραμματέα.
Τα αθλητικά δελτία πρέπει να είναι θεωρημένα ( σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε 9 του Ν. Αθλητ. Νόμου) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομικό Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. Ιατρούς. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια.
Οι προπονητές πριν αρχίσει ο αγώνας, πρέπει να καταθέτουν τα παραπάνω στοιχεία του αθλητή-αθλήτριας στην αγωνόδικο επιτροπή και να τα παίρνουν με την λήξη του αγώνα.
Οι αθλητές – αθλήτριες πρέπει υποχρεωτικά να φορούν προστατευτικά που προβλέπονται από τους κανονισμούς της I.T.F.
Το σπασουάρ είναι υποχρεωτικό για την ασφάλεια των αθλητών -αθλητριών.
Οι αθλητές και αθλήτριες θα αγωνίζονται με κόκκινα ή μπλε γάντια- παπούτσια, ανάλογα με το χρώμα που κληρώθηκαν να αγωνισθούν.
Η κάσκα είναι υποχρεωτική για όλους τους αθλητές –αθλήτριες.
Επίσης είναι υποχρεωτικό και το μασελάκι (προστατευτικό δοντιών).
Οι αθλητές – αθλήτριες θα αγωνίζονται με Τομπόκ I.T.F.
Ο γιατρός των αγώνων δεν θα σφραγίσει βεβαιώσεις υγείας την ημέρα των αγώνων.
Όποιος αθλητής –τρια δεν έχει ιατρική σφραγίδα βεβαίωσης υγείας, δεν θα ζυγίζεται.
Οι προπονητές κατά την διάρκεια των αγώνων πρέπει να φέρουν αθλητική περιβολή, αθλητικά παπούτσια και να έχουν απαραιτήτως πετσέτα και ψυκτικό.

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου