Αυξήσεις στα δημοτικά τέλη της Νότιας Κυνουρίας

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2011, αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή από την 1/1/2012 του τέλους αρδεύσεως, του τέλους καθαριότητας-φωτισμού χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών, αιγιαλού και κοινοχρήστων χώρων, του τέλους καθαριότητας-φωτισμού για το έτος 2011 και μετά, ενώ καθορίστηκε και το τέλος εκκενώσεως βόθρων από την 1/1/2012 και μετά.
Αναλυτικά, οι νέες τιμές που αποφασίστηκαν είναι οι εξής:
Τέλος Άρδευσης
Αναπροσαρμόζεται το τέλος για το Δημοτικό Διαμέρισμα Λεωνιδίου του Δήμου από 1- 1-2012 και εφεξής, και καθορίζει:
Α. Για τα κτήματα Πάνω Τσουμιά (νότια κ.κ. Πουτσελά - Τούρκου και προς ανατολάς) και κτήματα περιοχής Αγίων Πάντων. 9,00€ την ώρα
Β. Ο υπόλοιπος Κάμπος 11,00€ την ώρα
Το τέλος προστίμου για λαθραία αρδοληψία θα καθορίζεται ανά περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο
Τέλος καθαριότητας-φωτισμού χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών, αιγιαλού και κοινοχρήστων χώρων
Επιβάλλεται, για το έτος 2012 και εφεξής, τέλος χρήσεως κοινοχρήστων χώρων και αιγιαλού ως εξής:
1. Πεζοδρόμια - πλατείες 6€/μ2
(αφορά την Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου, τις Τοπικές Κοινότητες Κοσμά, Πουλίθρων, Πραγματευτής, Πέρα Μελάνων, Σαπουνακαιϊκων, Τυρού)
2. Ορεινά διαμερίσματα και Φωκιανός 4€/μ2
3. Επιχείρηση ιχθυοκαλλιεργειών 4€/μ2
Τέλος καθαριότητας-φωτισμού
1. Καθορίζεται για το έτος 2012 και εφεξής ο συντελεστής καθαριότητος-φωτισμού ανά δημοτικό διαμέρισμα ως εξής:
Α. Για την Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου:
Α1. Για κατοικίες 1,40€/μ2
Α2. Για καταστήματα 1,80€/μ2
Β. Για τις Τοπικές κοινότητες Τυρού & Σαπουνακαιϊκων της Δημοτικής Ενότητας Τυρού:
Β1. Για κατοικίες 0,90€/μ2
Β2. Για καταστήματα 1,10€/μ2
Γ. Για τις Τοπικές Κοινότητες Κοσμά, Πουλίθρων, Πραγματευτής, Πελετών, Πηγαδίου, Τσιταλίων και Πέρα Μελάνων, (Ο Κοσμάς έχει αρνητικό πρόσημο)
Γ1 Για κατοικίες 0,80€/μ2
Γ2. Για καταστήματα 0,90€/μ2
Δ. Για τις τοπικές Κοινότητες Αγίου Βασιλείου, Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρίου, Παλαιοχωρίου, και Πλατανακίου.(Πλατανάκι και Κουνουπιά έχουν αρνητικό πρόσημο)
Δ1. Για κατοικία; 0,80€/μ2
Δ2. Καταστήματα 0,90€lμ2
2. Καταργείται ο δημοτικός φόρος (σε όποιες τοπικές κοινότητες είχε επιβληθεί) από 1/112012
Tέλος Εκκενώσεως βόθρου
Ορίζεται το ποσό ανά δρομολόγιο που θα πληρώνει οιοσδήποτε κάτοικος του Δήμου μας για την εκκένωση βόθρου με το αυτοκίνητο του Δήμου μας για το έτος 2012 και εφεξής ως εξής:
Μικρό βυτίο 7μ3
1. από 1-10 δρομολόγια-βυτία στα 90,00€
2. από 11-21 δρομολόγια-βυτία στα 80,00€
3. από 21- άνω δρομολόγια-βυτία στα 60,00€
Μεγάλο βυτίο 10μ3
1. από 1-10 δρομολόγια-βυτία στα 130,00€
2. από 11-21 δρομολόγια-βυτία στα 100,00€
3. από 21- άνω δρομολόγια-βυτία στα 90,00€
leonidion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου