Τσακώνικα Κάλαντα!

Άγιε Βασίλη εμπαρίου – μά τσέ ο καταδεχούμενε, από τά Τσεσαζία – εκιού έσι αρχόγκισσα τσυρία.
Εν ίκχου κόα τσέ χαρκί – χαρκί ται καλαμάρι, το καλαμάρι έκι γράφουντα – ταί το χαρκί εκινιούντα: «Βασίλη, από κιά σπαρίου – τσαί κιά έσι κχαμπένου;»
«από τά μάτη μοι ένι παρίου – τσαί κιά έσι κχαμπένου;»
«από τά μάτη μοι ένι παρίου – τσαί το σχολείο ινιέγκου!»
«κάτσα να φάμε, κάτσα να κήρε – κάτσα να τραγουδίερε».
«Εζού γράμματα έμα μαθαίνου, τραγούδια ένι ξένου!»
«Το αφού ρσκέρου γράμματα – άλλε νάμου τάν άλφα – βήτα».
«Τσαί τά μαγκούρα ακχουγκίε – να λη τάν άλφα – βήτα, τσερά εκιά μαγούρα σοι – χωρά βαστάρια έκι ανεμούκχα, τσαί τάνου του χωροί βαστοί – μπέντζικα έκι λαλούα. Δεν έκι μόνον μπέντζικα – μά τσάγρια περιστέρια. Εκχαμπάσε ά μπέντζικα να βρέτση το φτερέ σοι, τσαί βρέε τον αφέγκη σοι – το πολυχρονεντένε…..»

Χρόνοι πάσοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου