Από τον ΕΟΤ στην Περιφέρεια μεταβιβάζεται τουριστικό ακίνητο στο Λεωνίδιο!

Στην αιρετή περιφέρεια Πελοποννήσου μεταβιβάζεται ακίνητο τουριστικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και διαχείρισης της «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 38 του νομοσχεδίου «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» του υπουργείου Τουρισμού.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΑΡΘΡΟ
«Άρθρο 38
1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου η κυριότητα, καθώς και η διοίκηση και διαχείριση των ακινήτων, που αναφέρονται και περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ιδιοκτησίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ), των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκεί η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.), παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στις αναφερόμενες παρακάτω Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις αντίστοιχα, οι οποίες, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποκαθίστανται αυτοδικαίως στη θέση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΕΤΑ Α.Ε.)» αντίστοιχα.»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 303 Στο Λεωνίδιο Κυνουρίας, οικόπεδο εμβαδού 303 τ.μ.
2. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 15.073 Στην Παλαιά Κόρινθο, εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 15.073 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου.
3. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΤΗΜΑ ΒΑΘΕΙΑΣ 710 Στη Βάθεια Λακωνίας, έκταση συνολικού εμβαδού 710 τ.μ.
4. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 19.790 Στο Ναύπλιο Αργολίδας, εδαφική έκταση μετά αναψυκτηρίου εμβαδού 19.790 τ.μ.
5. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 5.355 Στο Ναύπλιο Αργολίδας, εδαφική έκταση εμβαδού 5.355 τ.μ.
6. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 25.179 Στο Καζίνο Λουτρακίου, έκταση συνολικού εμβαδού 25.179 τ.μ.
7. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1.875 Στο Λουτράκι Κορινθίας, υδροθεραπευτικές εγκαταστάσεις επί εδαφικής εκτάσεως εμβαδού 1.875 τ.μ.
8. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΞΕΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 10.063 Στη Σπάρτη Λακωνίας, εδαφική έκταση 10.063 τ.μ. μετά ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Για τα ακίνητα του ΕΟΤ, που μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στις ως άνω Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, μεταγράφονται στα οικεία Βιβλία Μεταγραφών των αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών γραφείων, τα σχετικά αποσπάσματα αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑ Α.Ε., ενεργούσας ως εντολοδόχου του ΕΟΤ, τα οποία αποτελούν τον μεταγραπτέο τίτλο και συνοδεύονται από σχετική περίληψη μεταγραφής των εν λόγω ακινήτων. Η μεταβίβαση των ακινήτων του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις που αναφέρονται σε αυτόν και η μεταγραφή των σχετικών αποσπασμάτων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑ Α.Ε. στα Βιβλία Μεταγραφών των αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών γραφείων, ως και κάθε πράξη εκκαθάρισης, απαλλάσσονται από κάθε φόρο μεταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Απο Καλημέρα Αρκαδία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου