Επανάληψη διαγωνισμού για οδικό έργο στο Λεωνίδιο

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας αποφάσισε την επανάληψη του ανοικτού διαγωνισμού του έργου :
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΒΛΗΣΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», προϋπολογισμού Μελέτης τετρακοσίων χιλιάδων Ευρω (400.000 € ). Η απόφαση αυτή λήφθηκε, επειδή δεν διεξήχθη ο διαγωνισμός στις 28-06-2011 για υπηρεσιακούς λόγους ( Πανελλαδική
απεργία ).
Ως νέα ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η 12-07-2011 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 π.μ. (Λήξη
Επίδοσης Προσφορών), που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περφερειακής Ενότητας Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50,
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ( σε
ακέραιες μονάδες ) κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της
Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, και σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού ( Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο, κλπ. ) από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50 ,όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την 7-07-2011,
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και έως ώρα 2.30 μμ.
Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2713 – 610343, FAX : 2713-610342.

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

162 θέσεις εργασίας διεκδικεί ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας!

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λεωνιδίου (ΔΗΚΕΛ) υπέγραψαν, κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, συμφωνητικό συνεργασίας με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του Υπουργείου Εργασίας.
Στην Αρκαδία έχει γίνει κατανομή 800 θέσεων οι οποίες θα καλυφθούν από ανέργους και από ασφαλισμένους στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα μικρότερο από 10.500,00€ (οικονομικό έτος 2010).
Η αμοιβή έχει καθοριστεί στα 25,00€ ημερησίως και όχι περισσότερα από 625,00€ μηνιαίως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών. Οι ωφελούμενοι θα έχουν πλήρεις ασφαλιστική κάλυψη, οι εισφορές θα καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ. Το διάστημα υλοποίησης του προγράμματος θα είναι από 01/10/2011 έως 30/09/2012.
Η προκήρυξη των θέσεων αλλά και η επιλογή και πληρωμή των δικαιούχων που θα επιλεγούν θα γίνεται από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
Αναλυτικά για τις θέσεις που ζητήθηκαν και είναι στην διαδικασία της έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας είναι 162, πατήστε εδώ.

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Αποφάσεις για 14 δρόμους της Αρκαδίας!

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφερειάς θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 1η Ιουλίου, στις 12:30 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θα κληθεί να λάβει αποφάσεις για έργα σε πολλούς επαρχιακούς δρόμους της Αρκαδίας.
Πιο συγκεκριμένα, οι αποφάσεις θα αφορούν…
1. Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας και Ανάθεση έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΠΑΡΗ –ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ- ΛΕΟΝΤΑΡΙ», π/υ 300.000€
2. Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας & Ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΣ ΧΩΡΕΜΙ – ΙΣΑΡΗ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ», π/υ 200.000€
3. Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας & Ανάθεση του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ – ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ», π/υ 100.000€
4. Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας & Ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΔΑΒΙΑ – ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ – ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ», π/υ 100.000€
5. Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας & Ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΒΑΣΚΙΝΑ --ΠΡΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ», π/υ 200.000€
6. Λήψη απόφασης σχετικά με την από 3-5-2011 ενστάση του κ Ιωάννη Τσιάμα για τη δημοπράτηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο 7 ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΡΓΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ», π/υ 300.000€
7. Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας & Ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο 7 ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΡΓΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ», π/υ 300.000€
8. Έγκριση τευχών Δημοπράτησης και Δημοπράτηση του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΗΛΙΑ», π/υ 45.000€
9. Έγκριση τευχών Δημοπράτησης και Δημοπράτηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ - ΣΑΡΑΚΙΝΙ ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ -ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΑ» π/υ 500.000€
10. Έγκριση τευχών Δημοπράτησης και Δημοπράτηση του έργου «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ –ΣΑΡΑΚΙΝΙ -ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ -ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΑ», π/υ 300.000€
11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ», π/υ 1.500.000€
12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΟΠΑΙΑ – ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙ- ΜΠΟΥΛΙΑΡΙ- ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» π/υ 350.000€
13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ – ΓΑΛΑΤΑΣ – ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙ», π/υ 300.000€
14. 20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟ ΤΡΟΠΑΙΑ – ΠΗΔΗΜΑ – Λ. ΛΑΔΩΝΑ», π/υ 200.000€

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Απόφαση για τον Κυνηγετικό Σύλλογο Λεωνιδίου

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας, Δασολόγος, Σπυρίδων Πολίτης, υπέγραψε απόφαση, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ως τρίτο (3ο) μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Κυνηγετικού Συλλόγου Λεωνιδίου ο κ. Φλέντζερης Δημήτριος του Κων/νου, κάτοικος δημοτικής κοινότητας Λεωνιδίου, δημοτικής ενότητας Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας.
Ακολούθως, ορίστηκε ως ταμίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Κυνηγετικού Συλλόγου ο κ. Ζαρόκωστας Χαράλαμπος του Ηλία, κάτοικος τοπικής κοινότητας Πραγματευτή, δημοτικής ενότητας Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας.
Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την υπογραφή της, για την διετία 2011 – 2013
Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Χορευτικού Λεωνιδίου

29/06 ΤΕΤΑΡΤΗ
17:00-18:00 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
18:00-19:30 ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
30/06 ΠΕΜΠΤΗ
17:00-18:00 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
18:00-19:00 ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
19:00-20:30 ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
01/07 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17:00-18:00 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
18:00-19:40 ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
16/07 ΣΑΒΒΑΤΟ
17:00-17:30 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΑΠΟ Α-Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
17:30-18:30 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΑΠΟ Δ-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
18:30-19:30 ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
19:30-20:30 ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

30/07 ΣΑΒΒΑΤΟ
17:00-18:00 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
18:00-19:00 ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
19:00-20:00 ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τα μαθήματα και οι πρόβες γίνονται στο κλειστό γυμναστήριο Λεωνιδίου.

Κλειστά θα είναι την Τετάρτη τα φαρμακεία στην Αρκαδία!

Κλειστά θα παραμείνουν τα φαρμακεία όλης της χώρας την Τετάρτη 29 Ιουνίου (08.30-14.30), ημέρα γενικής απεργίας κατά της ψήφισης του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος, που προωθεί η κυβέρνηση, μετά από απόφαση του Δ. Σ. του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις ...
απογευματινές ώρες από τα εφημερεύοντα και από τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας στις 30-06-11

Η(14/2011) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα βιβλιοθήκης) στο Λεωνίδιο την (30η) Ιουνίου (2011), ημέρα Πέμπτη και ώρα (19.00΄), με ημερήσια διάταξη την παρακάτω και εισηγητή τον Δήμαρχο.
Θέμα 1ο: Περί της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμων περιοχής Κρυονερίου».
Θέμα 2ο: Περί της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οστεοφυλακίου στα Πούλιθρα».
Θέμα 3ο: Περί της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Λογγάρι (θέση Σουλέϊκα) & προς Φωκιανό».
Θέμα 4ο: Περί της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ Πελετών».
Θέμα 5ο: Περί της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε) για το έργο «Διάνοιξη δρόμου στη θέση Κοφούνια».
Θέμα 6ο: Περί της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε) για το έργο «Βελτίωση δρόμων περιοχής Κρυονερίου».
Θέμα 7ο: Περί της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε) για το έργο «Βελτίωση αγροτικού δρόμου από Προφήτη Ηλία προς Κάτω Μελισσό και Φτεριά».
Θέμα 8ο: Περί της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε) για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου Τσιτάλια – Πυργούδι (τμήμα περιοχής βοσκότοπων – αμπελοκτημάτων)».
Θέμα 9ο: Περί του χαρακτηρισμού οδών που συμβάλλουν στην Ε.Ο ΄Αστρους – Λεωνιδίου (περιοχή Τ.Κ Πραγματευτή).
Θέμα 10ο: Επί της 354/11-05-2010 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄).

Θεατρικός Όμιλος η πρώτη συνάντηση!

Η συνάντηση έγινε παρουσία του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, Γιάννη Μαρνέρη και του Αντιδημάρχου Μανόλη Δολιανίτη και του σκηνοθέτη Αντώνη Αλεξίου.
Ο θεατρικός όμιλος θα υπαχθεί στην κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου και θα τύχει της υποστήριξης της Δημοτικής Αρχής , καθ’ όσον ο Δήμαρχος αποδίδει μεγάλη σημασία στην δημιουργία θεάτρου στον Δήμο μας.
Ο Μορφωτικός Σύλλογος του Λεωνιδίου που εκπροσωπήθηκε από τρία μέλη του, τον πρόεδρο, ταμία και μέλος, Ανδρέα Κόκκορη, Τάσο Ρουσάλη και Χρήστο Τσουκάτο θα λάβει ενεργό μέρος. Συμμετοχή δήλωσε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου, Γιάννης Λίζας. Άλλοι που έλαβαν μέρος ήσαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι Ηλίας Μάνος και Φίλιππος Μπεκύρος, οι Βαγγέλης Κυρίος, Μηλιώ Κουνιά , Μαριάνθη Κουνιά, Ντίνα Βιντζηλαίου, Φίλιος Σαρρής.
Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στον ίδιο χώρο, στην βιβλιοθήκη, την 10 Ιουλίου ημέρα Κυριακή, όπου θα εκλεγεί η προσωρινή διοικούσα επιτροπή και θα προταθούν έργα για ανέβασμα, επιλογή ηθοποιών και τεχνικών που θα υποστηρίζουν την παραγωγή.

169 θέσεις 5μηνης απασχόλησης θα διεκδικήσει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας!!

169 θέσεις 5μηνης απασχόλησης θα διεκδικήσει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Αυτό αποφασίστηκε στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα, που για την Αρκαδία προβλέπει 800 θέσεις. Συγκεκριμένα το θήμετα της συζήτησης ήταν: Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου μας στην ανοιχτή πρόσκληση με αριθμό 1.7632/01/06/2011 για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του άξονα προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση», Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και την υπογραφή του «Μνημονίου Συνεργασίας» με το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της παραπάνω πρόσκλησης.
Ο μισθός είναι 25 ευρώ την ημέρα, ενώ δεν θα ξεπερνούν τα 625 ευρώ το μήνα. Η διάρκεια θα είναι 5μηνη που θα πρέπει να εξαντληθεί από τον Σεπτέμβριο του 2011 έως τον Δεκέμβριο του 2012 (συνεχέμενα ή τμηματικά). Ο Δήμος θα διεκδικήσεις 169 θέσεις και συγκεκριμένα: 70 γενικών καθηκόντων, 17 οδηγούς, 12 χειριστές, 24 τεχνίτες, 2 γεωπόνους, 2 κοινωνικούς λειτουργούς, 2 νοσηλευτές, 5 σχολικούς τροχονόμους, 2 οικιακούς βοηθούς, 2 πληροφορικής, 10 τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 4 ναυαγοσώστες, 10 καθαρίστριες, 7 γυμναστές. Οι τομείς που θα απασχοληθούν είναι: στη ΔΕΥΑΒΚ, στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, καθαριότητα, οδικά δίκτυα, συντήρηση αστικού περιβάλλοντος, παραλίες, σχολεία, τουριστική προβολή, πρόγραμμα εκγύμνασης ενηλίκων, σχολικοί τροχονόμοι.
Με αυτό το πρόγραμμα, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας θα καλύψει σημαντικές ανάγκες και ελλείψεις σε προσωπικό τόσο σε τομείς υποδομής και προβολής όσο και σε αυτούς της κοινωνικής πολιτικής.
Ενσταση και αρνητική ψήφος υπήρξε από τον δ/σ της “Λαϊκής Συσπείρωσης” κ. Π. Αδάμη που μίλησε για ανακύκλωση της ανεργίας με κακοπληρωμένη εργασία, εκφράζοντας τους φόβους του πως αυτό το πρόγραμμα ενδέχεται να αποτελέσει την αιτία για απολύσεις μονίμων και συμβασιούχων στο μέλλον.
astosnews.gr

28 νέες θέσεις εργασίας στην Αρκαδία 4 στην Νότια Κυνουρία

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μέχρι συνολικού αριθμού ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) ατόμων για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών προγράμματος δακοκτονίας έτους 2011 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 21 του Νόμου 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της
παρ.19 του άρθρου 1 του Νόμου 2247/97, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:
Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα Αριθμός παγιδοθετών Αριθμός Αρχιεργατών
Καλτεζών 1 0
Κολλινών - Αγ. Βαρβάρας 1 θέση παγιδοθετών
Ελαιοχωρίου - Αγίας Σοφίας 1 θέση παγιδοθετών και 1 θέση Αρχιεργατών
Αγ. Γεωργίου - Περδικόβρυσης 1 θέση παγιδοθετών
Στόλου 1 θέση παγιδοθετών
Πλατάνας 1 θέση παγιδοθετών
Δολιανών 4 θέσεις παγιδοθετών και 1 θέση Αρχιεργατών
Ξηροπηγάδου 1 θέση παγιδοθετών
Άστρους- Κ. Βερβένων 3 θέσεις παγιδοθετών και 1 θέση Αρχιεργατών
Παρ. Άστρους 1 θέση παγιδοθετών
Μελιγούς 1 θέση παγιδοθετών
Κορακοβουνίου 2 θέσεις παγιδοθετών
Χαράδρου -Πλατάνου 1 θέση παγιδοθετών
Αγ. Ανδρέα 1 θέση παγιδοθετών
Πραστού 1 θέση παγιδοθετών
Πραγματευτή 1 θέση παγιδοθετών
Λεωνιδίου 1 θέση παγιδοθετών και 1 θέση Αρχιεργατών
Πουλίθρων 1 θέση παγιδοθετών
ΣΥΝΟΛΟ 24 παγιδοθετών και 4 θέσεις Αρχιεργατών
.
Η διάρκεια συνολικής απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού δεν θα υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια και θα είναι περιοδική σύμφωνα με τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-2011 έως 15/11/2011
-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
Γνωστοποιείται ότι το ανωτέρω εργατοτεχνικό προσωπικό θα προσληφθεί εφόσον εφαρμοστεί πρόγραμμα δακοκτονίας στις αναφερόμενες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 1 του Ν.2247/94 κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 6-15 του άρθρου 21 του Ν.2190/94, καθόσον η διάρκεια της συνολικής απασχόλησής τους δεν θα υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια αποκλειόμενης της παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας, οδός Δεληγιάννη 9, Τρίπολη (αρμόδιοι Υπάλληλοι Κοσκινά Γαρυφαλιά – Τσίρτσης Λεωνίδας) και στα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Άστρους και Λεωνιδίου μέχρι την 04/7/2011
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι
γραμμένοι.
3.Πιστοποιητικό μόνιμης Κατοικίας.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας καθώς επίσης και στα καταστήματα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, των Ενώσεων και στα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Άστρους και Λεωνιδίου, όπου θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα Δακοκτονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Ξεκίνησε η διαδικασία για να προκηρυχθούν 800 νέες θέσεις εργασίας στην Αρκαδία!

Μέχρι τις 11 Ιουλίου πρέπει να έχουν υποβληθεί οι προτάσεις από τοπικούς φορείς, για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Στην Πελοπόννησο, ο συνολικός προϋπολογισμός αυτού του προγράμματος ανέρχεται σε 13.781.250 ευρώ και οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 4.200, εκ των οποίων οι 800 στην Αρκαδία 800. Όποιοι επιλεγούν τελικά, θα απασχοληθούν στις θέσεις αυτές, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών. Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε ...
φορείς της αυτοδιοίκησης και κοινωνικούς φορείς, λαμβάνοντας το βασικό μισθό και με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.
Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς (κοινωφελείς) τομείς και επιλέγονται με προκαθορισμένα αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια.
Το Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη καλέσει Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Για το ίδιο θέμα, ευρεία σύσκεψη οργάνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τη συμμετοχή αντιπεριφερειαρχών, δημάρχων και εκπροσώπων φορέων από την Πελοπόννησο, με αντικείμενο την προώθηση του προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας.
Όπως επισημάνθηκε τόσο από τους αντιπεριφερειάρχες όσο και από τους δημάρχους το πρόγραμμα στους δύσκολους καιρούς που διέρχεται ο τόπος, δεν λύνει το οξυμένο πρόβλημα ανεργίας στην Πελοπόννησο, ούτε αποτελεί πανάκεια. Δίνει όμως διέξοδο σε σημαντικό αριθμό μακροχρόνια ανέργων, κυρίως νέων, τους εντάσσει στην εργασία παρέχοντάς τους πλήρη ασφάλιση.
Ως τις 11 Ιουλίου, θα πρέπει να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον συμμετοχής των φορέων της Πελοποννήσου με υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων και στην συνέχεια θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες προκειμένου το Σεπτέμβριο να αρχίσει η υλοποίηση του προγράμματος με την απορρόφηση ανέργων.

Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και
μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:
έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας όπως π.χ. διαμόρφωση και
φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία
και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους, καθαριότητα παραλίων
περιοχών, καθαρισμούς και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων
κλπ
υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κλπ
κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση
χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και
παιδιά, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών
περιοχών,
δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.α
Οι τελικοί αποδέκτες κοινωνικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να ωφελούνται ταυτόχρονα
από άλλη συγχρηματοδοτούμενη δράση του ΕΚΤ.

Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται
δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 € το
οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-
12-2009), θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν
σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι
ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη
χώρα μας.
Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση
των υποψήφιων ωφελουμένων, αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά
και δίνουν προτεραιότητα:
σε μακροχρόνια ανέργους
σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα
ανεργίας
σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία

Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων

Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση αυτών , συνδυαστικά, είναι τα εξής:
Κριτήριο Ανάλυση Κριτηρίου Βαθμολόγηση
1. Κατάσταση Ανέργου
Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών) 20
Νέος άνεργος έως 30 ετών που αναζητά εργασία 25
Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας 15
Αγρότες 10
2. Οικογενειακή Κατάσταση
Μονογονεϊκή Οικογένεια 15
Έγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8
Με προστατευόμενα Μέλη 5 (για κάθε προστατευόμενο μέλος)
3. Οικογενειακό εισόδημα
από 0,00€ έως 6.900,00€ 15
από 6.901,00€ έως 12.000,00€ 10
από 12.001,00 έως 16.000,00 € 8
από 16.001,00 € έως 22.000,00€ 6
Από 22.001,00 και άνω 0
4. Κατάσταση Υγείας
ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50% 6
ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 8
5. Εντοπιότητα
Μόνιμος Κάτοικος της Περιφερειακής Ενότητας (τ. Νομού) που υλοποιείται η πράξη 10

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο
ποσό των 25,00€ €.
Η καταβαλλόμενη αμοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής
εξειδίκευσης τους, που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται
από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως
άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ μηνιαίως.
Εκτός των αναφερομένων καταβαλλόμενων ποσών της ανωτέρω παραγράφου, οι
δικαιούχοι φορείς, ουδέν άλλο υποχρεούνται να καταβάλλουν στα απασχολούντα
πρόσωπα.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν την εγκεκριμένη πράξη κοινωφελούς
χαρακτήρα σύμφωνα με τον προσδιορισμένο σε αυτήν αριθμό επιχορηγούμενων
θέσεων εργασίας και να διατηρήσουν τις θέσεις αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της
υλοποίησής της.
Σε περίπτωση που μειωθούν οι επιχορηγούμενες θέσεις απασχόλησης και εφόσον ο
Δικαιούχος δεν τις αντικαταστήσει μέσα σε διάστημα 30 ημερών, ο π/ϋ της
εγκεκριμένης πράξης θα μειώνεται κατά αναλογία των θέσεων εργασίας που
μειώθηκαν χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον Δικαιούχο.

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Διακοπή ρεύματος αύριο 23-06 στο Λεωνίδιο

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι αύριο Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος στο Λεωνίδιο από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι λόγω εργασιών συντήρησης.
Σε περίπτωση που οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα επανέλθει άμεσα, γι' αυτό θα πρέπει τα δίκτυα ρεύματος, να θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό Τάση.
leonidion.gr

Έξι θέσεις εργασίας στη Νότια Κυνουρία

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη υποβολής αιτήσεων για έξι θέσεις εργασίας, στη Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου. Ο αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν, ως το τέλος Ιουνίου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Να υποβάλλουν σχετική αίτηση διορισμού στην υπηρεσία του Δήμου μας, έως και την Πέμπτη 30-6-2011.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60ο. Να είναι κάτοχοι μοτοποδηλάτου και αντίστοιχου διπλώματος. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι:

1. Πιστοποιητικό γέννησης.
2. Υπεύθυνη δήλωση γνώσης γραφής και ανάγνωσης.
3. Φωτοαντίγραφο διπλώματος μοτοποδηλάτου.
4. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου.
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Η αμοιβή των πιο πάνω υδρονομικών οργάνων έχει ορισθεί στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα ευρώ (530,00€ μεικτά) το μήνα συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών.
Σχετική η υπ’ αριθμ. 52/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Επιχειρηματική Συνάντηση στο Λεωνίδιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, στο πλαίσιο της καλύτερης επικοινωνίας με όλες τις επιχειρήσεις του Νομού αλλά και την επιτόπου συζήτηση των προβλημάτων που τις απασχολούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, θα πραγματοποιήσει την τακτική συνεδρίασή του, την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 Ιουνίου 2011 στις 7.30 μ.μ, στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ.
Τα θέματα της συνεδρίασης θα είναι:
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Μικρός βιολογικός για να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει στον Τυρό (κάθε καλοκαίρι) και πλήττει τον τουρισμό

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προτίθεται, προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα της επεξεργασίας των αστικών υγρών αποβλήτων του Τυρού, κατά την θερινή τουριστική περίοδο, να αξιοποιήσει μελέτη η οποία εκπονήθηκε από τον πρώην Δήμο Τυρού, για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων με μέθοδο υγροβιότοπων.
Για το λόγο αυτό, ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Γιάννης Μαρνέρης πήρε την πρωτοβουλία και έστειλε ένα έγγραφο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ζητώντας ...
τη διατύπωση άποψης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του εν λόγω Υπουργείου, σχετικά με την λειτουργία μονάδας επεξεργασίας βορθολυμάτων Τυρού.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η μελέτη αυτή έχει λάβει όλες τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις (έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και έγκριση αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων).
Ο Δήμος προτίθεται να ζητήσει την χρηματοδότηση του έργου από τα προγράμματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου. Κατά τις προφορικές συνεννοήσεις που έγιναν με την αρμόδια υπηρεσία προέκυψαν αμφισβητήσεις για το αν μια μονάδα που δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο και επεξεργάζεται βοθρολύματα τα οποία μεταφέρονται με βυτιοφόρα οχήματα μπορεί να είναι λειτουργική.
Για το λόγο αυτό στάλθηκε προς το ΥΠΕΚΑ, μία συνοπτική τεχνική περιγραφή των χαρακτηριστικών της μονάδας καθώς και της αξιολόγησης που έγινε προκειμένου να προκριθεί η συγκεκριμένη λύση και παρακαλούμε όπως έχομε την άποψή σας ως προς την λειτουργικότητα του έργου.
Στην τεχνική περιγραφή, αναφέρεται ότι το έργο επεξεργασίας βοθρολυμάτων έχει σχεδιασθεί προκειμένου να επεξεργάζεται τα βοθρολύματα τριών (3) οικισμών του πρώην Δήμου Τυρού.
Οι αποστάσεις ανάμεσα στους οικισμούς, ο τρόπος ανάπτυξης των οικισμών, οι οποίοι αναπτύσσονται διάσπαρτα με αδόμητες εκτάσεις να μεσολαβούν ανάμεσα στα κτίσματα, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού παραθεριστικών κατοικιών διάσπαρτων εκτός οικισμών, και το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής, με μεγάλες κλίσεις σε σχεδόν άμεση γειτνίαση με τη θάλασσα, καθιστούν εξ αρχής απορριπτέα την κατασκευή σ’ αυτούς δικτύου αποχέτευσης και τη μεταφορά λυμάτων σε μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας.
Και οι τρεις οικισμοί έχουν σημαντική τουριστική δραστηριότητα (συνολικός αριθμός κλινών περί τις 1200 και μεγάλος αριθμός παραθεριστικών κατοικιών διάσπαρτων εκτός οικισμών) και επομένως έχομε μια σημαντική παραγωγή βοθρολυμάτων την θερινή περίοδο, ενώ σε αντίθεση κατά τη μη τουριστική περίοδο η παραγωγή λυμάτων είναι ελάχιστη, λόγω του μειωμένου αριθμού μόνιμων κατοίκων.
Για τον Τυρό έχει εκπονηθεί προ 25 ετών μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού. Με βάση την μελέτη αυτή, την εξέλιξη του οικισμού και την εκτατική μορφή της δόμησης στις εντός οικισμού περιοχές, έχει εκτιμηθεί ότι σε περίπτωση που επιλεγεί η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης, τότε αυτό θα έπρεπε να είχε μήκος τουλάχιστον 20 km και θα έπρεπε να κατασκευασθούν τουλάχιστον 6 αντλιοστάσια.
Παράλληλα θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα χωροθέτησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων γιατί η περιοχή που είχε επιλεγεί από την παλαιότερη μελέτη δεν είναι πιθανό να μπορούσε να πάρει περιβαλλοντική αδειοδότηση λόγω γειτνίασης με περιοχή ελεγχόμενη από την αρχαιολογία.
Αποτέλεσμα των χωροταξικών χαρακτηριστικών της περιοχής και των εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν ήταν η επιλογή κατασκευής ενός συστήματος φυσικής επεξεργασίας βοθρολυμάτων τα οποία θα μεταφέρονται με βυτιοφόρα οχήματα. Η επιλογή αυτή παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα συγκριτικά με ένα κλασικό σύστημα αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.
- Για την χωροθέτηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων δεν υπήρχαν περιορισμοί λόγω υδραυλικής μελέτης με αποτέλεσμα να επιλεγεί κατάλληλος χώρος ο οποίος αδειοδοτήθηκε χωρίς ενστάσεις.
- Έχει ελάχιστο κόστος λειτουργίας και επομένως δεν κινδυνεύει να διακοπεί η λειτουργία του για οικονομικούς λόγους. Σε αντίθεση με το φυσικό σύστημα, ένα δίκτυο αποχέτευσης με 6 αντλιοστάσια και μια μονάδα βιολογικού καθαρισμού θα έχει ετήσιο κόστος λειτουργίας μεγαλύτερο των 100.000 €, κόστος που σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί την αιτία της διακοπής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού
- Το φυσικό σύστημα επεξεργασίας βοθρολυμάτων είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να επεξεργασθεί την εκτιμώμενη παροχή αιχμής των βοθρολυμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η απόδοση του συγκεκριμένου συστήματος είναι τουλάχιστον ίδια με ένα κλασικό σύστημα βιολογικού καθαρισμού και ως προς το οργανικό φορτίο αλλά και ως προς την επεξεργασία του αζώτου, αφού περιλαμβάνει και διεργασίες απονιτροποίησης.
- Το φυσικό σύστημα επεξεργασίας βοθρολυμάτων έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμη και με πολύ περιορισμένα φορτία βοθρολυμάτων κατά την χειμερινή περίοδο.
Η Μελέτη του συστήματος αυτού, υποβλήθηκε και αδειοδοτήθηκε από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ έχει λάβει και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και Έγκριση Αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων.
Το επιλεγμένο και αδειοδοτημένο σύστημα φυσικής επεξεργασίας βοθρολυμάτων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια :
1. Εσχάρωση
2. Πρωτοβάθμια επεξεργασία σε δεξαμενή τύπου IMHOFF.
3. Βιολογική επεξεργασία σε υγροβιότοπους κάθετης ροής περιοδικής τροφοδοσίας (VFW). Ο τύπος αυτός φυσικού συστήματος θεωρείται διεθνώς ως ο καταλληλότερος για την επεξεργασία βοθρολυμάτων. Στους υγροβιότοπους κάθετης ροής περιοδικής τροφοδοσίας (VFW) οι συνθήκες είναι αερόβιες και επομένως είναι σε θέση να επιτύχουν εκτός από επεξεργασία του οργανικού φορτίου και οξείδωση του αμμωνιακού αζώτου. Επίσης οι υγροβιότοποι VFW είναι κατάλληλοι και για την συγκράτηση των αιωρουμένων.
Το σύστημα υγροβιότοπων περιλαμβάνει 4 υγροβιότοπους VFW που αποτελούν το πρώτο στάδιο επεξεργασίας. Τα επεξεργασμένα λύματα από αυτούς οδηγούνται σε 2 υγροβιότοπους VFW για επεξεργασία σε δεύτερο στάδιο.
Οι υγροβιότοποι έχουν διαστασιολογηθεί έτσι ώστε η οργανική φόρτιση σε συνθήκες αιχμής να μην υπερβαίνει τα 25 gr BOD5/m2*d, τιμή που θεωρείται ασφαλής για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.
Μεταξύ της δεξαμενής IMHOFF και των υγροβιότοπων παρεμβάλλεται δεξαμενή απονιτροποίησης. Στην δεξαμενή αυτή ανακυκλοφορούνται επεξεργασμένα λύματα από την έξοδο των υγροβιότοπων με σκοπό την απονιτροποίηση.
4. Απολύμανση με χλωρίωση
Εν κατακλείδι, ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας θεωρεί ότι με βάση τα παραπάνω το επιλεγμένο και αδειοδοτημένο σύστημα φυσικής επεξεργασίας βοθρολυμάτων είναι λειτουργικό και μάλιστα καταλληλότερο για την συγκεκριμένη περιοχή αφού
- λόγω της θέσης που έχει επιλεγεί, η οποία βρίσκεται μακριά από την παραθαλάσσια ζώνη, και η οποία δεν έχει οπτική επαφή με αυτήν αλλά ούτε και με τους οικισμούς, τυγχάνει της αποδοχής του πληθυσμού.
- είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στη μεγάλη διαφορά φορτίου ανάμεσα στους θερινούς και τους χειμερινούς μήνες.
- η μη κατασκευή δικτύου, επιβάλλεται λόγω της γεωγραφίας του τόπου και της εκτατικής ανάπτυξης των οικισμών, των παραθεριστικών κατοικιών και των πολυάριθμων τουριστικών καταλυμάτων και κάμπινγκ
- δεν κινδυνεύει να διακοπεί η λειτουργία του ούτε για τεχνικούς ούτε για οικονομικούς λόγους, όπως τακτικά συμβαίνει σε μικρούς βιολογικούς καθαρισμούς.
Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας την Τετάρτη 22 Ιουνίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα συνεδριάσει στο Δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου (αίθουσα Βιβλιοθήκης),την Τετάρτη 22 Ιουνίου και ώρα 19.00 με ημερήσια διάταξη την παρακάτω και εισηγητή τον Δήμαρχο:

Θέμα 1ο: Επί αίτησης του κ. Γεωργίου Ι. Τσουμπρή, σχετικά με μείωση του μισθίου του ακινήτου του Κληροδοτήματος ΑΝΝΑΣ ΜΩΡΑΪΤΟΥ.
Θέμα 2ο: Περί των απαραίτητων εργασιών στο Μέγαρο ΜΟΤΤΗ, για τη στέγαση επί αυτού των Υπηρεσιών των Διοικητικών Δικαστηρίων Πειραιά και του προσδιορισμού της διαδικασίας και της χρηματοδότησης εκτέλεσής τους.
Θέμα 3ο: Περί έγκρισης πίστωσης για οφειλές Κληροδοτήματος ΜΟΤΤΗ προς ΕΥΔΑΠ.
Θέμα 4ο: Περί της ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
Θέμα 5ο: Περί της κατάρτισης και της ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση τον πρότυπο Κανονισμό του ΥΠ.ΕΣ - Α & Η.Δ.
Θέμα 6ο: Περί της κατάρτισης και της ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, με βάση το Σχέδιο του ΥΠ.ΕΣ - Α & Η.Δ.
Θέμα 7ο: Περί κατάρτισης και της ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής, με βάση το Σχέδιο του ΥΠ.ΕΣ - Α & Η.Δ.
Θέμα 8ο: Περί κατάρτισης και της ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, με βάση το Σχέδιο του ΥΠ.ΕΣ - Α & Η.Δ.
Θέμα 9ο: Περί του ορισμού του εκπροσώπου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΠΑΡΝΩΝΑ - ΤΑΥΓΕΤΟΥ. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α».
Θέμα 10ο: Επί έκθεσης των κ. Αλέξανδρου Κατσίκα / Δημοτικού Συμβούλου - Δημητρίου Λάτση / Προέδρου Τ.Σ Κοσμά & Κωνσταντίνου Τροχάνη / Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για τα ζητούμενα από τον Δήμαρχο με το 3775 Α/20-04-2011 έγγραφό του προς αυτούς.
Θέμα 11ο: Επί των από 23-01-2011 και 01-06-2011 αιτήσεων του κ. Παναγιώτη Α. Τζοβάνη.
Θέμα 12ο: Περί της αποδοχής επί της αρχής του ιδρυτικού σκοπού του προς σύσταση Δικτύου Δήμων / [απόφαση 160/18-04-2011 Δ.Σ Τρίπολης].
Θέμα 13ο: Περί της σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόμου Μονή Αρτοκωστάς Δήμου Βόρειας Κυνουρίας - Μονή Αγίου Νικολάου Καρυάς Δήμου Νότιας Κυνουρίας».
Θέμα 14ο: Περί της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π) για την εκτέλεσης της εργασίας «Παρακολούθηση, κατά το έτος 2011, της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της Δημοτικής Ενότητας Τυρού».
Θέμα 15ο: Περί της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Τ.Δ Πηγαδίου Δήμου Λεωνιδίου».
Θέμα 16ο: Περί της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή φρεατίων υδρεύσεως – αρδεύσεως Τ.Δ Λεωνιδίου Δήμου Λεωνιδίου».
Θέμα 17ο: Περί της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δημοτικών οδών Καλαμάτα – Κουλιούμπα Τ.Δ Πέρα Μελάνων Δήμου Τυρού».
Θέμα 18ο: Περί του καθορισμού του τρόπου διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων, για το μέρος της οποίας δεν κατατέθηκε προσφορά κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Θέμα 19ο: Περί της πρόσληψης προσωπικού (ειδικότητα υπάλληλος γραφείου, 2μηνη απασχόληση) για την κάλυψη εποχικών αναγκών στη Δ.Ε Κοσμά.
Θέμα 20ο: Επί εγγράφου Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης σχετικά με το προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού, έτους 2011στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λεωνιδίου
Θέμα 21ο: Περί του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Δημοτικού Διαμερίσματος Παλαιοχωρίου – Α΄ Φάση» Δήμου Νότιας Κυνουρίας / [Π.Α.Α 2007 – 2013, Μέτρο 322].
Θέμα 22ο: Περί του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Δημοτικού Διαμερίσματος Παλαιοχωρίου – Β΄ Φάση» Δήμου Νότιας Κυνουρίας / [Π.Α.Α 2007 – 2013, Μέτρο 322].
Θέμα 23ο: Περί του έργου «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Δ.Δ Αγίου Βασιλείου» Δήμου Νότιας Κυνουρίας / [Π.Α.Α 2007 – 2013, Μέτρο 322].
Θέμα 24ο: Περί της αποδοχής της παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Φίλιππου Μπεκύρου από το Δ.Σ της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και της αντικατάστασής του.
Θέμα 25ο: Περί της ανάληψης από τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας των βεβαιωμένων ή απαιτητών υποχρεώσεων του τέως Δήμου Τυρού και της τέως Κοινότητας Κοσμά οικον. έτους 2010.
Θέμα 26ο: Περί της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» για την οργάνωση και διενέργεια του 6ου Φεστιβάλ Τσακωνιάς (1-2 Ιουλίου 2011).
leonidion.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ.

Ο Σύλλογό μας ευχαριστεί θερμά τον χειρούργο οφθαλμίατρο κ. Πέτρο ΚΟΥΛΟΥΡΗ, για την παροχή δωρεάν ιατρικών εξετάσεων στα παιδιά που ολοκλήρωσαν τη Νηπιακή εκπαίδευση και γράφτηκαν στην πρώτη τάξη του δημοτικού μας σχολείου.

Αγαπητέ κύριε Κουλούρη
Σας ευχαριστούμε θερμά για την παροχή δωρεάν ιατρικών εξετάσεων στα παιδιά μας, που αυτές τις ημέρες πραγματοποιούν την εγγραφή τους στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου.
Επιτρέψτε μας να τονίσουμε ότι η ενέργειά σας, πέρα από την ουσιαστική της πλευρά, αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης και απόδειξη της ευαισθησίας και της αγάπης σας για το Λεωνίδιο.
Τα προβλήματα που βιώνουμε αντιμετωπίζονται ευκολότερα, όταν όλοι μας εκπληρώσουμε το καθήκον που μας αναλογεί.
Σας ευχαριστούμε ειλικρινά.

Λεωνίδιο 19 Ιουνίου 2011
Με Εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Λίζας Ιωάννης
Φαλκονάκης Αλέξανδρος

Κατεβάζει... διακόπτες από τα μεσάνυχτα η ΔΕΗ!!!

Συγκέντρωση εργαζομένων έχει προγραμματιστεί στην Πύλη του ΑΗΣ Μεγαλόπολης (Μονάδες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), σήμερα στις 9.30 το βράδυ.
Χωρίς αποτέλεσμα έληξε η συνάντηση της ΠΑΣΚΕ-ΓΕΝΟΠ με τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Παπακωνσταντίνου, όπως έγινε γνωστό από τους συνδικαλιστές, ενώ η ΓΕΝΟΠ προχωρά από τα μεσάνυχτα σε επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες.
Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Ν. Φωτόπουλος επανέλαβε ότι στόχος των κινητοποιήσεων δεν είναι να γίνει μπλακ-άουτ (συσκότιση), θα υπάρξουν ωστόσο, όπως είπε, επιπτώσεις στην ηλεκτροδότηση.
Σε καλό κλίμα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα ως προς το αίτημα της ΓΕΝΟΠ για απόσυρση της διάταξης του μεσοπρόθεσμου που προβλέπει περαιτέρω αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση της ΠΑΣΚΕ με τον υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο.

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Θεατρική ομάδα Νοτιας Κυνουρίας

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας έχοντας συναίσθηση του πόσο σοβαρή υπόθεση είναι η Θεατρική αγωγή καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να πάρουν μέρος στην δημιουργία θεατρικού Ομίλου.
Είναι γνωστό πως η θεατρική αγωγή παρόλη την ίδρυση σχολών θεατρολογίας στα Πανεπιστήμιά μας χωλαίνει.
Αυτό το κενό θα προσπαθήσουμε όλοι όσοι αγαπάμε το θέατρο να το αναπληρώσουμε.
Γι’ αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν μέρος στην δημόσια διαβούλευση που θα γίνει την Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 στο Δημαρχείο, ώρα 11 το πρωί.
Μέχρι στιγμής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι δύο συμπατριώτισσές μας Μαριάνθη Κουνιά και Κατερίνα Μπεκύρου, που είναι και οι δύο απόφοιτες της σχολής Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επίσης για την διδασκαλία και σκηνοθεσία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Αντώνης Αλεξίου, συμπατριώτης μας και αυτός από το Αλεποχώρι Λακωνίας. Ο Αντώνης Αλεξίου ήταν μαθητής του Κάρολου Κουν και φυσικά απόφοιτος της Σχολής του Θεάτρου Τέχνης. Έχει ξαναδουλέψει με ερασιτέχνες ηθοποιούς , στα Παλαιολόγεια στον Μυστρά. Άπαντες οι προαναφερόμενοι θα παραστούν στην διαβούλευση η οποία ελπίζουμε να είναι επιτυχής ώστε τα προσεχή Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε το πρώτο μας έργο.
Όσες κρύβουν μια Παξινού μέσα τους ή όσοι έναν Χορν, ας έρθουν. Αλλά και όσοι δεν τολμούν να βγουν στο σανίδι πάλι να έρθουν. Το θέατρο δεν είναι μόνο το προσκήνιο, είναι και το παρασκήνιο. Και αυτοί που εργάζονται πίσω από την αυλαία είναι το ίδιο σημαντικοί.

Για τον Δήμο Ν. Κυνουρίας ο υπεύθυνος πολιτισμού Φίλιππος Β. Μπεκύρος

Φέτος στο Λεωνίδιο τα μαγειρέματα και οι μελιτζανογεύσεις θα είναι πολύ jazz.

Ντόπιοι μάγειρες αλλά και καταξιωμένοι chef, προσκεκλημένοι του Φεστιβάλ Τσακωνιάς 2011, θα διαμορφώσουν συνθήκες γαστρονομικής απόλαυσης. Η παραδοσιακή τοπική κουζίνα, από αιώνων γνήσιος εκφραστής της μεσογειακής γαστρονομίας της Τσακωνιάς, θα προσφέρει πολλές από τις γεύσεις του Φεστιβάλ.
Παράλληλα όμως, αναζητήσεις και πειραματισμοί πάνω στην παράδοση, πρωτόγνωροι γευστικοί συνδυασμοί, σύγχρονη μαγειρική αντίληψη και τολμηρές γευστικές προτάσεις δεν θα αφήσουν ασυγκίνητο κανέναν ουρανίσκο. Και όλα αυτά με βάση τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα της Τσακωνιάς και κυρίως την τσακώνικη μελιτζάνα.
Την Παρασκευή και το Σάββατο 1-2 Ιουλίου 2011 φευγάτες jazz γεύσεις αλλά και φευγάτες jazz μουσικές θα παίζουν στο Λεωνίδιο. Ο διατηρητέος ιστορικός και παραδοσιακός οικισμός, τα παλιά αρχοντικά του, τα σοκάκια και τα πυργόσπιτά του θα γεμίσουν με ήχους jazz, ethnic, swing και latin, χωρίς όμως να ξεχαστούν τα ποιοτικά ελληνικά ακούσματα έντεχνου, λαϊκού και ρεμπέτικου.
Το Λεωνίδιο και η Τσακωνιά, πολύτιμοι τόποι της ιστορίας, της παράδοσης, του φυσικού περιβάλλοντος, των ανθρώπων και των αξιών, σας περιμένουν για στιγμές απόλαυσης και χαλάρωσης.
Κι εμείς, με τις jazz μελιτζάνες μας και τις jazz μουσικές μας, θα σας υποδεχτούμε με το πιο jazz καλωσόρισμα, το καλώς ήλθατε από την τσακώνικη γλώσσα:
Καούρ εκάνατε!
Επικοινωνία: Τηλ. 27570.22807-9, E-mail: FestivalTsakonias@gmail.com
FestivalTsakonias.gr

Απόψε στις 8 το βράδυ η γιορτή λήξης του Δημοτικού Σχολείου

Σήμερα Τρίτη 14 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η γιορτή λήξης της φετινής σχολικής χρονιάς του Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου στον προαύλιο χώρο του Σχολείου.
Το πρόγραμμα της γιορτής είναι το εξής:
Παιδαγωγικά παραδοσιακά παιχνίδια από τους μαθητές των τάξεων Α' και Β΄ Δημοτικού.
"Μυροβόλος" Χειμερινοί Κολυμβητές, τραγούδι από τους μαθητές των τάξεων Α' και Β΄ Δημοτικού.
"Ο βοριάς και ο ήλιος", μύθοι του Αισώπου, θεατρική παράσταση από τους μαθητές του Ειδικού Σχολείου.
Παρουσίαση φωτογραφικού υλικού του έργου και των μαθημάτων του Ειδικού Σχολείου.
Παραδοσιακοί χοροί από τους μαθητές της Γ΄ Δημοτικού. Σκηνές από το νησί.
"Λυσιστράτη" Αριστοφάνη, θεατρική παράσταση από τους μαθητές της Δ΄ Δημοτικού.
Διασκευή κ. Βιδάλη Λίλας.
"Η Μέλανι προσπαθεί να κοιμηθεί, αλλά..." θεατρική παράσταση του τμήματος γερμανικής γλώσσας από τους μαθητές της Ε΄ Δημοτικού.
Παρουσίαση της εφημερίδας και του προγράμματος αναδοχής παιδιών από την Αφρική από τους μαθητές της Ε΄1 τάξης Δημοτικού.
"Το δώρο του θείου βασιλιά" Πηνελόπη Δέλτα από το Παραμύθι χωρίς όνομα, θεατρική παράσταση από τους μαθητές της Ε΄2 τάξης Δημοτικού.
Το παπάκι, Ευγ. Τριβιζά, θεατρική παράσταση από τους μαθητές της ΣΤ΄τάξης Δημοτικού.
"Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα", Locomondo , βιντεοκλίπ από τους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού.
Παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού από τη φετινή χρονιά των μαθημάτων, των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που συμμετείχε το σχολείο μας.
Χαιρετισμός – αποχαιρετισμός από το διευθυντή κ. Τσαγκούρη Παναγιώτη.
Leonidion.gr

Ποδηλατοδρομία Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου


Οι κενές οργανικές θέσεις στα σχολεία της Αρκαδίας!

Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, Πολύδωρου Χαριτωνίδη, επαναπροσδιορίστηκαν οι κενές οργανικές θέσεις κατά κλάδο και κατά σχολική μονάδα στις περιοχές μετάθεσης της ΔΔΕ Αρκαδίας ως εξής:

Α' ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕ02- ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ:
1 κενή θέση στο 2° ΓΕΛ Τρίπολης ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ:
1 κενή θέση στο ΓΕΛ Τεγέας
1 κενή θέση στο ΓΕΛ Λεβιδίου ΠΕ06- ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:
1 κενή θέση στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρίπολης ΠΕ34- ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:
1 κενή θέση στο Ιο Γυμνάσιο Τρίπολης ΠΕ08- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ:
1 κενή θέση στο Ιο Γυμνάσιο Τρίπολης ΠΕ15- ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:
1 κενή θέση στο Ιο Γυμνάσιο Τρίπολης ΠΕ16- ΜΟΥΣΙΚΗΣ:
1 κενή θέση στο 2ο Γυμνάσιο Τρίπολης ΠΕ19-20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
1 κενή θέση στο Γυμνάσιο Τεγέας ΠΕ18.10/11- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ:
1 κενή θέση στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρίπολης
1 κενή θέση στο 3ο ΕΠΑ.Λ. Τρίπολης

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Β' ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕ03- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ:
1 κενή θέση στο ΕΠΑ.Λ Λεωνιδίου Π Ε 04- ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:
1 κενή θέση ΠΕ04.01 στο ΓΕΛ Λεωνιδίου
1 κενή θέση ΠΕ04.02 στο ΕΠΑ.Λ. Λεωνιδίου ΠΕ06- ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:
1 κενή θέση στο Γυμνάσιο ΑΓ. Ανδρέα
1 κενή θέση στο ΓΕΛ Λεωνιδίου ΠΕ18.10/11- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ:
1 κενή θέση στο ΕΠΑ.Λ. ΑΣΤΡΟΥΣ ΠΕ14- ΓΕΩΠΟΝΩΝ:
1 κενή θέση στο ΕΠΑ.Λ Λεωνιδίου

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Γ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕ04-ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:
1 κενή θέση ΠΕ04.01 στο Γυμνάσιο Μεγαλόπολης
1 κενή θέση ΠΕ04.02 στο ΕΠΑ.Λ. Μεγαλόπολης

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Δ' ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ:
1 κενή θέση στο Γυμνάσιο Κοντοβάζαινας ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ:
1 κενή θέση στο ΓΕΛ Τροπαίων ΠΕ04 - ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:
1 κενή θέση ΠΕ04.01 στο Γυμνάσιο Κοντοβάζαινας

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Συμπολίτες μας!
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε γιατί καταρτίσαμε και ψηφίσαμε τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό 2011 ειδικών συνθηκών - ήπιας προσαρμογής.
1]. Γιατι γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας είναι κατά το νόμο καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των Δήμων Λεωνιδίου - Τυρού και της Κοινότητας Κοσμά.
2]. Γιατί γνωρίζουμε ότι οι ανειλημμένες - βεβαιωμένες, με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων Λεωνιδίου - Τυρού και Κοινοτικού Συμβουλίου Κοσμά / Δημαρχιακών Επιτροπών Λεωνιδίου - Τυρού και Συμβάσεις Δήμων Λεωνιδίου - Τυρού και Κοινότητας Κοσμά, υποχρεώσεις των Δήμων Λεωνιδίου - Τυρού και της Κοινότητας Κοσμά στις 31-12-2010, που για μεν τον Δήμο Λεωνιδίου αναλήφθηκαν με την 132 (πρακτικό 10, θέμα 13ο)/23-05-2011 (κατά πλειοψηφία) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας για δε τον Δήμο Τυρού και την Κοινότητα Κοσμά με τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής χρηματικών υπολοίπων και ταμείων για το οικον. έτος 2010, πρέπει, κατά την παρ. 2 του άρ. 267 του Ν. 3852/2010, να εγγραφούν υποχρεωτικά όλες στον προϋπολογισμό του Δήμου Νότιας Κυνουρίας οικον. έτους 2011.
3]. Γιατί γνωρίζουμε ότι τα χρηματικά υπόλοιπα των Δήμων Λεωνιδίου - Τυρού και της Κοινότητας Κοσμά στις 31-12-2010, είναι 95.165.66 € - 514.166,21 € και 785.421,40 € αντίστοιχα.
4]. Γιατί γνωρίζουμε ότι: Α. Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Λεωνιδίου στις 31-12-2010 (95.165,66 €) είναι ελάχιστο σε σχέση με το αναγκαίο ποσό χρηματοδότησης και πληρωμής εντός του έτους 2011 των ανειλημμένων - βεβαιωμένων υποχρεώσεων του Δήμου Λεωνιδίου έτους 2010, ύψους 1.490.538,64 € για συνεχιζόμενα έργα - για συνεχιζόμενες μελέτες - για εργασίες - για προμήθειες - για λοιπές υπηρεσίες χωρίς εξασφαλισμένες κατά την επιταγή του νόμου πιστώσεις και άρα οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας του οικον. έτους 2011 και να πληρωθούν όπως η χρηστή διοίκηση και διαχείριση απαιτούν εντός του έτους 2011. Β. Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Τυρού στις 31-12-2010 (514.166,21 €) είναι μεγαλύτερο του αναγκαίου ποσού χρηματοδότησης και πληρωμής εντός του έτους 2011 των ανειλημμένων - βεβαιωμένων υποχρεώσεων του Δήμου αυτού (397.602,89 €) έτους 2010 και άρα οι υποχρεώσεις αυτές δύνανται και πρέπει να χρηματοδοτηθούν κατά το νόμο το οικον. έτος 2011 μέσω του υπολοίπου αυτού. Γ. Το χρηματικό υπόλοιπο της Κοινότητας Κοσμά στις 31-12-2010 (785.421,40) είναι πολύ μεγαλύτερο του αναγκαίου ποσού χρηματοδότησης και πληρωμής εντός του έτους 2011 των ανειλημμένων - βεβαιωμένων υποχρεώσεων της Κοινότητας αυτής (57.635,32 €) έτους 2010 και άρα οι υποχρεώσεις αυτές δύνανται και πρέπει να χρηματοδοτηθούν κατά το νόμο το οικον. έτος 2011 μέσω του υπολοίπου αυτού.
5]. Γιατί γνωρίζουμε ότι: Α. Για τον Δήμο Λεωνιδίου υπολείπεται ακόμη η χρηματοδότηση ανειλημμένων - απαιτητών υποχρεώσεων έτους 2010 ύψους τουλάχιστον 442.298,50 € [έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων 270 €, αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δεκεμβρίου 861,90 €, δαπάνη τοποθέτησης μετρητή ΦΟΠ 291 €, υπολειπόμενες εργασίες σφαγείων βάσει συμφωνητικού 169.224,68 €, επιστροφή επιδότησης σφαγείων 114.596,50 €, τακτική επιχορήγηση μηνών Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου ν.π.δ.δ «δημοτικό γυμναστήριο» 22.054,42 €, έργα - εργασίες - προμήθειες - υπηρεσίες 135.000 € (αυξητική τάση)], που θα τεθούν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου σε προσεχή συνεδρίασή του για να εξεταστούν λεπτομερώς. Β. Λύθηκαν ή θα λυθούν εντός του 2011 για τον Δήμο Λεωνιδίου, με τη συμφωνία των αναδόχων και τη διαδικασία που ο νόμος ορίζει, συμβάσεις έργων που δεν μπορούν να εκτελεστούν ύψους 83.220 € (υπογράφηκαν το έτος 2010).
6]. Γιατί γνωρίζουμε ότι τα ετήσια χρεολύσια των δανείων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ανέρχονται συνολικά στο ύψος των 185.279,29 € (Δήμος Λεωνιδίου 174.143,89 € + Δήμος Τυρού 9.599,07 € + Κοινότητα Κοσμά 1.536,33 €).
7]. Γιατί γνωρίζουμε ότι ενδημεί βάσιμα ο κίνδυνος να εκδοθούν, μετά από προσφυγή αναδόχων έργων ή μελετητών ή φυσικών προσώπων «διαταγές πληρωμών» από το αρμόδιο πρωτοδικείο και να μην εκτελεστεί με τον τρόπο αυτό κατά το έτος 2011 το όποιο διαφορετικό τεχνικό πρόγραμμα ή ο όποιος διαφορετικός προϋπολογισμός του Δήμου Νότιας Κυνουρίας την συγκεκριμένη κρίσιμη χρονιά που διανύουμε.
8]. Γιατί γνωρίζουμε ότι χρηματοδοτώντας όλες τις ανειλημμένες - βεβαιωμένες υποχρεώσεις μας έτους 2010 το οικον. έτος 2011 λειτουργούμε από το έτος 2012 Δήμο Νότιας Κυνουρίας απαλλαγμένο από χρηματικά βάρη και δουλείες, που αν δεν αντιμετωπιστούν εντός του έτους 2011 θα πλήξουν ανεπανόρθωτα τα δημοτικά συμφέροντα.
9]. Γιατί γνωρίζουμε ότι απαίτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών των Δήμων Λεωνιδίου - Τυρού και της Κοινότητας Κοσμά είναι ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ν’ αναλάβει, αποφεύγοντας τη λήψη άλλου δανείου, την πληρωμή όλων των ανειλημμένων - βεβαιωμένων υποχρεώσεων των Δήμων Λεωνιδίου - Τυρού και της Κοινότητας Κοσμά έτους 2010 καθώς και ότι η Δημοτική Αρχή Νότιας Κυνουρίας οφείλει να ταυτιστεί με την απαίτηση αυτή.
10]. Γιατί γνωρίζουμε ότι άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών των Δήμων Λεωνιδίου - Τυρού και της Κοινότητας Κοσμά είναι ότι για ουδένα λόγο ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας πρέπει να υπαχθεί σε πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης (επιτήρηση) του Υπουργείου Εσωτερικών - Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
11]. Γιατί γνωρίζουμε ότι στο Δήμο Λεωνιδίου διαμορφώθηκε εντός του έτους 2010, κατά παράβαση της νομοθεσίας - της νομολογίας - της δεοντολογίας και της χρηματοδοτικής ικανότητάς του, τεχνικό πρόγραμμα και πρόγραμμα προμηθειών - εργασιών και λοιπών υπηρεσιών για δύο (02) τουλάχιστον έτη (2010 και 2011), που το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας οφείλει από το νόμο και την απαίτηση των πολιτών να το χρηματοδοτήσει ώστε να ολοκληρωθεί και να πληρωθεί εντός του έτους 2011.
12]. Γιατί γνωρίζουμε ότι αναπτυξιακό τεχνικό πρόγραμμα και αναπτυξιακό προϋπολογισμό καταρτίζει ένας Δήμος που δεν έχει υποχρεώσεις παρελθόντων ετών. Εξάλλου όταν ένα τεχνικό πρόγραμμα και ένας προϋπολογισμός «μαζεύουν», στη διάρκεια ενός και μόνο οικονομικού έτους, χωρίς δυσάρεστες συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο και τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών του, τις υποχρεώσεις - τα βάρη και τις δουλείες παρελθόντων ετών τέτοιου ύψους έχουν αναπτυξιακή διάσταση.
Σίγουροι για την επιδοκιμασία σας, σας ευχαριστούμε που μας καταλαβαίνετε και μας εμπιστεύεστε.

ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Προς
Γονείς και Κηδεμόνες Παιδιών Δημοτικού Σχολείου
θέμα: Ποδηλατοδρομία
Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 12 Ιουνίου 2011 θα πραγματοποιηθεί η ποδηλατοδρομία με τη συμμετοχή των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου.
Με την καθιερωμένη πλέον ποδηλατική διαδρομή – βόλτα στους δρόμους του Λεωνιδίου, πιστεύουμε ότι δημιουργούμε μία ευκαιρία χαράς και παιχνιδιού για τα παιδία και παράλληλα προτείνουμε τη χρήση του ποδήλατου ως μέσου μετακίνησης, άθλησης και αναψυχής.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν δύο διαδρομές:
Η πρώτη διαδρομή (για μικρότερα παιδιά), θα πραγματοποιηθεί στον παραποτάμιο δρόμο με αφετηρία και τερματισμό την αρχή του παραποτάμιου στο ύψος του οδοστρωτήρα. Ώρα έναρξης της διαδρομής 17:30 μμ.
Η δεύτερη διαδρομή, (για μεγαλύτερα παιδιά), με αφετηρία τον παραποτάμιο, θα πραγματοποιηθεί στο δρόμο προς την «Πλάκα», όπου θα γίνει μικρή διακοπή για ξεκούραση και θα έχει σημείο τερματισμού την πλατεία «Σαραντάρη» ή «ρολογιού». Ώρα έναρξης της διαδρομής 18:00 μμ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, το Αστυνομικό Τμήματος, το Κέντρο Υγείας και την Ομάδα Διάσωσης –Πυροπροστασίας «Αγελίδη».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ρυθμίζεται ή θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ενώ αυτοκίνητο της αστυνομίας και Ασθενοφόρο θα συνοδεύουν τα παιδιά και στις δύο διαδρομές.
Τονίζουμε ότι η συμμετοχή των παιδιών είναι προαιρετική και θα γίνει με την αποκλειστική ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων.
Τέλος θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε, να συμμετάσχετε και στην ποδηλατοδρομία, όχι μόνο για να ακολουθήσετε τα παιδιά σας, αλλά και για να τους δώσετε το παράδειγμα ενός εναλλακτικού, περισσότερο υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον, τρόπου μετακίνησης.
Σημείωση: Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας θέλουμε να παρακαλέσουμε τους γονείς που δεν έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή των 5, 00 € να τακτοποιήσουν άμεσα την εκκρεμότητα τους. Η ετήσια συνδρομή αποτελεί το μοναδικό έσοδο του Συλλόγου μας.

Με εκτίμηση,
Ιωάννης Δ. Λίζας
Φαλκονάκης Αλέξανδρος

Δωρεάν διανομή τροφίμων στην Αρκαδία

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €
-Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες
Ανακοινώθηκαν όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος της Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους.Η τελική ποσότητα κάθε προϊόντος, που θα διανεμηθεί στους απόρους θα προσδιορισθεί σύμφωνα με τις διαθέσιμες ποσότητες τροφίμων που θα προκύψουν από τους σχετικούς με το πρόγραμμα διαγωνισμούς και σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των τελικών δικαιούχων της χώρας.
Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διανεμηθούν ζυμαρικά (μακαρόνια Νο 6, μακαρονάκι κοφτό και κριθαράκι μέτριο), λευκασμένο μακρύσπερμο ρύζι, τυρί ΦΕΤΑ ΠΟΠ και τυρί Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ.
Η τελική ποσότητα κάθε προϊόντος, που θα διανεμηθεί στους απόρους θα προσδιορισθεί σύμφωνα με τις διαθέσιμες ποσότητες τροφίμων που θα προκύψουν από τους σχετικούς με το πρόγραμμα διαγωνισμούς και σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των τελικών δικαιούχων της χώρας.
Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.
Υπό την έννοια αυτή, κοινή συνθήκη που διέπει όλους τους τελικούς δικαιούχους είναι η απορία, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης στον οποίο υπάγονται. Η απορία αποδεικνύεται βάσει του φορολογούμενου πραγματικού ή τεκμαρτού και του απαλλασσόμενου ή φορολογούμενου με ειδικό τρόπο εισοδήματος κάθε δικαιούχου, προσαρμοσμένο με τις προσαυξήσεις.
Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €.
Το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τους σχετικούς υπολογισμούς είναι το Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα του πίνακα Γ (ενδεικτικά : μισθωτές υπηρεσίες, έσοδα/ενοίκια από ακίνητα, έσοδα από γεωργικές επιχειρήσεις, κάθε άλλο εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό) του εκκαθαριστικού σημειώματος συν τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, συν τα ποσά που φορολογούνται με ειδικό τρόπο όπως οι κωδικοί 659-660 και 431-432 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.
Το εισόδημα των 12.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 30 % για τη σύζυγο, 30% για το πρώτο και 30% για το δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, ενώ για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά προσαυξάνεται κατά 40%.
Επιπλέον, το εισόδημα των 12.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
Για την εκτίμηση του εισοδήματος των υποψηφίων τελικών δικαιούχων λαμβάνεται υπόψη το υποβληθέν θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος, ήτοι για φέτος το αντίστοιχο του 2010.
Στην περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον, αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα.
Η αίτηση συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου τελικού δικαιούχου υποβάλλεται στον οικείο φορέα υλοποίησης (Ιερές Μητροπόλεις, σύλλογοι πολυτέκνων, σύλλογοι τριτέκνων οικογενειών κλπ).
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Για την παροχή των τροφίμων στους απόρους (άτομα ή οικογένειες) , οι προς διανομή ποσότητες κατανέμονται σε φορείς υλοποίησης και μέσω αυτών διανέμονται δωρεάν στους τελικούς δικαιούχους.
1. το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς υλοποίησης ο τρόπος υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
2. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων υλοποίησης , υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους
Ειδικά για το έτος 2011 ορίσθηκε, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων υλοποίησης η 1η Ιουλίου 2011 ημέρα Παρασκευή.
Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, οι υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Διευκρινίζεται ανά κατηγορία δικαιούχων, ότι :
1. ΆΠΟΡΑ ΑΤΟΜΑ
Κάθε άπορο άτομο υποβάλλει αίτηση συμμετοχής μόνο για τον εαυτό του, εφόσον δεν σιτίζεται σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα και δεν εκπροσωπεί με την αίτηση συμμετοχής του κάποια οικογένεια.
Στις περιπτώσεις έγγαμων ζευγαριών που αποτελούν άπορα μέλη του ίδιου φορέα υλοποίησης υποβάλλουν μία κοινή αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η οποία υπογράφεται και από τα δύο μέλη.
2. ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Οι φορείς υλοποίησης που λειτουργούν συσσίτια σε απόρους υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 22830/05-04-2011 (ΦΕΚ Β΄660) Κ.Υ.Α. δικαιολογητικά , που προσκομίζονται από τους τελικούς δικαιούχους.
3. ΆΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Στις περιπτώσεις άπορων οικογενειών, υποβάλλεται μία κοινή αίτηση των γονέων που
περιλαμβάνει τον αριθμό των γονέων και των προστατευόμενων και ανήλικων παιδιών.
Υπογράφεται από τον ένα γονέα τουλάχιστον.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει μόνο ένας γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια των παιδιών (διαζευγμένοι γονείς, χηρεία κλπ.), υποβάλλει εκείνος αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα , δηλώνοντας τον αριθμό των δικαιούχων μελών της οικογένειάς του.

Απο Αρκαδικές Ειδήσεις

Πηγάδι Αρκαδίας Ενδιαφερόμαστε;;;

απο pigadi.eu

Καλησπέρα,
Συμμετέχοντας στις διαδηλώσεις του συντάγματος και στις συζητήσεις/συνελεύσεις που γίνονται εκεί , προβληματίζομαι για το αν μπορεί να αλλάξει κάτι.
Στο συμπέρασμα που έχω καταλήξει , είναι ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει , αν περιμένουμε οι πολιτικοί μας να γίνουν ηγέτες και να τα αλλάξουν όλα για εμάς. Και αυτό γιατί οι πολιτικοί της εποχής μας ζουν πολύ πιο διαφορετικά από ότι εμείς . Δεν ανήκουν καν , στην ίδια κοινωνική τάξη και ούτε καν κάνουν (ή έκαναν ποτέ) κάποια δουλειά παρόμοια με αυτή που κάνουμε όλοι εμείς (όσοι δηλαδή δεν είμαστε άνεργοι αυτήν την περίοδο). Αναπόφευκτα είναι πολύ φυσικό να μην γνωρίζουν τα προβλήματα που εμείς αντιμετωπίζουμε , και το πως ζούμε.
Θεωρώ λοιπόν , ότι η αλλαγή μπορεί να γίνει μέσα από μικρές ομάδες , μικρές συλλογικότητες δηλαδή , που όπως το λέει και η λέξη , τα μέλη τους θα ενδιαφέρονται για το κοινό καλό και όχι για την ατομική τους επιτυχία. Μια τέτοια κοινωνική ομάδα , είναι και το χωριό μας.
Στο χωριό μας που πάντα περιμένουμε από τους πολιτικούς να μεριμνήσουν για τον τόπο , ενώ εμείς αρκούμαστε μόνο στο να κατακρίνουμε (δίκαια βέβαια , αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα).
Έτσι στο χωριό είμαστε στην εξής κατάσταση:
Οι κάτοικοι , θέλουν πχ δρόμο στο Φωκιανό και γενικά καλύτερο οδικό δίκτυο
Οι νέοι θέλουν γήπεδο και δημόσιους χώρους που να μπορούν να μαζεύονται και να διασκεδάζουν
Οι ηλικιωμένοι παραπονιούνται για τα σκουπίδια , τις λάμπες κτλ
Αλλά το παράδοξο είναι , ότι ενώ όλοι εμείς ξέρουμε τόσο καλά να κατακρίνουμε, κανένας μας δεν κουνάει έστω και ελάχιστο το δάχτυλο του , για να γίνει (ή έστω να κινηθούν οι διαδικασίες) για κάποιο από αυτά.
Θα μου πείτε τώρα και πολύ σωστά θα μου πείτε , ότι δεν είναι δυνατόν να διεκδικήσουμε κάτι, ή να εργαστούμε εθελοντικά για να γίνει κάτι , γιατί απαιτούνται χρήματα για να γίνει αυτό. Επίσης θα μου πείτε, ότι όσο και να φωνάξουμε, και να προσπαθήσουμε ατομικά να κινήσουμε τις διαδικασίες, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
Δεν θα διαφωνήσω σε κάτι από τα παραπάνω. Οποιαδήποτε από τα παραπάνω , είναι καταδικασμένο σε αποτυχία , για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει κάποια νομικά κατοχυρωμένη συλλογικότητα που να μπορεί να έχει υπόσταση για να διεκδικήσει όλα αυτά.
Και ερχόμαστε εδώ που θέλω να καταλήξω..
Το χωριό χρειάζεται έναν σύλλογο, ένα όργανο δηλαδή που θα λαμβάνει αποφάσεις συλλογικά μέσα από γενικές συνελεύσεις (αμεσοδημοκρατικά και όχι μέσα από εκλεγμένους αντιπροσώπους) και επίσης θα είναι ταυτόχρονα και εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων αυτών.
Σύλλογος στο χωριό υπήρχε , και υπάρχει ακόμα απ' όσο έχω ενημερωθεί. (Σύλλογος απανταχού Πηγαδιωτών " Ο Άγιος Γεώργιος " ). Στο χέρι μας είναι να τον αναβιώσουμε.
Πρακτικά λοιπόν τι προτείνω:
Γενική συνέλευση στο χωριό , σε μέρα και ώρα που θα αποφασιστεί από κοινού (μια καλή πρόταση είναι η παραμονή του 15Αύγουστου) όπου θα συζητηθούν τα θέμα αυτά , οι δράσεις μας κτλ. Και μέσα από την συζήτηση και την συμμετοχή , θα φανεί αν υπάρχει ενδιαφέρον για το χωριό από εμάς..
Παρακαλώ λοιπόν όλους εσάς που διαβάζεται το παραπάνω άρθρο να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό και να σχολιάσετε . Κανένα σχόλιο δεν θα λογοκριθεί. Επίσης όσοι μπορείτε τυπώστε το άρθρο αυτό , και δώστε το σε συγγενείς και φίλους από το χωριό που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Χρόνης Γεώργιος

Έργα ασφαλτόστρωσης στους δρόμους προς Βλησιδιά και Πλατανάκι Νότιας Κυνουρίας

Έτοιμο για δημοπράτηση είναι το έργο «ασφαλτόστρωση και βελτίωση των τμημάτων των επαρχιακών δρόμων που οδηγούν στα δημοτικά διαμερίσματα Βλησιδιάς και Πλατανακίου», προϋπολογισμού ...
Μελέτης τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000 €), από ΚΑΠ - 2010 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αρκαδίας προκήρυξε «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση αυτού του έργου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού ( Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο, κλπ. ) από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50 ,όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και δύο (2) ημερολ. ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, ήτοι μέχρι και την 23-06-2011, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 2.30 μμ. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2713 – 610343, FAX : 2713-
610342 . Αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυρίμη
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 28-06-2011 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελ/σου.

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Ρέππας για "αγανακτισμένους": "Είναι πολίτες που θέλουν κάτι να πουν - συχνά με λάθος τρόπο"

Στην εφημερίδα «Metro» έδωσε συνέντευξη ο Δημήτρης Ρέππας και –μεταξύ άλλων – ρωτήθηκε και για τους «αγανακτισμένους». Πως απάντησε; Ο Αρκάς υπουργός είπε… «Πρόκειται για αυθόρμητη πρωτογενή αντίδραση πολιτών που δυστυχώς στην πορεία της υποθηκεύεται, αφού κάθε λογής κομματικά και άλλα αφανή κέντρα προσπαθούν να επηρεάσουν την εξέλιξη αυτής της κατάστασης. Έτσι όσοι με τη στάση τους θέλησαν να στείλουν ένα συστημικό μήνυμα επικριτικό για κάθε τι που συγκροτεί τη δημόσια σφαίρα εξουσίας, γίνεται προσπάθεια να χειραγωγηθούν σε μια αντικυβερνητική κατεύθυνση. Ασφαλώς δεν πρόκειται για επανάσταση. Θα ήταν όμως τεράστιο λάθος από την πλευρά μας το έλλειμμα στρατηγικής και την απουσία θετικής κεντρικής ιδέας που χαρακτηρίζει αυτή την αντίδραση να την αντιμετωπίζουμε σαν αντίπαλο στρατόπεδο. Είναι πολίτες που θέλουν κάτι να πουν - συχνά με λάθος τρόπο. Εμείς ας μην επιλέξουμε τον λάθος τρόπο να τους ακούσουμε. Είναι κομμάτι του ελληνικού λαού, έχει τις ευθύνες του αλλά και τα δικαιώματά του. Ας μην τους κολακεύουμε, αλλά και να μην απορρίπτουμε συλλήβδην τους προβληματισμούς τους, με σαφή πάντως καταδίκη της βίας. Γιατί, όταν η βία ανθεί η δημοκρατία πενθεί.»

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Ντου κάτω από το σπίτι του Ρέππα στο Παλαιό Ψυχικό από 100 μοτοσικλετιστές!

Ωρα 17.45 απόγευμα Κυριακής
Ντου έξω από το σπίτι του Ρέππα στη Στρατηγού Καλάρη, στο Παλαιό Ψυχικό, έκαναν γύρω στους 100 μοτοσικλετιστές οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν "κλέφτες" και
"Αλήτες, Πασόκοι κανένας δεν σας σώνει.
"Ο λαός απαιτεί τα λαμόγια φυλακή..."
Αφού έψαλαν τα κάλαντα για κάνα τέταρτο γκάζωσαν με κατεύθυνση τα σπίτια άλλων σοσιαλιστών.
kourdistoportocali.com

Ψηφίστηκε Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμός

Με την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για το 2011 ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην διπλή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τον προϋπολογισμού υπερψήφισαν στο σύνολό του οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας: Εμμανουήλ Δολιανίτης, Δημήτριος Αθανασόπουλος, Φίλιππος Μπεκύρος, Παναγιώτης Γεωργίτσης, Ηλίας Γεωργίτσης, Σοφία Τριανταφύλλου, Ιωάννης Δανέσης, και Νίκολαος Βρεττάκης.
Τον προϋπολογισμού υπερψήφισαν εκτός του Τεχνικού προγράμματος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας: Βασίλειος Σαλάκος, Μαρία Ντουζένη, Αντώνιος Καρδαράς, Ηλίας Μάνος, Δημήτριος Καρδάσης, όπως και ο Αντιδήμαρχος(!)στον τομέα τη καθαριότητας Χρήστος Ξερακιάς.
Τελος, τον προϋπολογισμό καταψήφισαν στο σύνολό του οι Δημοτικοί σύμβουλοι: Δημήτριος Τσιγκούνης, Ηλίας Πήλιουρας και Ιωάννης Ρουσάλης.
www.leonidion.gr

Αγώνες στίβου δημοτικών σχολείων Αρκαδίας

Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ν. Αρκαδίας, διοργανώνει Αγώνες στίβου μαθητών - μαθητριών Δημοτικών Σχολείων Ν. Αρκαδίας.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Τρίτη 7-6-2011 και ώρα 09.30, στο ΔΑΚ Τρίπολης.
Τα αγωνίσματα στα οποία θα πάρουν μέρος οι μαθητές-τριες των Σχολείων είναι τα εξής
1. Δρόμος 50 μέτρων
2. Δρόμος 600 μέτρων
3. Ρίψη ελαστικής σφαίρας
5. Άλμα σε μήκος
6. Άλμα σε ύψος

Ιδιωτικές επενδύσεις σε Δήμο Τρίπολης και Νότια Κυνουρία

Την υπαγωγή αιτήσεων ιδιωτικών επενδύσεων προς χρηματοδότηση ενέκρινε η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Νόμου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Στα Δημοτικά Διαμερίσματα Στενού και Λεωνιδίου εγκρίθηκαν δύο επενδυτικά σχέδια του δευτερογενούς τομέα, τα οποία αφορούν έναν εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής οίνου και μία ίδρυση μονάδας παρασκευής και τυποποίησης γλυκών του κουταλιού, συνολικού κόστους 711.700 ευρώ και δημόσιας δαπάνης 358.850 ευρώ, ενώ στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ελαιοχωρίου και Κολλίνων εγκρίθηκε η ίδρυση δύο ξενοδοχειακών μονάδων 3* συνολικής δυναμικότητας 62 κλινών, συνολικού κόστους 2.797.062,70 και δημοσίας δαπάνης 1.398.531,35 ευρώ.

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Moto-Πορεία Αγανακτισμένων στο Σύνταγμα

Μήνυμα από έναν φίλο αγανακτισμένο Λεωνιδιώτη στο Σύνταγμα!
Καλησπέρα, το όνομα μου είναι Νίκος.
Είμαι ένας απλός Άνθρωπος όπως εσείς ο οποίος περνάει όλες αυτές τις αλυσιδωτές αντιδράσεις (επαγγελματικά, για το Μέλλον μου) σε όλα αυτά που απασχολούν όλους μας, εμάς τους μικρούς...
Όπως θέλουν να μας λένε.
Αλλά στην ουσία κάνουν πάλι λάθος αυτά τα κοράκια που λυμαίνονται λαούς, έθνη, με μόνο σκοπό το κέρδος των λίγων.
Είμαστε μεγάλοι!
Αυτό είναι το πιστεύω μου.
Αλλά!!
Όταν είμαστε ενωμένοι.
Γ αυτό μετά την πετυχημένη moto-real-democracy.gr την τετάρτη 01-06-11 προγραμματίζουμε καινούρια συνάντηση των φίλων της μηχανής την παρασκευή 3-6-2011 στις 18:00 στο Σύνταγμα. Σημείο συνάντησης Σταδίου και πλατεία Συντάγματος.
Όπως και εγώ που είμαι φίλος του μηχανοκινήτου αθλήματος έτσι και όλοι εσείς ανεξαρτήτου κυβισμού και μηχανής θα ήταν καλό να δώσουμε το παρών ώστε να στείλουμε το δικό μας μήνυμα σε αυτούς τους λίγους που θεωρούν ότι καθορίζουν αυτοί τη μοίρα μας!
Γολεγός Νίκος.

Η Κυνουρία σε τουριστική έκθεση στο Μετρό

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, με την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, θα συμμετάσχει σε κοινό περίπτερο με το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας στην 3η Έκθεση Ελληνικών Καλοκαιρινών Τουριστικών Προορισμών από 7 έως και 9 Ιουνίου 2011, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, στο σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα.
Οι επιχειρηματίες του τουρισμού (ξενοδόχοι, εστιάτορες και λοιποί επιχειρηματίες) καθώς και οι παραγωγοί τυποποιημένων τοπικών προϊόντων θα συμμετάσχουν στην Έκθεση, προβάλλοντας τις επιχειρήσεις τους μέσα από φυλλάδια, κάρτες και δείγματα προϊόντων.
Καλούνται οι ετεροδημότες μας στην Αθήνα να επισκεφτούν την Έκθεση μαζί με τους φίλους τους, για να τους γνωρίσουν τα μυστικά της Τσακωνιάς.
Το έντυπο υλικό των επιχειρήσεων καθώς και τα δείγματα των τοπικών προϊόντων πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και ώρα 12η μεσημβρινή, στο Δήμο ή στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.
Πληρ.: Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Μανώλης Ρεντούλης
27573-60203
Αναπτυξιακή Πάρνωνα
Άννα Κοδέλλα
27570-22807
Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
Ιωάννης Μαρνέρης

"Εμποδίζεται η ανάπτυξη της πεδινής περιοχής του Λεωνιδίου"

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Αρκαδίας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τ. Μπιρμπίλη σχετικά με την προσδιορισμό των ανατολικών ορίων του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα – Μουστού στο Λεωνίδιο του Νομού Αρκαδίας.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
«Μία ακόμη περιοχή του νομού Αρκαδίας, συγκεκριμένα η πεδινή περιοχή του Λεωνιδίου, δεσμεύεται από τις απαγορεύσεις του νόμου παρά το γεγονός ότι η περιοχή αυτή δε συμπεριλαμβάνεται στα όρια του οικολογικού πάρκου Πάρνωνα-Μουστού για το οποίο έχει γίνει ειδική περιβαλλοντική μελέτη και ορίζονται ποιες περιοχές και πως θα προστατευτούν. Επειδή οι απαγορεύσεις αυτές εμποδίζουν την ομαλή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πεδινής περιοχής του Λεωνιδίου, τίθεται ζήτημα να οριστούν σαφώς τα όρια της ανατολική πλευράς του οικολογικού πάρκου στη χαράδρα Λεωνιδίου, ως ανατολικό όριο του ΤΚΣ-GR 2520005, δηλαδή η πεδινή περιοχή του Λεωνιδίου, η εκτός ορίων οικολογικού πάρκου να μη θεωρείται περιοχή natoura.
Κατόπιν αυτών,
Ερωτάται
Η αξιότιμος κ. Υπουργός:
Είναι στις προθέσεις σας η έκδοση υπουργικής απόφασης η οποία θα ορίζει σαφώς τα ανατολικά όρια του οικολογικού πάρκου Πάρνωνα-Μουστού ούτως ώστε η πεδινή περιοχή του Λεωνιδίου να τεθεί εκτός των περιοχών natoura;»

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Εκδηλώσεις στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης μαθητών, πολιτών και φορέων αλλά και τη συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
Στα πλαίσια της συμβολικής αυτής ημέρας, που εορτάζεται για πάνω από 35 χρόνια από τα Ηνωμένα Έθνη για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι η ανάπτυξη είναι άμεσα συνυφασμένη με το περιβάλλον, ο Φορέας Διαχείρισης προγραμματίζει 4ήμερο μαθητικών εκδηλώσεων στις ΚΑΡΥΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ την Παρασκευή 3 Ιουνίου, στο ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ τη Δευτέρα 6 Ιουνίου, στον ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (θέση Αγιώργης) την Τρίτη 7 Ιουνίου και στον ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομικές και συλλογικές δράσεις με θέμα "Δάση: Η Φύση στην Υπηρεσία σας". Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να φυτέψουν και να «υιοθετήσουν καλλωπιστικά φυτά», να συμμετέχουν σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα δάση, σε ομαδικά παιχνίδια όπως η δενδροχρονολόγηση, η χρήση δεντρουψομετρητών και άλλες παρόμοιες δράσεις.
Σκοπός μας μέσω του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για την προστασία της Γης και να δοθεί μια ακόμα ευκαιρία σε όλους, να ενημερωθούν για όσα συμβαίνουν στον πλανήτη και σχετίζονται με τη ρύπανση, τη διατήρηση και σωτηρία της πανίδας και της χλωρίδας σε κάθε μήκος και πλάτος.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021 begin_of_the_skype_highlighting            27550 22021      end_of_the_skype_highlighting, Fax: 27550 22025
Email: press@fdparnonas.gr
Web: www.fdparnonas.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

H φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου 2011) είναι αφιερωμένη από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στα Δάση και στις υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν στην ανθρωπότητα.
Τα δάση συγκαταλέγονται μεταξύ των φυσικών οικοσυστημάτων που υφίστανται τις χειρότερες επιπτώσεις, καθώς απειλούνται από μεγα-πυρκαγιές που καταστρέφουν εκατομμύρια εκτάρια πολύτιμης δασικής γης. Οι πυρκαγιές αποτελούν τον πιο σοβαρό κίνδυνο που απειλεί την ύπαρξη των δασών. Κάθε καλοκαίρι χιλιάδες στρέμματα πολύτιμων δασών μας καίγονται. Ο Πάρνωνας έχει ήδη πληγεί από μια τέτοια πυρκαγιά. Τον Αύγουστο του 2007, μια καταστροφική δασική πυρκαγιά έπληξε σοβαρά πολλά από τα οικοσυστήματα του Πάρνωνα ένα από τα οποία ήταν και τα δάση μαύρης πεύκης (Pinus nigra) στον Πάρνωνα.
Το 2009 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς αυτής αλλά και για τον καλύτερο σχεδιασμό της αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης σε όλη τη χώρα ξεκίνησε το έργο LIFE+ ΦΥΣΗ LIFE07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης» που υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Πελοποννήσου, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης και τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Ήδη έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης, με την αναδάσωση 2900 στρεμμάτων του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας «(Υπο-) Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα» στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) GR2520006 Όρος Πάρνωνας (και περιοχή Μαλεβής)». Παράλληλα από τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης προκύπτει ότι πολύ ικανοποιητικά, εξελίσσεται και η φυσική αναγέννηση.
Ταυτόχρονα με τις δράσεις αποκατάστασης, αναπτύσσεται μια συστηματική προσέγγιση όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων για την αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης, η οποία θα μπορεί να εφαρμοσθεί μελλοντικά σε άλλες περιπτώσεις, ώστε να αντιμετωπίζονται ορθά τα προβλήματα στενότητας χρόνου, οικονομικών πόρων και φυτευτικού υλικού που προκύπτουν. Η δράση κρίνεται σημαντική, καθώς υπάρχουν δυσμενείς προβλέψεις για την εξέλιξη των κλιματικών συνθηκών στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις τους στα δάση, οι οποίες θα απαιτήσουν έγκαιρη και στοχευμένη αντίδραση.
Φέτος, 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στέλνουμε ένα μήνυμα ελπίδας και συνέχειας στην προσπάθεια προστασίας και αναγέννησης του περιβαλλοντικού μας πλούτου. Φέτος, 5 Ιουνίου, όλοι μαζί υποστηρίζουμε και αναδεικνύουμε κάθε πρωτοβουλία προστασίας, ανάπτυξης και αειφορικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, για να διατηρήσουμε τη βιοποικιλότητα στο διηνεκές και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής μας, έτσι ώστε να εκπληρώσουμε το χρέος μας και να παραδώσουμε τα δάση μας και στις επόμενες γενεές.