Με πόλη της Ιταλίας σκοπεύει να αδελφοποιηθεί ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας!

Η πρόθεση αδελφοποίησης µε την πόλη Μονταπόνε της Ιταλίας εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας.
Η αδελφοποίηση κρίνεται σκόπιµη για δύο λόγους.
Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι τοµείς της συνεργασίας µε τον ανωτέρω δήµο αφορούν τον πολιτισµό και τουρισµό. Από τη συνεργασία αυτή θα προκύψουν πολλαπλά θετικά οφέλη για την τοπική οικονοµία, τον τουρισµό και τον πολιτισµό.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος είναι ο ισχυρότατος δεσµός, µεγάλος ποιητής και σηµαντικός διανοούµενος Γιώργος Σαραντάρης, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, κατάγεται από τον Πραστό - Λεωνίδιο και έζησε µέρος της σύντοµης ζωής του στο Μονταπόνε. Η αδελφοποίηση των δύο Δήµων προσφέρει δυνατότητες προβολής του
έργου του Γιώργου Σαραντάρη και εκτός των ελληνικών συνόρων και ιδιαίτερα στη δεύτερη πατρίδα του, την Ιταλία. Και στην ιταλική αυτή πόλη βρίσκεται το υπό κατάρρευση αρχοντικό όπου έζησε ο ποιητής και η οικογένεια του. Αυτό σήµερα ανήκει κατά τα 2/3 στην οικογένεια Σαραντάρη και κατά το 1/3 στον Δήµο του Μονταπόνε. Η αδελφοποίηση των δύο Δήµων θα συµβάλει στη διάσωση του και, µε την επισκευή του, µπορεί να αποτελέσει κέντρο προώθησης των πολιτισµικών δεσµών της Ελλάδος µε την Ιταλία.
Οι προβλεπόµενες δαπάνες θα καθοριστούν µε νεότερη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.
Απο Καλημέρα Αρκαδία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου