Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών της Τεσσαρακοστής στο Λεωνίδιο

Πρός Τόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Λεωνιδίου Εἰς Λεωνίδιον
Σᾶς ἀποστέλλομεν πρόγραμμα περί τελέσεως Ἑσπερινῶν Προηγιασμένων Λειτουργιῶν εἰς τούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιφερείας ὑμῶν κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς κατά τό ἐξῆς πρόγραμμα:

1. Τετάρτη 29-2-2012 Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας

2. Τετάρτη 7-3-2012 Ἱερόν Ναόν Ἀγίας Κυριακῆς

3. Τετάρτη 14-3-2012 Ἱερόν Ναόν Τριῶν Ἰεραρχῶν

4. Τετάρτη 21-3-2012 Ἱερόν Ναόν Ἀγίας Αἰκατερίνης

5. Τετάρτη 28-3-2012 Ἱερόν Ναόν Ἀγίου Χαραλάμπους

6. Τετάρτη 4-4-2012 Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου

Λειτουργός καί ὑπεύθυνος ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας.
Ἔναρξις τῶν Ἱερῶν τούτων Λειτουργιῶν θά εἶναι ἡ 7η ἀπογευματινή ὥρα κατά τάς ὁποίας ὀφείλουν νά παρακολουθοῦν ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς τοῦ Λεωνιδίου.
Ὡσαύτως ὑπενθιμίζομεν ὅτι ἀπό τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καί μέχρι τῆς πέμπτης Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν κάθε ἀπόγευμα στίς 6 ἡ ὥρα εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Εὐαγγελιστρίας Λεωνιδίου θά ψάλλεται ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός καί θά κηρύττεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς Ἱεροκήρυκες τῆς Μητροπόλεως ὡς ἑξῆς:

Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν Ἀρχιμ. Σεραφείμ Στεργίου

Β΄ Κυριακῆ τῶν Νηστειῶν Ἀρχιμ. Θεόκλητος Ντούλιας

Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν Ἀρχιμ. Σεραφείμ Στεργίου

Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν Ἀρχιμ. Μελχισεδέκ Γαλάνης

Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν Ἀρχιμ. Ἰουστίνος Τσαγκούρης

καί παραγγέλλομεν ὅπως προτρέψετε τούς Χριστιανούς τῆς πόλεως νά συμμετέχουν προθύμως στίς Ἀκολουθίες πού τελεῖ ἡ Ἐκκλησία μας κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν διά τήν ὠφέλειαν τῆς ψυχῆς τους καί τήν δόξαν τῆς ἐν Τριάδι προσκυνουμένης Θεότητος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου