Στο "Δίκτυο για την απασχόληση στην Ανατολική Πελοπόννησο" ο δήμος Ν.Κυνουρίας

Στο πρόγραμμα «Πράσινη οικονομία, κοινωνική συνοχή και απασχόληση» θα συμμετάσχει ο δήμος Νότιας Κυνουρίας μετά από αντίστοιχη ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε η συμμετοχή του δήμου στο «Δίκτυο για την απασχόληση στην ανατολική Πελοπόννησο» με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Πάρνωνα.
Το έργο της «Πράσινης Οικονομίας, κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3 «τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες». Το έργο δηλαδή αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας εξουσιοδότησε το δήμαρχο Γιάννη Μαρνέρη να προχωρήσει στην υπογραφή του καταστατικού για τη δημιουργία της Αναπτυξιακής σύμπραξης που θα συσταθεί με την μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.
arcadiaportal.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου