4.800.000 € από το ΕΣΠΑ για την ανάπλαση του κεντρικού οδικού άξονα του Λεωνιδίου!

Την υποβολή πρότασης για να ενταχθεί το έργο «Ανάπλαση κεντρικού οδικού άξονα και παρακαμπητρίων Λεωνιδίοιυ» στο ΕΣΠΑ, αποφάσισε –κατά πλειοψηφία – το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας.
Το έργο θα έχει συνολικό προϋπολογισµό 4.800.000,00€. Επίσης, ενέκρινε την ανάθεση στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης (∆ικαιούχος) και του Φορέα Λειτουργίας στο προτεινόµενο έργο.
 Επίσης, ενέκρινε τη συµµετοχή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σε Προγραµµατική Σύµβαση µε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Φορέας Υλοποίησης και Φορέας Λειτουργίας), η οποία διαθέτει την απαιτούµενη για το συγκεκριµένο έργο επιβεβαίωση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α.
 Η σχεδιαζόµενη πράξη αφορά στην εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισµού-αναβάθµισης του κεντρικού οδικού άξονα του Λεωνιδίου στο επιφανειακό του τµήµα (οδόστρωµα, πεζοδρόµια κτλ), στις υπόγειες υποδοµές που διέρχονται κατά µήκος (αγωγοί όµβριων, καλωδιώσεις κτλ). Βασικός στόχος των εργασιών αποτελεί τόσο η αντικατάσταση των υλικών στις θέσεις επέµβασης του έργου, όσο και ο εκσυγχρονισµός-βελτίωση των υποδοµών τις οποίες εξυπηρετεί ως σήµερα το έργο µέσα από ειδικά µελετηµένες τεχνικές παρεµβάσεις οι οποίες έχουν ως βασικό σκοπό την ανάδειξη του πολιτιστικού-ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της πόλης.
O ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ρουσάλη Ιωάννη ψήφισε «παρών» και τόνισε ότι: «Για µια ακόµη φορά προκύπτει το πρόβληµα της ιεράρχησης έργων που αφορούν τι ανάγκες των πολιτών. Γίνονται έργα βιτρίνας και δεν γίνονται έργα ουσίας.
Μιλάµε για ανάπλαση του κεντρικού οδικού άξονα Λεωνιδίου και δεν αναφερόµαστε στο οξύ πρόβληµα τη κυκλοφοριακής συµφόρησης αυτής της οδού, κάτι που θα µπορούσε να γίνει µε την επέκταση του παραποτάµιου ως τα παλαιά σφαγεία, επίσης η αντικατάσταση των αµιαντοσωλήνων, που έτσι και αλλιώς είναι πεπαλαιωµένες.
Τα υλικά επίστρωσης που προτείνονται (κυβόλιθος) είναι σε αναντιστοιχία µε την αισθητική την παράδοση και την αρχιτεκτονική του τόπου.
Ως προς τα υπόγεια δίκτυα κοινής ωφέλειας, αποχετευτικά κλπ, θα αναφερθούµε λεπτοµερειακά, όταν δούµε τις µελέτες. Προτείνουµε να γίνεται διαγωνισµός για τα σηµαντικά έργα και όχι να δίνονται µε απευθείας ανάθεση στον Πάρνωνα.»
 kalimera-arkadia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου