Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στο Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ.

Εισήγηση Δημάρχου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ακώλυτη παραμονή του Παραρτήματος Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ Λεωνιδίου στο Λεωνίδιο ως Παράρτημα Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ, για τους λόγους που λεπτομερώς αναφέρονται στην 455/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμαι όπως με σημερινή απόφαση του Σώματος και κατά τις διατάξεις του άρθρου 185 του Δ.Κ.Κ παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση του 1ου ορόφου (εμβαδού 100 τ.μ και πλέον – 03 θέσεων εργασίας τουλάχιστον – ικανός χώρος για αρχείο) του Δημαρχείου (Λεωνίδιο) στο Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ, για τη στέγαση των υπηρεσιών και των λειτουργιών του. Εισηγούμαι επίσης όπως το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήσει την Οικονομική Επιτροπή ν’ αναθέσει σε εξειδικευμένο δικηγόρο τη νομική και δικαστική υπεράσπιση παραμονής και λειτουργίας του Παραρτήματος Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ Λεωνιδίου στο Λεωνίδιο. ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου