Δ.Ο.Υ και Γραφεία Εξυπηρέτησης Πολιτών για Φορολογικές Υπηρεσίες.

Ενεργώντας κατά το παραπάνω σχετικό, το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας συνεδρίασε έκτακτα στις 13-10-2012 και με εξουσιοδότησε να σας γνωστοποιήσω τα ακόλουθα: Εμμένει στις αποφάσεις του 265 & 306 / 2012, που έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών (Γ. Χατζάκης, Γενικός Διευθυντής Διοικητικής Υποστήριξης) και με τις οποίες παραχωρεί δωρεάν, κατά τις διατάξεις του άρθρου 185 του Δ.Κ.Κ, στο Υπουργείο Οικονομικών, το ισόγειο του δημοτικού κτιρίου «Δημαρχείο» στο Λεωνίδιο, που και σήμερα στεγάζεται η Δ.Ο.Υ Λεωνιδίου, εμβαδού 220 τ.μ – 07 θέσεων εργασίας – ικανός χώρος για αρχείο, για τη στέγαση των υπηρεσιών και των λειτουργιών της Δ.Ο.Υ Λεωνιδίου ως Δ.Ο.Υ#. ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου