«ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 19/11/2012, Λεωνίδιο Αρκαδίας Βιβλιοθήκη Δημαρχείου
18:00 – 18:15: Προσέλευση
18:15 – 18:30: Χαιρετισμός του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας και Προέδρου Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο για την απασχόληση στην Ανατολική Πελοπόννησο», κου Ιωάννη Μαρνέρη
18:30 – 18:45: Παρουσίαση των δράσεων του έργου «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», κα Βασιλική Λάτση, εξωτερικός συνεργάτης Αναπτυξιακής Πάρνωνα/Συντονιστή Εταίρου του έργου
18:45 - 19:00: Παρουσίαση των ενεργειών κατάρτισης του έργου, κος Στέλιος Καζνέσης, ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., Σύμβουλος κατάρτισης
19:00 - 19:15: Παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου για την Κοινωνική Οικονομία (N. 4019/2011), κος Γιώργος Μπιθυμήτρης, ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων έργων
19:15 – 19:30: Παρουσίαση των προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ, κα Άννα Κοδέλλα, Διοικητικός Υπάλληλος Αναπτυξιακής Πάρνωνα/Συντονιστή Εταίρου του έργου
19:30 - 20:00: Ερωτήσεις – Συζήτηση
20:00: Ελαφρύ γεύμα

                                                       
Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου