Τέσσερα σημαντικά έργα εγκρίθηκαν σε Άστρος και Λεωνίδιο!

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER της ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013 εγκρίθηκαν προτάσεις δημοσίου χαρακτήρα, για την Κυνουρία, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
 Σύγχρονη προβολή της τσακώνικης κληρονομιάς Λεωνίδιο Αρκαδίαw 35.000,00 Αναβάθμιση δικτύου άρδευσης Λεωνιδίου 490.000,00 Δημιουργία αναρριχητικού πάρκου Λεωνιδίου 39.900,00
Αγορά παραδοσιακών φορεσιών και οπτικοακουστικών μέσων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του συλλόγου "Ο Θυρεάτης" Άστρος 22.492,09
Τα έργα αυτά εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER) της ΟΤΔ Πάρνωνα στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2013 στη Μονεμβασιά Λακωνίας, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα δημοσιευτούν μετά το δειγματοληπτικό έλεγχο από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER κ. Σπύρος Φλώρος, δήλωσε, ότι η οικονομική συμμετοχή του προγράμματος LEADER είναι σημαντική για τους Δήμους, ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική συγκυρία που η χρηματοδότησή τους έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό.
Με την υλοποίηση των προτάσεων αυτών επιτυγχάνεται ένας εκ των τριών γενικών στόχων του τοπικού προγράμματος που είναι η ανάδειξη της Περιοχής ως Ιδανικού Τόπου Διαβίωσης και Τουριστικού Προορισμού Υψηλών Προδιαγραφών Ποιότητας καθώς και οι ειδικοί στόχοι που αφορούν
 α) Βελτίωση - Διαφοροποίηση του Τουριστικού Προϊόντος,
β) Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του Αγροτικού Πληθυσμού,
γ) Ανάδειξη της Ταυτότητας και της Τοπικής Ιδιαιτερότητας των Χωριών,
δ) Προστασία, Αναβάθμιση και Ανάδειξη των Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων.

 http://kalimera-arkadia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου