ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ - ΑΝΤΕΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ


Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300
ΤΗΛ. 27570 22807, FAX: 27570 23230, E-MAIL: info@parnonas.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 3
«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η «Κοινοπραξία για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» - Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. ΟΤΑ – Αντένα Αρκαδίας που αποτελεί τον Υποστηρικτικό Μηχανισμό των ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στα παρακάτω μέτρα:
Μέτρο 3.11 : «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»
Μέτρο 3.12 : «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»
Μέτρο 3.13 : «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»
στις κάτωθι περιοχές παρέμβασης:
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Βόρειας Κυνουρίας
Οι Τ.Κ. :Αγ. Ανδρέα, Αγ. Σοφίας, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Πέτρου, Δολιανών, Ελάτου, Καράτουλας, Καστανίτσης, Καστρίου, Κορακοβουνίου, Κουτρούφων, Μεσορράχης, Νέας Χώρας, Ξηροπηγαδίου,

Περδικόβρυσης, Πλατάνας, Πλατάνου, Πραστού, Σιταίνης, Στόλου, Χαράδρου, Ωριάς
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Ηραίας

Κλείτορος

Κοντοβαζάινης

Λαγκαδίων

Τροπαίων

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Φαλαισίας

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Κοσμά

Λεωνιδίου
Εκτός της Δ.Κ. Λεωνιδίου
Τυρού

ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Βαλτετσίου

Το τεύχος της προκήρυξης, οι αιτήσεις ενίσχυσης-φάκελοι υποψηφιότητας, οι Οδηγοί Εφαρμογής των Μέτρων, η με αριθμ. 4424/721/2.6.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 772/Β/3.6.2010) των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3, η με αριθμ. 5360/02/07/2010 ΥΑ Λεπτομερειών Εφαρμογής, καθώς και οι υπ' αριθ. 2974/710/8.04.2009 (ΦΕΚ 670/Β/10.04.2009) & 3427/9.6.2010 (ΦΕΚ 894/Β/22.6.2010) ΚΥΑ «προσδιορισμού των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως ισχύουν κάθε φορά, που περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, είναι διαθέσιμα από την έδρα της Αντένας Αρκαδίας, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας και στο τηλ. 27570 22807 (κ. Παπαρούνης Δημήτριος & κα. Κορδονούρη Άννα).
Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr και κατατίθενται ως φυσικός φάκελος: α) σφραγισμένος με την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" αποτελούμενος από την αίτηση ενίσχυσης η οποία εκτυπώνεται και υπογράφεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και
β) σφραγισμένος με την ένδειξη "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" αποτελούμενος από το αντίγραφο της αίτησης ενίσχυσης καθώς και αντίγραφα του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στα γραφεία της Κοινοπραξίας στην Επισκοπή Τεγέας Τ.Κ. 22012.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης - φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 24/4/2013 και θα κατατίθενται ως φυσικός φάκελος (πρωτότυπο και αντίγραφο) εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής.
Το ενημερωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 13 Μαρτίου και ώρα 19.00 στο Πνευματικό Κέντρο Τυρού και μια ενημερωτική εκδήλωση την Πέμπτη 14 Μαρτίου και ώρα 19.00 στο Καφέ Κεκές στα Πούλιθρα Αρκαδίας.
Λεωνίδιο Αρκαδίας 08-03-2013 
Ο Υπεύθυνος Αντένας Αρκαδίας
Παπαρούνης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου