Πολεοδομικός Σχεδιασμός Νότιας Κυνουρίας

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Με το παρόν ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ότι υποβλήθηκε από το Δήμο μας (12-04-2013) με τη συνεργασία και τη διαχειριστική επάρκεια της Αναπτυξιακής «Πάρνωνα Α.Ε», ηλεκτρονική πρόταση για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας» - ενδεικτικός προϋπολογισμός 317.755,80 €, στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2013» / [Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού», πρόσκληση 883/01-04-2013, κωδικός πρόσκλησης 18.01/2013 Υπουργείου Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής].

30-04-2013
 Γιάννης Η. Μαρνέρης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου