Ανοιχτή επιστολή Μαρνέρη προς την ΚΕΔΕ
Προς
ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΕΔΕ
κ. ΚΩΣΤΑ ΑΣΚΟΥΝΗ.
Κοινοποιείται:
Πρόεδρο Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Τουρισμού ΚΕΔΕ
κ. Φώτη Προβατά.

ΘΕΜΑ: «ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

   Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

   ΄Όπως γνωρίζετε όραμα της Αυτοδιοίκησης στη δύσκολη εποχή που διανύουμε είναι η χάραξη νέων δρόμων στην τοπική ανάπτυξη  με σύγχρονα επιχειρησιακά εργαλεία  και με άξονες τη γνώση και την καινοτομία, ιδίως ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, στην οποία η έξυπνη και βιώσιμη  ανάπτυξη αποτελούν  τους βασικούς και κρίσιμους στόχους.
   ΄Όπως επίσης γνωρίζετε σκοπός της Αυτοδιοίκησης για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι η προώθηση μιας σύγχρονης και βιώσιμης αναπτυξιακής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.
   Εφόδιο της Αυτοδιοίκησης στο άνοιγμα νέων δρόμων τοπικής ανάπτυξης είναι  η αξιοποίηση  δυναμικών συνεργασιών, όπως η σύμπραξη ΚΕΔΕ - ΕΝΠΕ - Τ.Π & Δ, με την ενεργή συμμετοχή της ΠΕΤΑ Α.Ε, ώστε να επιτευχθούν η διαμόρφωση εύχρηστων και αποδοτικών επενδυτικών σχεδίων και η στήριξη της υλοποίησής τους. Με τέτοιες συνεργασίες χαράζονται οι δρόμοι της τοπικής ανάπτυξης.
   Για τους λόγους αυτούς απαιτούνται και:
  • Συναντήσεις με Περιφερειάρχες & Περιφερειακά Συμβούλια  - Δημάρχους & Δημοτικά Συμβούλια, στις οποίες θ’ αναδεικνύονται οι ευκαιρίες της Αυτοδιοίκησης στη νέα προγραμματική περίοδο - το πρότυπο του οικείου σχεδιασμού / προγραμματισμού - τα βήματα ωρίμανσης πράξεων και δράσεων και οι διαδικασίες υποβολής - αξιολόγησης για ένταξη.
  • Υποστηρικτικός μηχανισμός / εργαλείο υποστήριξης των προσπαθειών των ο.τ.α να υλοποιήσουν τους σχεδιασμούς τους.
  • Σαφής προσδιορισμός του ρόλου της Αυτοδιοίκησης και διάχυση της πληροφορίας στη διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης και στην  υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών που διαμορφώνουν θετικό περιβάλλον για την  τοπική ανάπτυξη.
  • Υποστήριξη των ο.τ.α για την ενθάρρυνση ιδιωτικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην τοπική ανάπτυξη.
  • Θεσμοθετημένη διαμεσολάβηση στην πρόσβαση των ο.τ.α σε χρηματοδοτικά μέσα (δημόσια και ιδιωτικά).
  • Υποστήριξη των ο.τ.α στην υλοποίηση αναπτυξιακών ανταποδοτικών επενδυτικών σχεδίων σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ).
  • Παραγωγική αναβάθμιση των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών, των δημόσιων και δημοτικών υποδομών.
  • Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, του τουριστικού κεφαλαίου, του κεφαλαίου του πρωτογενούς τομέα, του κεφαλαίου του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, του κεφαλαίου της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς και των εν γένει συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας.  
  • Δράσεις - πράξεις εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Σύγχρονες προσεγγίσεις και εξοπλισμός για την αποκεντρωμένη εξυπηρέτηση των Πολιτών.
κ.λ.π.

   ‘Εχοντας κατά νου ότι τα παραπάνω αποτελούν επίκαιρο αίτημα της Αυτοδιοίκησης σας παρακαλώ ν’ αναλάβετε σχετικές πρωτοβουλίες, ώστε οι δρόμοι της τοπικής ανάπτυξης, με γνώση και καινοτομία, να έλθουν πιο κοντά στους Δήμους μας και στους Πολίτες τους.

Με τιμή
ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ,
Μέλος Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Τουρισμού ΚΕΔΕ,
Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρείας ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου