Ανοιχτή επιστολή Δημάρχου Νοτιας Κυνουρίας στο Υπουργό ΕσωτερικώνΠρος

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. Ιωάννη Μιχελάκη
&
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο.

   Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας και οι πολίτες του σας συγχαίρουν για την ανάληψη των καθηκόντων σας και σας εύχονται επιτυχία στο έργο σας.
   Σε μία περίοδο που τη χαρακτηρίζει μια άνευ προηγουμένου πολιτική - οικονομική - κοινωνική και αξιακή κρίση, που εφαρμόζονται επαχθέστατες πολιτικές λιτότητας και μνημονίων, που η Τ.Α έχει πληγεί βάναυσα αντιμετωπίζοντας οικονομικό και υπηρεσιακό στραγγαλισμό και ο αγώνας της είναι πρώτα απ’ όλα αγώνας επιβίωσής της, οφείλουμε να λειτουργούμε πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α πρωταγωνιστές της δημοκρατικής ανασυγκρότησης της Πατρίδας μας, θεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, δυνάμεις της παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της Χώρας μας.
   Στα πλαίσια της δημοσιονομικής προσαρμογής, έχουν γίνει πρωτόγνωρες καταργήσεις και συγχωνεύσεις Δήμων, ΝΠΔΔ και Δημοτικών Επιχειρήσεων και μείωση της χρηματοδότησής μας σε ποσοστό 60%.
   Υπογραμμίζουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια λήψης περιοριστικών μέτρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και ότι η τελευταία γραμμή άμυνας του πολιτικού και διοικητικού συστήματος απέναντι στην κοινωνική κρίση - τη φτώχεια και την ανεργία είναι το δίκτυο κοινωνικών δομών των Δήμων.
   Εμμένουμε στην πάγια θέση της ΚΕΔΕ για ουσιαστική αποκέντρωση με μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων προς τους Ο.Τ.Α, σύμφωνα με τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας.
   Τονίζουμε ότι:
 • Απαιτείται ένα άλλο μοντέλο οργάνωσης του διοικητικού συστήματος της Χώρας, όπου το Κράτος θα έχει επιτελικό ρόλο και οι Δήμοι δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα.
 • Απαιτούνται η απλοποίηση των διαδικασιών και η πάταξη της γραφειοκρατίας, η κατοχύρωση της διαφάνειας στη διαχείριση των πόρων και αυστηρός οικονομικός ορθολογισμός για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 • Απαιτείται η ολοκλήρωση της αποκέντρωσης, αφού μέχρι τώρα ο «Καλλικράτης» δεν απέδωσε αυτά που οραματίζεται και προτείνει η Τ.Α με τα συνέδρια και τις αποφάσεις της.
 • Είναι επείγουσα ανάγκη η οικονομική αυτοτέλειά μας στα πλαίσια μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος χωρίς επιβάρυνση για τους πολίτες.
 • Αποτελεί σοβαρή αιμορραγία η περαιτέρω κατάργηση ή συγχώνευση Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης καθώς και η απόλυση των εργαζομένων τους, τη στιγμή μάλιστα που καταγράφεται ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας των μοναδικών αυτών δημόσιων φορέων που αναπληρώνουν το ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος.
 • Χρειάζεται αξιολόγηση των δομών - των υπηρεσιών και των εργαζομένων των Δήμων, με συμφωνημένα όμως με την ΚΕΔΕ κριτήρια και όχι για να γίνουν απολύσεις εργαζομένων. Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, αυτό κατά προτεραιότητα, μέσω της κινητικότητας, να καλύψει τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στους Δήμους. Συμφωνούμε δηλαδή με το μέτρο της κινητικότητας που για μας σημαίνει: «Μετακινήσεις ενδοδημοτικές σε ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ - ΚΕΠ και Διαδημοτικές Υπηρεσίες με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων αλλά και ευρύτερη κινητικότητα στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με διάφανες διαδικασίες. Καμία παρεμβολή διαφορετικού επιπέδου στην κινητικότητα του προσωπικού».
 • Το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας» και η επιτροπεία στους Δήμους εξελίσσονται σε ασφυκτικό κλοιό για την Αυτοδιοίκηση και δημιουργούν προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται οδηγώντας έναν - έναν τους Δήμους σε αδιέξοδο. Τα έσοδά μας και οι θεσμοθετημένες χρηματοδοτήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζουν υστέρηση, χωρίς ευθύνη μας, με αποτέλεσμα όλοι οι Δήμοι να κινδυνεύουν, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, να οδηγηθούν σε καθεστώς επιτήρησης. Αρμόδιοι για τον καθορισμό των δημοτικών τελών και φόρων είναι οι αιρετοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών και κάθε απόπειρα να μετατραπούμε σε φοροεισπράκτορες, που απλά εκτελούν εντολές, θα συναντήσει την αποφασιστική αντίδρασή μας.
 • Σε ότι αφορά τη νέα κατανομή των Κ.Α.Π, η σχετική μελέτη της ΚΕΔΕ απέδειξε ότι η τακτική επιχορήγηση των Δήμων καλύπτει μόλις το 50% του συνολικού ελάχιστου κόστους λειτουργίας της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το χρηματοδοτικό κενό που έχει δημιουργηθεί πλησιάζει το 1,3 δις €. Είναι συνταγματική υποχρέωση της κυβέρνησης να το καλύψει. Ν’ αποδοθούν οι πόροι που μας ανήκουν ώστε να μπορούμε να υπηρετούμε αξιοπρεπώς τους συμπολίτες μας στη δύσκολη εποχή που διανύουμε. Η νέα απογραφή του πληθυσμού, οι νέες αρμοδιότητες, οι αλλαγές που επέφερε ο «Καλλικράτης» και οι τροποποιήσεις των Κ.Α.Π μετά το 2002 έχουν δημιουργήσει ένα άδικο σύστημα κατανομής τους, που χρειάζεται άμεσα τροποποίηση.
 • Είναι αναγκαία η άμεση ρύθμιση των οφειλών προς τους Δήμους με ευνοϊκές διευκολύνσεις αποπληρωμής.
 • Είναι αναγκαία η άμεση μείωση του φ.π.α εστίασης και η επαναφορά του τέλους παρεπιδημούντων στο ποσοστό του.
 • Απαιτείται ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο προσαρμοσμένο στα δεδομένα της εποχής, οι προτεραιότητες του οποίου περιγράφονται αναλυτικά στα συμπεράσματα του τελευταίου τακτικού συνεδρίου μας.
 • Η ποινική δικαιοσύνη πρέπει να εκδικάζει τις υποθέσεις των αιρετών εντός 4μήνου, διότι οδηγούμαστε με παραπομπή σε υποδικία που διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, με κίνδυνο όταν έχουμε πλέον αθωωθεί να έχει παρέλθει  και η δημοτική περίοδος. Χρειάζεται άμεση προώθηση ρύθμισης, ώστε να μην υιοθετούνται ανώνυμες ή ψευδώνυμες καταγγελίες κατά δημοσίων λειτουργών. Χρειάζεται άμεση διαλεύκανση όλων των υποθέσεων που αφορούν στον έλεγχο αιρετών, δημοσίευση των πορισμάτων και απόδοση των ευθυνών εάν και όπου υπάρχουν.
 • Απαιτείται άμεση προώθηση των παρακάτω ρυθμίσεων: α). Τροποποίηση του άρ. 268 του Ν. 3852/2010, έτσι ώστε οι αιρετοί να τίθενται σε αργία μόνο κατόπιν πρωτόδικης απόφασης για κακουργήματα και αμετάκλητης για πλημμελήματα. β). Απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, μελετών, έργων, προμηθειών κ.λ.π καθώς και στις μετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικού των Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους. γ). Πλήρης αλλαγή και απλούστευση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων. δ). ΄Αμεση τροποποίηση της υπουργικής απόφασης περί ορισμού ανωτάτου ορίου κατανάλωσης καυσίμων για την κίνηση των δημοτικών οχημάτων.
 • Επειδή η Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην περίοδο της τεράστιας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης σηκώνει μόνη της το βαρύ φορτίο της κοινωνικής αλληλεγγύης με το εκτεταμένο δίκτυο δομών και υπηρεσιών που λειτουργεί, χρειάζεται όχι μόνο η συνέχιση αλλά και η αύξηση των χρηματοδοτήσεων για τις δράσεις και τις δομές κοινωνικής πολιτικής και συγκεκριμένα: α). Για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», όπου για παιδικούς - βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠμΕΑ απαιτούνται πρόσθετοι πόροι πέραν των 150 εκ. € που αποφασίστηκαν προκειμένου να αντιμετωπισθεί η καταγραφείσα αυξημένη ζήτηση για το 2013-2014. β). Για τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων», εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησης για το «Βοήθεια στο Σπίτι» και αλλαγή των κριτηρίων για το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων» με τα κριτήρια που έχει προτείνει η ΚΕΔΕ ώστε να εξυπηρετηθεί το σύνολο των ωφελουμένων, αφού με τα ισχύοντα σήμερα κριτήρια το 90% των εχόντων ανάγκη θα μείνει εκτός προγράμματος. Χρειαζόμαστε επίσης: γ). Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. δ). Δράσεις άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. ε). Κέντρα Πρόληψης της Εξάρτησης από Ναρκωτικά και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. στ). Κατασκευή κοινωνικών υποδομών. ζ). Δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας. η). Προγράμματα και δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας. Θεωρούμε θετική εξέλιξη της δέσμευση της διϋπουργικής επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη συνέχιση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Θεωρούμε απαραίτητη την έναρξη του προγράμματος αυτεπιστασίας και τη χρηματοδότησή του από το Π.Δ.Ε και τον Ο.Α.Ε.Δ, που θα δώσει διέξοδο σε δεκάδες χιλιάδες ανέργους. Θεωρούμε απαραίτητη την αξιοποίηση του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος καταπολέμησης της ανεργίας των νέων, στη διαμόρφωση και την εφαρμογή του οποίου πρέπει να συμμετάσχει η Τ.Α.
 • Χρειάζεται να υιοθετηθούν οι προτάσεις τις ΚΕΔΕ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, για την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης και υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ.
 • Χρειάζεται να διασφαλιστεί η ενεργητική συμμετοχή της Τ.Α στο Σ.Ε.Σ και να εκπονηθεί ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τους Ο.Τ.Α.
 • Χρειάζεται να χρηματοδοτηθούν από τα Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» τα σχετικά προγράμματα της ΚΕΔΕ.
 • Είναι πλέον ανάγκη στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό καθώς και στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και Α.Π.Ε ν’ αξιοποιηθούν άμεσα οι προτάσεις μας.
 • Είναι αυτοδιοικητικά παράλογη κάθε σκέψη για ιδιωτικοποίηση δημοσίων και δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης, γιατί το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.
 • Είναι αυτοδιοικητικά παράλογη και κοινωνικά κολάσιμη κάθε ενέργεια στέρησης των πολιτών από τις βασικές κρατικές εξυπηρετήσεις στον τόπο τους.
 • Της προωθούμενης από το Υπουργείο Οικονομικών ρύθμισης για τον καθορισμό των νέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων πρέπει να προηγηθεί (άρ. 261 Ν. 3852/2010) η έκφραση γνώμης των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων.
   Προσβλέποντας σε σας προσωπικά, αξιότιμοι Υπουργοί, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναμένει άμεσα σχετικές πρωτοβουλίες σας ώστε να κατοχυρωθούν τόσο η ομαλή  λειτουργία των Δήμων της Χώρας όσο και η ευδόκιμη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της - των καθηκόντων της και των εν γένει υποχρεώσεών της.

Με τιμή
ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

2 σχόλια:

 1. Εγω αν ήμουν στη θέση του Μιχελακη θα ερχομουνα στο Λεωνιδιον και θα έκανα επίσκεψη σε κάθε δημόσιο έργο στα γύρω χωριά.Θα επέρνα και ενα τεχνικό μαζί μου για να μου πει πρώτον αν τα έργα κατασκευάζονται σωστά και δεύτερον αν έχουν νόημα να γίνουν.Εποσης θα έβλεπα αν έχουν άδεια και ποιος τα εχει αναλάβει να τα κατασκευάσει .Νομιζω ο μιχελακης θα απογοητεύοταν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο Φιλος τωρα την είπε.Ο δήμαρχος σωστά αναφέρει ότι τα χρήματα έχουν μειωθεί και αυτο ειναι το αρνητικό γιατι δεν μπορει να χαράξει πολιτική σχετικά με τα απαραίτητα τεχνικά έργα που πρεπει να γίνουν .

  ΑπάντησηΔιαγραφή