Έργα βελτίωσης δρόμου που ενώνει τη Λακωνία με τη Νότια Κυνουρία

Στο Δήμο Σπάρτης αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να εγκρίνουν τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΖΙΤΖΙΝΑ (ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ) – ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ (ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)».
Το έργο αφορά και την Κυνουρία και συγκεκριμένα στην εισήγηση που έγινε αναφερόταν: «Με έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας μας διαβιβάστηκε η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΖΙΤΖΙΝΑ (ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ) – ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ (ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)» καθώς και το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.
Η Προγραμματική Σύμβαση αφορά την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΖΙΤΖΙΝΑ (ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ) – ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ (ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)» και συγκεκριμένα την εκτέλεση των εργασιών για τη συντήρηση και βελτίωση τμημάτων του δρόμου ο οποίος ξεκινά από τον οικισμό Πολύδροσο διέρχεται από το δασικό σύμπλεγμα του Πάρνωνα και κατευθύνεται προς τα όρια των νομών Λακωνίας – Αρκαδίας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του φορέα της Προϊσταμένης Αρχής, του φορέα Επίβλεψης και του Φορέα Υλοποίησης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€. Για την κάλυψη της δαπάνης η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμβάλλει με το ποσό των 47.000,00€ και το υπόλοιπο ποσό των 3.000,00 θα πρέπει να καλυφθεί από το Δήμο μας.» 

kalimera-arkadia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου