Πρόγραμμα δράσης 2014 για τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
   Υπό το βάρος των περικοπών των κρατικών πόρων προς την Αυτοδιοίκηση, οι οποίες, το έτος 2012, στοίχισαν στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας 1.000.000 € (+) και μας ακολουθούν στα επόμενα του έτους αυτού χρόνια, ψηφίστηκε (κατά πλειοψηφία)  από το Δημοτικό Συμβούλιο (25-10-2013) το πρόγραμμα των μελετών - των έργων - των προμηθειών - των εργασιών - των μεταφορών και των λοιπών υπηρεσιών για το έτος 2014.
  
   Η απώλεια του 1.000.000 € μας στερεί το δικαίωμα να έχουμε ένα αξιοπρεπές πρόγραμμα έργων για κάθε Κοινότητά μας. Μας στερεί το δικαίωμα να εκπονήσουμε από ιδίους πόρους  απαραίτητες, για το νέο ΕΣΠΑ, μελέτες. Μας αναγκάζει να έχουμε ένα πρόγραμμα για το 2014, που απλά εξυπηρετεί τις βασικές υποχρεώσεις του Δήμου μας και τις κύριες ανάγκες των πολιτών μας. Οδηγεί τον Οργανισμό μας, σε οριακή οικονομική κατάσταση.

   Παρά τις οικονομικές δυσκολίες όμως, που εκτείνονται ανάλογα σε όλους τους Δήμους της Χώρας, θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε, στηριζόμενοι στην ομόθυμη στήριξη των δημοτών μας - στη συνοχή της κοινωνίας μας - στην αλληλεγγύη μεταξύ μας - στο συγκροτημένο επιχειρησιακό σχέδιό μας - στην οργανωμένη και αποτελεσματική δουλειά μας - στην αποδοτική συνεργασία μας με το «κεφάλαιο των φίλων μας» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Κράτος - στη συνέργειά μας με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα και στην αυτοδιοικητική λογική & πρακτική που μας διακατέχουν, ν’ απλώσουμε παντού στην περιοχή μας τις  αναπτυξιακές υποδομές που χρειαζόμαστε. Θα τα καταφέρουμε ν’ απλώσουμε παντού στον τόπο μας τη δημοτική ολοκλήρωσή μας!

 Τεχνικό Πρόγραμμα - Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης
Δήμου Νότιας Κυνουρίας       2014
Πρόγραμμα Έργων, Μελετών, Προμηθειών, Εργασιών, Μεταφορών,
Λοιπών Υπηρεσιών

[Όπως διαμορφώθηκε με την εισηγητική απόφαση της Ε.Ε. 03/18-10-2013 προς το Δημοτικό Συμβούλιο και την απόφαση του Δ.Σ. 505/25-10-2013]

Το τεχνικό πρόγραμμα στο σκέλος των έργων και των μελετών είναι χωρισμένο ανά Δημοτική Ενότητα και Τοπική Κοινότητα, ενώ γίνεται διαχωρισμός μεταξύ νέων και συνεχιζόμενων έργων και μελετών. ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου