Μέχρι 6 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για το Leader Πάρνωνα

Τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης (leader), θα μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι έως και την 6.01.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη: Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. Πάρνωνα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ. στην έδρα της Εταιρείας στο Λεωνίδιο στο τηλέφωνο 2757022807 ή επί τόπου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 2,7 εκατ. ευρώ (50% δημόσια δαπάνη). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2014 και συγκεκριμένα για τους αγρότες-κατοίκους των περιοχών αυτών προβλέπονται οι εξής δράσεις για χρηματοδότηση:
  • Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου