Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 8 θέματα στης 25-19-2013

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (22/2013) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (25η) Οκτωβρίου (2013), ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, με ημερήσια διάταξη την παρακάτω:

Θέμα 1ο : Περί εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Γ Τριμήνου οικονομικού έτους 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Θέμα 2ο Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Κοινοτικού γραφείου και λοιπών κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου» προϋπολογισμού 1.800,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 3ο : Περί ορισμού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2013 του Δήμου μας.
Θέμα 4ο : Περί της τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού – περιαστικού - αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας για την τριετία 2013-2015.
Θέμα 5ο : Περί εγκρίσεως της μελέτης  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση – ασφαλτόστρωση δρόμου από Δαφνώνα έως Ε.Ο. Λεωνιδίου - Πλάκας» ποσού 10.650,00€.
Θέμα 6ο : Περί αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στη Δημοτική καντίνα στην πλαζ της Πλάκας Δ.Κ. Λεωνιδίου.
Θέμα 7ο: Περί της λειτουργίας λαϊκής αγοράς στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
Θέμα 8ο : Περί της ψήφισης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, έτους 2014.

21 (η)  Οκτωβρίου  (2013)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Παναγιώτης Ι. Γεωργίτσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου