Ψηφίστηκε, από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Προϋπολογισμός του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ για το οικον. έτος 2014.Ψηφίστηκε, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Παρασκευή (15-11-2013) ο Προϋπολογισμός του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ για το οικον. έτος 2014.
   Ο Δήμαρχος Ι. Μαρνέρης δήλωσε:
   «Ο προϋπολογισμός του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, που ψηφίστηκε σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο, συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και την αρμόδια οικονομική υπηρεσία υπό το βάρος των τεράστιων και ατέρμονων περικοπών των κρατικών πόρων προς την αυτοδιοίκηση (60%+ σε σχέση με το 2009 και 1.000.000€+ σε σχέση με το 2012).  Είναι ρεαλιστικός και βασίστηκε στα βεβαιωμένα έσοδα και έξοδα του Δήμου μέχρι 31/8/2013, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των βασικών υποχρεώσεων του Οργανισμού μας και την εξυπηρέτηση των κυρίων αναγκών των πολιτών μας χωρίς αύξηση των δημοτικών τελών.
   Παρά την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία η δυναμική της ανάπτυξης προβλέπεται να συνεχισθεί μέσα από το ΕΣΠΑ, με βάση τη γόνιμη και αποδοτική συνεργασία με την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & το ΚΡΑΤΟΣ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου