ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (οριστικοί πίνακες κατάταξης ανέργων στο Δ.Ν.Κ)

Αναρτήθηκε (15-11-2013) στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων για την πράξη «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.
   Οι επιλεγέντες από τον ΟΑΕΔ για το ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ είναι:
   1. Κρητικού Δήμητρα του Αντωνίου.
   2. Λιόμα Αμαλία του Γεωργίου.
   3. Κανελλόπουλος Δημήτριος του Αλέξανδρου.
   4. Κόκκορη Ολυμπία του Μιχαήλ.
   5. Ψαρολόγου Ειρήνη του Γεωργίου.
   6. Κάτρης Παναγιώτης του Χρήστου.
   7. Μπεκύρος Αναστάσιος του Νικολάου.
   8. Μένη Ευγενία του Γεράσιμου.
   Οι παραπάνω επιλεγέντες άνεργοι, καλούνται από τον ΟΑΕΔ για τοποθέτηση,, από Δευτέρα (18-11-2013) - Υπηρεσίες ΚΠΑ2 (Τρίπολη), προκειμένου να υποδειχθούν στον Επιβλέποντα Φορέα (ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ).
   Για τη διαδικασία υπόδειξης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα και από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2, Τρίπολη).

Ιωάννης Η. Μαρνέρης
Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου