Εθνικό Αυτοδιοικητικό Πρόγραμμα   Στο τελικό στάδιο της κατάρτισης βρίσκεται το σχέδιο νόμου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, το οποίο προβλέπει αλλαγές σε θέματα που αφορούν στο χωροταξικό, το προσωπικό, το συμπαραστάτη του δημότη και μια σειρά άλλα θεσμικά, για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, ζητήματα. Όπως έγινε γνωστό κατά τη συζήτηση στη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΚΕΔΕ (15 Νοεμβρίου 2013), το σχέδιο νόμου αναμένεται ν’ αποσταλεί στην ΚΕΔΕ για έκφραση γνώμης εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

   Ήδη η ΚΕΔΕ έχει διατυπώσει τις παρατηρήσεις της σε ένα πρώτο σχέδιο πριν από ένα μήνα. Κατά βάση οι επισημάνσεις αφορούν στις διατάξεις που σχετίζονται με τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο, στο χωροταξικό και στο θεσμό του συμπαραστάτη του δημότη. Όπως έκανε γνωστό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Ασκούνης, στο σχέδιο νόμου που βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας δεν θα συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις για αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Ωστόσο σε ότι αφορά το χωροταξικό, στο σχέδιο συμπεριλαμβάνεται ο νέος χωροταξικός διαχωρισμός των Δήμων Ρόδου, Σάμου, Λέσβου, Κεφαλονιάς και Κέρκυρας.
  
   Οι Δήμοι αυτοί με τις κοινωνίες τους, όπως φαίνεται, έχουν ήδη κρίνει ότι τους χρειάζεται χωροταξικός διαχωρισμός. ΄Ισως το ίδιο να χρειάζονται και άλλοι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α με τις κοινωνίες τους στη Χώρα.

   Το κυρίαρχο όμως για τους έλληνες πολίτες, στις συνθήκες της μεγάλης οικονομικής κρίσης που διανύουμε, είναι η διοικητική - η οικονομική και η επιχειρησιακή επάρκεια & αυτοτέλεια των Δήμων της Ελλάδας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές δομές & δράσεις και τις αναπτυξιακές υποδομές & πράξεις στην περιοχή τους, μέσα από ένα, σαφέστατα διατυπωμένο και χρηματοδοτικά εξασφαλισμένο, Εθνικό Αυτοδιοικητικό Πρόγραμμα.


17 Νοεμβρίου 2013
Ιωάννης Η. Μαρνέρης
Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου