Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία έχει ξεκινήσει η χορήγηση του επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 300 ή 600 euro ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια, και συγκεκριμένα
 1. Για οικογένειες με διετή μόνιμη κατοικία και οικογενειακό εισόδημα έως 3000€ για το οικονομικό έτος 2013 δίδεται επίδομα 600€
 2. Για οικογένειες με διετή μόνιμη κατοικία και οικογενειακό εισόδημα άνω των 3000€ και έως 4700€ για το οικονομικό έτος 2013 δίδεται επίδομα 300€
Ετήσιο εισόδημα θεωρείται το συνολικό φορολογητέο ή τεκμαρτό όπως και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων, από κάθε πηγή (σημειώνεται ότι η ενίσχυση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα).

Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση
 2. Βεβαίωση Δημάρχου για διετή διαμονή σε ορεινή και μειονεκτική περιοχή.
 3. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού
 4. Αντίγραφο Βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο όνομα τον αρχηγό της οικογένειας.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι δεν έχει εισπράξει την οικονομική ενίσχυση άλλη φορά για την συγκεκριμένη οικογένεια.
·        Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.
·        Για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων με τον όρο «οικογένεια» εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και αγάμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο – αρχηγό της οικογένειας.
Παραδείγματα:
 1. Αν σε ένα σπίτι ζουν δύο (2) οικογένειες παππούς – γιαγιά, πατέρας – μητέρα – παιδιά, κάνουν δύο ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, παρόλο που είναι ένα (1) νοικοκυριό δικαιούνται εισοδηματική ενίσχυση και οι δύο οικογένειες λαμβανομένων υπόψη σε κάθε περίπτωση και τα εισοδηματικά κριτήρια έκαστης.
 2. Αν σε ένα σπίτι ζει μια οικογένεια πατέρας – μητέρα – παιδί αλλά το παιδί δεν είναι προστατευόμενο μέλος, (κάνει ξεχωριστή φορολογική δήλωση) μόνος δικαιούχος της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι ο πατέρας (εφόσον πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια). Το παιδί δεν είναι δικαιούχος διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν αποτελεί από μόνο του οικογένεια.
·        Στους δικαιούχους της ενίσχυσης περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες που αποτελούνται συγκεκριμένα από:
 1. Πατέρα άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και τα τέκνα του (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά.
 2. Μητέρα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη και τα τέκνα της (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και την βαρύνουν φορολογικά.
·        Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια {για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο (2) μέλη}.
·        Την εισοδηματική ενίσχυση για την οικογένεια στην περίπτωση που ο πατέρας δεν είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτείται η μητέρα.

Πληροφορίες –Αιτήσεις
ΚΕΠ Λεωνιδίου τηλ. 2757360215 -218
ΚΕΠ Τυρού τηλ. 2757029334, 2757029336

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου