Μήνυμα Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας!


Αγαπητοί Συμπολίτες - Συμπατριώτες μας της Διασποράς
και
Φίλοι του Δήμου μας!

   ΄Οπως πολύ καλά γνωρίζετε, στα τρία (03) χρόνια της συμπολιτειακής διακυβέρνησης του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, σε περίοδο μάλιστα πολιτικής - οικονομικής - κοινωνικής και αξιακής κρίσης, πολιτικών λιτότητας και εφαρμογής μνημονίων, οικονομικού και υπηρεσιακού στραγγαλισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αγώνα επιβίωσής της, δημιουργήσαμε και λειτουργούμε, με την ομόθυμη στήριξή σας, το ΔΗΜΟ που συμφωνήσαμε στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010. Δηλαδή:
 • ΔΗΜΟ δημόσιου χαρακτήρα, νοικοκυρεμένο - βιώσιμο - αξιόπιστο και αποτελεσματικό, που οι αιρετοί του - οι υπάλληλοί του - οι συνεργάτες του - οι φορείς των πολιτών του και οι εθελοντές του δουλεύουν ως ομάδα για το μέλλον του. ΔΗΜΟ συμμέτοχο στη δημοκρατική ανασυγκρότηση της Πατρίδας μας
 • ΔΗΜΟ μέσα στη ζωή - περιβαλλοντικά ευαίσθητο - καλά οργανωμένο - - με καλές και δίκαιες εξυπηρετήσεις. ΔΗΜΟ κοινωνικά προστατευτικό. ΔΗΜΟ βάθρο κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής
 • ΔΗΜΟ που κατακυρώνει για λογαριασμό των πολιτών του και κατασκευάζει σημαντικά έργα υποδομής και προγραμματίζει την εκτέλεση συναφών με την ανάπτυξή του δράσεων και πράξεων, βασιζόμενος στις ολοκληρωμένες μελέτες του και στους άρτιους φακέλους του. ΔΗΜΟ δύναμη της παραγωγικής και αναπτυξιακής προοπτικής της Πελοποννήσου και της Χώρας μας
 • ΔΗΜΟ που στηρίζει το «επιχειρείν» και υιοθετεί τις επιλογές των νέων του
 • ΔΗΜΟ φιλόξενο για τους συμπατριώτες μας της διασποράς και τους επισκέπτες μας
 • ΔΗΜΟ με ταμείο
 • ΔΗΜΟ «προορισμό»
 • ΔΗΜΟ της συνέργειας με την Εκκλησία - το Κράτος και την Περιφέρεια. ΔΗΜΟ της διαδημοτικής συνεργασίας. ΔΗΜΟ με φίλους «κεφάλαιο»
 • ΔΗΜΟ για όλους εμάς
 • ΔΗΜΟ για το μέλλον μας
&
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ «ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε» οργανωμένη όσο ποτέ και χρησιμότερη από ποτέ της ο.τ.α - μετόχους της, ιδιαίτερα σε μας.

   ΄Οπως επίσης πολύ καλά γνωρίζετε, για να ολοκληρωθεί ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ στην επόμενη κρίσιμη, λειτουργικά - αξιολογικά και αναπτυξιακά, δημοτική περίοδο, απαιτούνται κυρίως:
   Α). Κοινωνική συνοχή, αυτοδιοικητική συνείδηση & λογική, ενάργεια, ασφαλής κρίση, ομοθυμία, συλλογικότητα.
   Β). Οικονομική επάρκεια.
   Γ). Επιχειρησιακή αυτοτέλεια, με υπηρεσιακές μονάδες καλά στελεχωμένες και λειτουργούσες έγκαιρα & αξιόπιστα, ώστε να υπηρετείται ακώλυτα το δικαίωμά μας για βασικά κοινωνικά αγαθά & υπηρεσίες στον τόπο μας.
   Δ). «Κεφάλαιο Φίλων» παντού, ιδιαίτερα στο ΚΡΑΤΟΣ & στα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, στην ΕΝΠΕ & στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, στην ΚΕΔΕ & στην ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, στην ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.
   Ε). Πράξεις και δράσεις μέσω ΕΣΠΑ - ΣΕΣ και ΣΔΙΤ, συμπληρώνουσες της δομές & υποδομές στην περιοχή μας.
   ΣΤ). Δημοτική Αρχή για την περίοδο 2014-2019, αποτελούμενη από συμπολίτες μας που αφ’ ενός συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα τυπικά & ουσιαστικά προσόντα και αφετέρου διατίθενται να μας υπηρετήσουν με πλήρη & αποκλειστική απασχόληση - χαρακτηριστική νομιμότητα ενεργειών και ευθύνη υπογραφής, από συμπολίτες μας που εγγυώνται αφειδώλευτα την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας του δημότη μας και του επισκέπτη μας, από συμπολίτες μας που εγγυώνται τη δημοτική δημιουργία - τη διαδημοτική συνεργασία - τη συνέργεια με την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ και το ΚΡΑΤΟΣ, από συμπολίτες μας που εγγυώνται τη συλλογική - συνοχική - καινοτομική - διεκδικητική και αποτελεσματική δουλειά, από συμπολίτες μας που έχουν καταστήσει ολοφάνερη τη θετική αίσθησή τους για την αλληλεγγύη - την προοπτική - την ανάπτυξη - την αποδοτική διαχείριση του «κεφαλαίου των φίλων μας», από συμπολίτες μας που έχουν σηματοδοτήσει ουσιαστικά με τις πράξεις τους την αγάπη τους για την κοινωνία μας - την περιοχή μας - την ιστορία μας - τον πολιτισμό μας - την παράδοσή μας - το φυσικό & οικιστικό ανάγλυφό μας, από συμπολίτες μας απαλλαγμένους από «δουλείες» ή «ναρκισσισμούς» και «τάσεις δανεισμού ή υποθηκών από το μέλλον», από συμπολίτες μας που έχουν ξάστερα τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού εθελοντισμού - της διαφάνειας και της δημοτικής διαλεκτικής & πρακτικής.

   1). ΄Οσα περιλαμβάνονται στην παρ. (Α) μοναδικοί Συμπολίτες μου - Συμπατριώτες μου της Διασποράς και Φίλοι του Δήμου μας, τα εγγυούμαστε αδιατάραχτα όλοι μαζί, υπό την προϋπόθεση ότι στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 θα πάμε επίσης όλοι μαζί με «ψηφοδέλτιο συνδυασμού (όχι παρατάξεων),  ευρύτατο κοινωνικά, που κηδεμονεύεται μόνο από το δημοτικό συμφέρον και το οφειλόμενο καθήκον προς όλους μας».
   2). Για την «οικονομική επάρκεια» της παρ. (Β) εκπονείται ειδικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα γίνει «δικιά μας εντολή», υπό την προϋπόθεση ότι στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 θα πάμε όλοι μαζί με «ψηφοδέλτιο συνδυασμού (όχι παρατάξεων),  ευρύτατο κοινωνικά, που κηδεμονεύεται μόνο από το δημοτικό συμφέρον και το οφειλόμενο καθήκον προς όλους μας».
   3). Το «κεφάλαιο των φίλων μας παντού» [παρ. (Δ)] και την πολύτιμη - πολυτίμητη συνεισφορά του στην ανάπτυξη και την προοπτική μας μέσω του ΕΣΠΑ - του ΣΕΣ και των ΣΔΙΤ [παρ. (Ε)], τα εγγυούμαστε, με τρόπο αυτοδιοικητικά ξεχωριστό, επίσης όλοι μαζί, υπό την προϋπόθεση ότι στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 θα πάμε όλοι μαζί με «ψηφοδέλτιο συνδυασμού (όχι παρατάξεων),  ευρύτατο κοινωνικά, που κηδεμονεύεται μόνο από το δημοτικό συμφέρον και το οφειλόμενο καθήκον προς όλους μας».
   4). ΄Οσα περιλαμβάνονται στην παρ. (Γ) θα ευδοκιμήσουν υπό την προϋπόθεση ότι στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 θα πάμε όλοι μαζί με «ψηφοδέλτιο συνδυασμού (όχι παρατάξεων),  ευρύτατο κοινωνικά, που κηδεμονεύεται μόνο από το δημοτικό συμφέρον και το οφειλόμενο καθήκον προς όλους μας».
   5). Τους συμπολίτες μας, που με τα χαρακτηριστικά της παρ. (ΣΤ) θα στελεχώσουν τη Δημοτική Αρχή για την περίοδο 2014-2019, θα τους επιβάλλουμε δημοκρατικά Εμείς και μόνο Εμείς, υπό την προϋπόθεση ότι στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 θα πάμε όλοι μαζί με «ψηφοδέλτιο συνδυασμού (όχι παρατάξεων),  ευρύτατο κοινωνικά, που κηδεμονεύεται μόνο από το δημοτικό συμφέρον και το οφειλόμενο καθήκον προς όλους μας».

   Με τη σιγουριά ότι τα παραπάνω αποτελούν πρόκριμα ώστε ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ να πορεύεται με χαρακτηριστική ηρεμία και αυτοπεποίθηση προς την ολοκλήρωσή του και το μέλλον του και διατελών με τιμή, σας ευχαριστώ θερμά γι’ αυτά που καταφέραμε όλοι μαζί στην πολύ δύσκολη περίοδο που συνδιοικούμε τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ μας και γι’ αυτά που θα καταφέρουμε όλοι μαζί για όλους εμάς, μοναδικά -  παραδειγματικά - πρωτοποριακά στη ΧΩΡΑ.

«Καλές Γιορτές!
Με Υγεία, Ευτυχία, Αλληλεγγύη, Συνοχή, Ενάργεια, Αυτοδιοικητική Λογική - Διαλεκτική & Πρακτική, Αυτοδιαχειριζόμενη  Βούληση Δημοτικής Ολοκλήρωσης & Προοπτικής!
΄Αι α πορεία νάμου!».

Ιωάννης Η. Μαρνέρης

1 σχόλιο:

 1. Ιωάννης Η. Μαρνέρης.14 Δεκεμβρίου 2013 - 9:46 μ.μ.

  Αυτό που ο Δήμαρχος τονίζει στο μήνυμά του είναι ότι για να ολοκληρωθεί ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ στην επόμενη κρίσιμη, λειτουργικά - αξιολογικά και αναπτυξιακά, δημοτική περίοδο απαιτούνται τα Α – Β – Γ – Δ – Ε & ΣΤ του μηνύματός του καθώς και ότι για να επιτευχθούν προϋπόθεση είναι να πάμε στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 όλοι οι δημότες του και οι φίλοι του μαζί με ένα και μόνο ένα ψηφοδέλτιο. Τίποτα λιγότερο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή