ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ. 1. Ειδικό Τέλος Ταφής Απορριμμάτων. 2. Πρόγραμμα Συνεργασίας Τ.Π & Δ – Ε.Τ.ΕΠ.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) συνεδρίασε την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου στα γραφεία της Ένωσης στην Αθήνα και μεταξύ των άλλων εξέτασε και αποφάσισε και για τα παρακάτω:

1). Ειδικό Τέλος Ταφής Απορριμμάτων.

   Το θέμα της επιβολής του ειδικού τέλους ταφής απορριμμάτων, με βάση το Ν.4042/2012, σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, απασχόλησε τη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΚΕΔΕ.
   Σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου προβλέπεται επιβολή ειδικού τέλους ταφής των αποβλήτων που οδηγούνται στην τελική διάθεση, ύψους 35 ευρώ ανά τόνο, ποσό που θα αυξάνεται κατά 5 ευρώ ανά τόνο και ανά έτος με ανώτατο όριο το ποσό των 60 ευρώ.
   Η ΚΕΔΕ ζητά την διετή αναστολή επιβολής του τέλους, διότι η άμεση και με «αυθαίρετο» τρόπο (δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ) εφαρμογή του τέλους ταφής αντιβαίνει τον ίδιο τον εθνικό σχεδιασμό για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, εξοντώνει οικονομικά τους φορείς διαχείρισης και επιβαρύνει δυσβάστακτα τους πολίτες στη πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη Χώρας μας και τους ΄Ελληνες.
   Επιπλέον η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι είναι παράδοξο το γεγονός ότι η Χώρα μας ενώ έχει την υποχρέωση βάσει της ίδιας οδηγίας και  του ίδιου νόμου να εκπονήσει το στρατηγικού χαρακτήρα «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων», στη βάση του οποίου θα πρέπει να δομηθούν οι πολιτικές διαχείρισης, να ξεκινά ανάποδα με την επιβολή του τέλους ταφής. Διότι το ΥΠΕΚΑ ενώ έχει την υποχρέωση να έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό αυτό έως τις 31/12/2013, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τα κείμενα στρατηγικής λίγες μόλις ημέρες πριν.
   Συγκεκριμένα τα Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 17/12/2013 και το Εθνικό Σχέδιο πρόληψης παραγωγής αποβλήτων στις 19/12/2013. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου 2014.
   Πέραν των παραπάνω δεν έχει ξεκαθαριστεί το καθεστώς λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ, για τους οποίους η ΚΕΔΕ έχει ζητήσει να παραταθεί ο χρόνος συγχώνευσής τους κατά δύο έτη. Επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα υποδομών διαχείρισης, ενώ σε διυπουργικό επίπεδο έχει σχεδιαστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής διαγωνιστική διαδικασία για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων μέσω ΣΔΙΤ.
   «Με αυτά τα δεδομένα, τονίζει το Δ.Σ της ΚΕΔΕ θεωρούμε παράδοξο το να επιβληθεί τέλος ταφής όταν η διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής, η μετεξέλιξη των φορέων διαχείρισης και τα έργα διαχείρισης βρίσκονται σε εξέλιξη».

2). Πρόγραμμα Συνεργασίας Τ.Π & Δ – Ε.Τ.ΕΠ.

   Στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ της ΚΕΔΕ παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Α. Αντωνόπουλο το κοινό πρόγραμμα συνεργασίας του πιστωτικού αυτού οργανισμού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση δημοτικών έργων με ανταποδοτικό και αναπτυξιακό πρόσημο.
   Όπως ανακοίνωσε ο κ. Αντωνόπουλος είναι διαθέσιμα προς δανεισμό καταρχήν 200 εκ. ευρώ, με χαμηλά επιτόκια, ήτοι 3,32% για το κυμαινόμενο και 5,26% για το σταθερό, 25ετούς διάρκειας.
   Τα έργα, μικρά ή μεγάλα, που μπορούν να ενταχθούν αφορούν μεταφορές, οδικό δίκτυο, χώρους πρασίνου, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αθλητισμού, πολιτισμού, εξοικονόμησης ενέργειας, οδοφωτισμού κ.α.
   Τα έργα μπορούν να χρηματοδοτούνται στο 100% του προϋπολογισμού τους. Σε περίπτωση που το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ,  η χρηματοδότηση από το παραπάνω πρόγραμμα και το ΕΣΠΑ, δεν μπορεί να ξεπερνά το 90% του προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο 10% θα μπορεί να καλύπτεται από το Τ.Π & Δ. Σε περίπτωση που το έργο δεν είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, η Ε.Τ.Ε θα χρηματοδοτεί το 50% και το υπόλοιπο 50% θα χρηματοδοτηθεί από το Τ.Π & Δ.
   Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχει ειδική πρόνοια χρηματοδότησης των Δήμων για εκπόνηση μελετών, που θα γίνεται σε συνεργασία με την ΠΕΤΑ Α.Ε.
   Ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων προβλέπεται στα 25 έτη ενώ για την υλοποίηση των έργων τα 3 έτη.
 
Ιωάννης Η. Μαρνέρης
Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας 
και Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Τουρισμού της ΚΕΔΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου