ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ & Π Ρ Ο Τ Α Σ Η - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


 
   Με βάση την 59/24-12-2013 Ανοιχτή Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος #«Ψηφιακή Σύγκλιση» (΄Αξονας Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»)#.

   Ο Δήμαρχος επέλεξε και προτείνει στους Επαγγελματικούς Φορείς της Κοινωνίας μας και στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συμμετοχή του Δήμου μας στη δράση της Κατηγορίας 8 «Αγροτική παραγωγή – Τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών)».

   Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία σύγχρονης δημοτικής υποδομής για την ανάδειξη – την προβολή – την ευρεία γνωστοποίηση και προώθηση στο ελληνικό και διεθνές κοινό, μέσω του διαδικτύου, των αγροτουριστικών – των παραδοσιακών – των ονομασίας προέλευσης – των βιολογικών και των άλλων τοπικών προϊόντων και παράλληλα η δημιουργία δημοτικής υποδομής για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πωλήσεων των προϊόντων μας – των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών συνεργασιών και άλλων υπηρεσιών στενά συνδεδεμένων με σημαντικές πλευρές της κοινωνικοοικονομικής ζωής και ιδιαίτερα της ήπιας τουριστικής και αειφορικής ανάπτυξης.

   Προκειμένου λοιπόν να καταρτισθεί συλλογικά η συγκεκριμένη πρόταση και να συγκροτηθεί – υποβληθεί ο οικείος φάκελος μέχρι 31-01-2014 για ένταξη και χρηματοδότηση
π ρ ο σ κ α λ ο ύ ν τ α ι
οι επαγγελματικοί φορείς της περιοχής μας, σε σχετική σύσκεψη, την 06η Ιανουαρίου 2014 – ημέρα Δευτέρα (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ) – ώρα 18.00΄ - αίθουσα λαϊκής βιβλιοθήκης Λεωνιδίου (Δημαρχείο).

ΙΩΑΝΝΗΣ Η,. ΜΑΡΝΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου