Εγκρίθηκε και η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού κτιρίου Νοτιας Κυνουρίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η χρηματοδότηση του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ” ύψους 191.631,65€, με Φορέα Υλοποίησης την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα.
Με απόφαση θετικής αξιολόγησης εντάσσεται για χρηματοδότηση το έργο με τίτλο “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ”, Ε.Π. «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη», που υποβλήθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα για λογαριασμό του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που στεγάζεται η Εφορία στην Πλατεία Ρολογιού στο Λεωνίδιο. Το κτίριο λόγω έλλειψης τακτικής συντήρησης παρουσιάζει κάποια δείγματα φθοράς στις όψεις αλλά και στα μηχανολογικά του συστήματα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ενεργοβόρο.
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό ενεργειακής κατάστασης εντάσσεται στην κατηγορία Ε (πολύ χαμηλά στη σχετική κλίμακα) με αποτέλεσμα την μη ύπαρξη κατάλληλων θερμικών συνθηκών για τη λειτουργία του κτιρίου, δηλαδή την υπέρμετρη θερμική απώλεια κατά το χειμώνα και την υψηλή θέρμανσή του κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών.
Το κτίριο θα αναβαθμιστεί κατά 4 κλίμακες και θα ενταχθεί στην κατηγορία Β. Μετά την ενεργειακή αναβάθμισή του το κτίριο θα λειτουργήσει ως χώρος υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Ακόμα προβλέπονται ενέργειες διάχυσης και πληροφόρησης για τη δημοσιοποίηση των ενεργειών σε τοπικό και ευρύτερο γεωγραφικά επίπεδο.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου