ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΥΝΟΥΡΙΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ


 
   Την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014, ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος της, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Τουρισμού της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

   1ο): Συνεργασία Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για τη χρηματοδότηση έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
   2ο): Η συμμετοχή των Δήμων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020.
   3ο): Εξελίξεις στην προσπάθεια προσέλκυσης Ιατρικού Τουρισμού - Ευνοϊκή συγκυρία για διακριτή προσπάθεια στον Ιαματικό Τουρισμό.

Ιωάννης Η. Μαρνέρης
Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου