ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Προέδρου της Συμπολιτείας & Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας προς τους Πολίτες - τους Συμπατριώτες της Διασποράς και τους Φίλους των Δ.Ε Κοσμά - Λεωνιδίου & Τυρού. Αγαπητοί Συμπολίτες - Συμπατριώτες μας της Διασποράς
και
Φίλοι του Δήμου μας!

   Στο μήνυμά μου της 14ης Δεκεμβρίου 2013 προς ΟΛΟΥΣ μας, σας είπα τα ακόλουθα:
-         !  -
   ΄Οπως πολύ καλά γνωρίζετε, στα τρία (03) χρόνια της συμπολιτειακής διακυβέρνησης του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, σε περίοδο μάλιστα πολιτικής - οικονομικής - κοινωνικής και αξιακής κρίσης, πολιτικών λιτότητας και εφαρμογής μνημονίων, οικονομικού και υπηρεσιακού στραγγαλισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αγώνα επιβίωσής της, δημιουργήσαμε και λειτουργούμε, με την ομόθυμη στήριξή σας, το ΔΗΜΟ που συμφωνήσαμε στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010. Δηλαδή:
 • ΔΗΜΟ δημόσιου χαρακτήρα, νοικοκυρεμένο - βιώσιμο - αξιόπιστο και αποτελεσματικό, που οι αιρετοί του - οι υπάλληλοί του - οι συνεργάτες του - οι φορείς των πολιτών του και οι εθελοντές του δουλεύουν ως ομάδα για το μέλλον του. ΔΗΜΟ συμμέτοχο στη δημοκρατική ανασυγκρότηση μας Πατρίδας μας
 • ΔΗΜΟ μέσα στη ζωή - περιβαλλοντικά ευαίσθητο - καλά οργανωμένο - - με καλές και δίκαιες εξυπηρετήσεις. ΔΗΜΟ κοινωνικά προστατευτικό. ΔΗΜΟ βάθρο κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής
 • ΔΗΜΟ που κατακυρώνει για λογαριασμό των πολιτών του και κατασκευάζει σημαντικά έργα υποδομής και προγραμματίζει την εκτέλεση συναφών με την ανάπτυξή του δράσεων και πράξεων, βασιζόμενος στις ολοκληρωμένες μελέτες του και στους άρτιους φακέλους του. ΔΗΜΟ δύναμη της παραγωγικής και αναπτυξιακής προοπτικής της Πελοποννήσου και της Χώρας μας
 • ΔΗΜΟ που στηρίζει το «επιχειρείν» και υιοθετεί τις επιλογές των νέων του
 • ΔΗΜΟ φιλόξενο για τους συμπατριώτες μας της διασποράς και τους επισκέπτες μας
 • ΔΗΜΟ με ταμείο
 • ΔΗΜΟ «προορισμό»
 • ΔΗΜΟ της συνέργειας με την Εκκλησία - το Κράτος και την Περιφέρεια. ΔΗΜΟ της διαδημοτικής συνεργασίας. ΔΗΜΟ με φίλους «κεφάλαιο»
 • ΔΗΜΟ για όλους εμάς
 • ΔΗΜΟ για το μέλλον μας
&
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ «ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε» οργανωμένη όσο ποτέ και χρησιμότερη από ποτέ στους ο.τ.α - μετόχους της, ιδιαίτερα σε μας.
   ΄Όπως επίσης πολύ καλά γνωρίζετε, για να ολοκληρωθεί ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ στην επόμενη κρίσιμη, λειτουργικά - αξιολογικά και αναπτυξιακά, δημοτική περίοδο, απαιτούνται κυρίως:
   Α). Κοινωνική συνοχή, αυτοδιοικητική συνείδηση & λογική, ενάργεια, ασφαλής κρίση, ομοθυμία, συλλογικότητα.
   Β). Οικονομική επάρκεια.
   Γ). Επιχειρησιακή αυτοτέλεια, με υπηρεσιακές μονάδες καλά στελεχωμένες και λειτουργούσες έγκαιρα & αξιόπιστα, ώστε να υπηρετείται ακώλυτα το δικαίωμά μας για βασικά κοινωνικά αγαθά & υπηρεσίες στον τόπο μας.
   Δ). «Κεφάλαιο Φίλων» παντού, ιδιαίτερα στο ΚΡΑΤΟΣ & στα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, στην ΕΝΠΕ & στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, στην ΚΕΔΕ & στην ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, στην ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.
   Ε). Πράξεις και δράσεις μέσω ΕΣΠΑ - ΣΕΣ και ΣΔΙΤ, συμπληρώνουσες τις δομές & υποδομές στην περιοχή μας.
   ΣΤ). Δημοτική Αρχή για την περίοδο 2014-2019, αποτελούμενη από συμπολίτες μας που αφ’ μας συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα τυπικά & ουσιαστικά προσόντα και αφετέρου διατίθενται να μας υπηρετήσουν με πλήρη & αποκλειστική απασχόληση - χαρακτηριστική νομιμότητα ενεργειών και ευθύνη υπογραφής, από συμπολίτες μας που εγγυώνται αφειδώλευτα την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας του δημότη μας και του επισκέπτη μας, από συμπολίτες μας που εγγυώνται τη δημοτική δημιουργία - τη διαδημοτική συνεργασία - τη συνέργεια με την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ και το ΚΡΑΤΟΣ, από συμπολίτες μας που εγγυώνται τη συλλογική - συνοχική - καινοτομική - διεκδικητική και αποτελεσματική δουλειά, από συμπολίτες μας που έχουν καταστήσει ολοφάνερη τη θετική αίσθησή τους για την αλληλεγγύη - την προοπτική - την ανάπτυξη - την αποδοτική διαχείριση του «κεφαλαίου των φίλων μας», από συμπολίτες μας που έχουν σηματοδοτήσει ουσιαστικά με τις πράξεις τους την αγάπη τους για την κοινωνία μας - την περιοχή μας - την ιστορία μας - τον πολιτισμό μας - την παράδοσή μας - το φυσικό & οικιστικό ανάγλυφό μας, από συμπολίτες μας απαλλαγμένους από «δουλείες» ή «ναρκισσισμούς» και «τάσεις δανεισμού ή υποθηκών από το μέλλον», από συμπολίτες μας που έχουν ξάστερα τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού εθελοντισμού - της διαφάνειας και της δημοτικής διαλεκτικής & πρακτικής.
   1). ΄Οσα περιλαμβάνονται στην παρ. (Α) μοναδικοί Συμπολίτες μου - Συμπατριώτες μου της Διασποράς και Φίλοι του Δήμου μας, τα εγγυούμαστε αδιατάραχτα όλοι μαζί, υπό την προϋπόθεση ότι στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 θα πάμε όλοι μαζί με «ένα ψηφοδέλτιο συνδυασμού (όχι ψηφοδέλτια παρατάξεων),  ευρύτατο κοινωνικά, που κηδεμονεύεται μόνο από το δημοτικό συμφέρον και το οφειλόμενο καθήκον προς όλους μας».
   2). Για την «οικονομική επάρκεια» της παρ. (Β) εκπονείται ειδικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα γίνει «δικιά μας εντολή», υπό την προϋπόθεση ότι στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 θα πάμε όλοι μαζί με «ένα ψηφοδέλτιο συνδυασμού (όχι ψηφοδέλτια παρατάξεων),  ευρύτατο κοινωνικά, που κηδεμονεύεται μόνο από το δημοτικό συμφέρον και το οφειλόμενο καθήκον προς όλους μας».
   3). Το «κεφάλαιο των φίλων μας παντού» [παρ. (Δ)] και την πολύτιμη - πολυτίμητη συνεισφορά του στην ανάπτυξη και την προοπτική μας μέσω του ΕΣΠΑ - του ΣΕΣ και των ΣΔΙΤ [παρ. (Ε)], τα εγγυούμαστε, με τρόπο αυτοδιοικητικά ξεχωριστό, όλοι μαζί, υπό την προϋπόθεση ότι στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 θα πάμε όλοι μαζί με «ένα ψηφοδέλτιο συνδυασμού (όχι ψηφοδέλτια παρατάξεων),  ευρύτατο κοινωνικά, που κηδεμονεύεται μόνο από το δημοτικό συμφέρον και το οφειλόμενο καθήκον προς όλους μας».
   4). ΄Οσα περιλαμβάνονται στην παρ. (Γ) θα ευδοκιμήσουν υπό την προϋπόθεση ότι στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 θα πάμε όλοι μαζί με «ένα ψηφοδέλτιο συνδυασμού (όχι ψηφοδέλτια παρατάξεων),  ευρύτατο κοινωνικά, που κηδεμονεύεται μόνο από το δημοτικό συμφέρον και το οφειλόμενο καθήκον προς όλους μας».
   5). Τους συμπολίτες μας, που με τα χαρακτηριστικά της παρ. (ΣΤ) θα στελεχώσουν τη Δημοτική Αρχή για την περίοδο 2014-2019, θα τους επιβάλλουμε δημοκρατικά Εμείς και μόνο Εμείς, υπό την προϋπόθεση ότι στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 θα πάμε όλοι μαζί με «ένα ψηφοδέλτιο συνδυασμού (όχι ψηφοδέλτια παρατάξεων),  ευρύτατο κοινωνικά, που κηδεμονεύεται μόνο από το δημοτικό συμφέρον και το οφειλόμενο καθήκον προς όλους μας».
   Με τη σιγουριά ότι τα παραπάνω αποτελούν πρόκριμα ώστε ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ να πορεύεται με χαρακτηριστική ηρεμία και αυτοπεποίθηση προς την ολοκλήρωσή του και το μέλλον του και διατελών με τιμή, σας ευχαριστώ θερμά γι’ αυτά που καταφέραμε όλοι μαζί στην πολύ δύσκολη περίοδο που συνδιοικούμε τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ μας και γι’ αυτά που θα καταφέρουμε όλοι μαζί για όλους εμάς, μοναδικά -  παραδειγματικά - πρωτοποριακά στη ΧΩΡΑ.
«Καλές Γιορτές!
Με Υγεία, Ευτυχία, Αλληλεγγύη, Συνοχή, Ενάργεια, Αυτοδιοικητική Λογική - Διαλεκτική & Πρακτική, Αυτοδιαχειριζόμενη Βούληση & Δημιουργική Δουλειά  Δημοτικής Ολοκλήρωσης & Προοπτικής!
΄Αι α πορεία νάμου!».
-  !  -
   Ακολουθώντας πιστά, αγαπητοί Συμπολίτες μας - Συμπατριώτες μας της Διασποράς και Φίλοι του Δήμου μας, τη βούληση της Κοινωνίας μας για «ένα ψηφοδέλτιο συνδυασμού (όχι ψηφοδέλτια παρατάξεων),  ευρύτατο κοινωνικά, κηδεμονευόμενο μόνο από το δημοτικό συμφέρον και το οφειλόμενο καθήκον προς όλους μας» στο ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, που θα σχεδιάσει - θα προωθήσει - θα κατακυρώσει για μας και θα υλοποιήσει για ΟΛΟΥΣ μας την ολοκλήρωσή μας - την ανάπτυξή μας και την προοπτική μας,

σας προσκαλούμε

στη Γενική Συνέλευσή μας, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11.30΄ - αίθουσα λαϊκής βιβλιοθήκης Λεωνιδίου (Δημαρχείο), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

   1ο: «ΝΕΟ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ). Αρχιτεκτονική - Προτεραιότητες ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, σε συνέργεια με *τους Πολίτες μας - το Κεφάλαιο των Φίλων μας και τους Συμπατριώτες μας της Διασποράς*».
   2ο: «ΤΣΑΚΩΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Συνεταιρισμός ιστορίας - πολιτισμού - παράδοσης - κληρονομιάς - περιβαλλοντικής αειφορίας - ανάδειξης συγκριτικών πλεονεκτημάτων - εργασίας - αλληλεγγύης - συνοχής και προοπτικής».
   3ο: «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ και Δημοτικές - Περιφερειακές Εκλογές 2014».


Ιωάννης Η. Μαρνέρης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
&
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου