Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, με αντικείμενο τη λογιστική υποστήριξη του τοπικού προγράμματος LEADER με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος-Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία», στα πλαίσια του Άξονα 4: Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013″, συνολικής διάρκειας 12 μηνών.
 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 19 Φεβρουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014.
 http://www.parnonas.gr/?p=1816

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου