Αντιπλημμυρική θωράκιση και αναπτυξιακή προοπτική για το ΛΕΩΝΙΔΙΟ.Μια ακόμη σημαντική πράξη στην αλυσίδα της αποτελεσματικής συνεργασίας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ οριστικοποιήθηκε σήμερα (14-02-2014) στο γραφείο του Περιφερειάρχη κ. Πέτρου Τατούλη (Τρίπολη), με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά το σχεδιασμό και τα απαραίτητα έργα για την οριοθέτηση του χειμάρρου Δαφνώνα Λεωνιδίου.

Η Μελέτη συνίσταται στον καθορισμό και την επικύρωση των πολυγωνικών γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος (οριογραμμές), οι οποίες περιβάλλουν τις γραμμές πλημμύρας - τις όχθες καθώς και τα τυχόν φυσικά
ή τεχνητά στοιχεία, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη Μελέτη αποτελεί η διερεύνηση των γενικών υδρολογικών χαρακτηριστικών της λεκάνης απορροής και των υπολεκανών της, προκειμένου να υπολογιστεί η πλημμυρική παροχή του χειμάρρου.

Κατά τα αποτελέσματα της Μελέτης οριοθέτησης θα προκύψουν τοπικές επεμβάσεις και  έργα διευθέτησης της κοίτης του χειμάρρου, προκειμένου να μην αποκλεισθούν οι μεγάλης γεωργικής αξίας παρακείμενες εκτάσεις. Κατά τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η επάρκεια της πλημμυρικής παροχής, ενώ προστατεύεται το υδατόρεμα από φαινόμενα καταπάτησης.

Η παραπάνω παρέμβαση που είναι καθοριστική για την ενεργοποίηση οικιστικών και οικονομικών δραστηριοτήτων εκατέρωθεν του Δαφνώνα αλλά και για την προστασία από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων χρόνων εκκρεμούσε εδώ και δύο 10ετίες, καθιστώντας μια πολύ μεγάλη περιοχή οικονομικά ανενεργή, αποτελούσε τροχοπέδη για την ολοκλήρωση βασικών έργων υποδομής και καθιστούσε την περιοχή του κάμπου του Λεωνιδίου ευάλωτη σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο προγραμματισμός και ο συντονισμός των ενεργειών με την εντολή του Περιφερειάρχη μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιαννακούρα - του Δημάρχου - της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε, οδήγησαν στη σημερινή υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά το σχεδιασμό και την ωρίμανση των θεσμικών και τεχνικών παρεμβάσεων.

Πέραν των άλλων, η παρέμβαση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Μελέτης του Περιφερειακού Δρόμου του Λεωνιδίου σε παραποτάμια χάραξη, της κυκλοφοριακής σύνδεσης (μέσω Δαφνώνα) των τμημάτων της Ε.Ο Λεωνιδίου -΄Αστρους στη Δ.Κ Λεωνιδίου, της μελέτης για την ανέγερση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου, της επισκευής των φθαρμένων αντιπλημμυρικών συρματοκιβωτίων του Δαφνώνα κ.α. Τα έργα αυτά σε συνδυασμό με το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού με προϋπολογισμό 10.874.852,65 €, της αναβάθμισης του Δικτύου Ύδρευσης με προϋπολογισμό 2.020.940,00 € και της αναβάθμισης του δικτύου άρδευσης (1η φάση, θ’ ακολουθήσει η 2η φάση) με προϋπολογισμό 470.000,00 €, της εκπονούμενης μελέτης για την κατασκευή του κεντρικού συστήματος για τη διευθέτηση των όμβριων του κάμπου του Λεωνιδίου προϋπολογισμού έργου 500.000 €, συμπεριλαμβάνονται σε ένα ευρύτατο πρόγραμμα υδραυλικών - εγγειοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, αποτελώντας μια ισχυρή προϋπόθεση άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής για τον τόπο του Λεωνιδίου.

   Η αποπεράτωση του Έργου της Φάμπρικας προϋπολογισμού 2.883.935,99 €, η χρηματοδότηση της Ανάπλασης του Κεντρικού Οδικού Άξονα προϋπολογισμού 3.550.000,00 €, η χρηματοδότηση αποκατάστασης των ζημιών στο Λιμάνι του Λεωνιδίου προϋπολογισμού 4.100.000 €, ο εκσυγχρονισμός του Παιδικού Σταθμού Λεωνιδίου προϋπολογισμού 525.000,00 €, η Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και του κτιρίου  της Εφορίας προϋπολογισμού 537.021,84 €, ο Βοτανικός Σταθμός Λεωνιδίου προϋπολογισμού 500.000 € και η ολοκλήρωση του Γ.Π.Σ καθώς άλλες μικρές παρεμβάσεις σε συνδυασμό με τα παραπάνω, αθροίζουν μέχρι σήμερα ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ενταγμένων ή υπό ένταξη έργων περίπου 26.000.000,00 € για την  ολοκλήρωση βασικών υποδομών στην περιοχή.

   Τα παραπάνω που αφορούν Έργα που υλοποιούνται - ολοκληρώνονται - βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης ή εντάσσονται, συνιστούν ένα πρωτοφανές πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ για το ΛΕΩΝΙΔΙΟ.«Η εμπιστοσύνη σας ευδοκιμεί. Σας ευχαριστούμε που θα μας καταστήσετε και πάλι χρήσιμους για τον Τόπο μας και τους Ανθρώπους μας, μέσα από ένα (01) και μόνο ένα (01) ψηφοδέλτιο για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014.   Περπατώντας λοιπόν μόνο με αυτά που μας ενώνουν στον ΄Ισιο Δρόμο της Νέας Απαράμιλλης Αντίληψης του ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ και του «Ψηφοδελτίου της Κυψέλης των Γενεών μας» και έχοντας βάλει αυτά που μας χωρίζουν σε διαδραστικό πίνακα, στις 21 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00΄, εγκαινιάζουμε το εκλογικό μας κέντρο στο Λεωνίδιο (Πλατεία 25ης Μαρτίου).
Εμείς, με την Αυτοδιοικητική Υγεία του ΔΗΜΟΥ του μέλλοντός μας -  με τα χαιρετίσματα του αεροστάτου των Συμπατριωτών μας

της Διασποράς & τη Τσακώνικη Διάλεκτο στο προσκήνιο,

θα είμαστε εκεί.

Εσείς,

η Αμφικτιονία της Σύγχρονης Πόλης των Δημοτών & των Φίλων του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - της ΑΡΚΑΔΙΑΣ και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που μας στηρίζετε, επίσης.

«Καλή Αντάμωση»!


ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Τουρισμού ΚΕΔΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου