Υπογράφηκε και η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Λεωνιδίου!ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Υπογράφηκε η Σύμβαση ανάθεσης κατασκευής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου-Εγκατάσταση μονάδας καύσης βιομάζας», στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ» με κωδικό MIS 357324, Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Υπογράφηκε σήμερα, 19-02-2014 ,στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, η Σύμβαση Κατασκευής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου-Εγκατάσταση μονάδας καύσης βιομάζας» μεταξύ του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας κ. Ιωάννη Μαρνέρη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα κ. Μαρίνη Μπερέτσου και του εκπροσώπου της αναδόχου Κοινοπραξίας κ. Ξενοφώντα Καρκαντζού.
Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου που κατασκευάστηκε το 1982, συνολικής δόμησης 960,5μ2 από την ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία Ε τουλάχιστον κατά μια κατηγορία κατά ΚΕΝΑΚ.
Οι παρεμβάσεις αφορούν εξωτερική μόνωση, τοποθέτηση νέων ενεργειακών κουφωμάτων, μόνωση κεραμοσκεπής, σταθερά μόνιμα εξωτερικά σκίαστρα, ανεμιστήρες οροφής, φυτεύσεις δένδρων, αντικατάσταση μέρους του προαύλιου χώρου με ψυχρά υλικά με αυξημένο δείκτη ανακλαστικότητας.
Μέσω του έργου παρέχεται η δυνατότητα για σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας του σχολείου, δίνοντας ένα πολύ καλό παράδειγμα στην τοπική κοινωνία για χρήση εναλλακτικής μορφής θέρμανσης. 

Ιωάννης Μαρνέρης 
Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου