ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ψηφιακή σύγκληση!

Δια του δελτίου αυτού, αγαπητοί συμπολίτες μου, σας ενημερώνω ότι κατατέθηκε στην προσδιορισθείσα προθεσμία από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, με βάση το πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης 59, στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε και στο Ε.Π «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007 – 2013» αίτηση χρηματοδότησης και πλήρης φάκελος για την πράξη «Αγροτική Παραγωγή – Τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών) Δήμου Νότιας Κυνουρίας» / προϋπολογισμού 61.500 €. 

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης, μετά από διαβούλευση με τους οικείους συλλογικούς φορείς, είναι η δημιουργία στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας σύγχρονης δημοτικής υποδομής για την ανάδειξη – την προβολή – την ευρεία γνωστοποίηση και προώθηση στο ελληνικό και διεθνές κοινό, μέσω του διαδικτύου, των αγροτουριστικών – των παραδοσιακών – των ονομασίας προέλευσης – των βιολογικών και των άλλων τοπικών προϊόντων και παράλληλα η δημιουργία δημοτικής υποδομής για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πωλήσεων των προϊόντων μας – των επιχειρηματικών δράσεων & συνεργασιών μας και άλλων υπηρεσιών στενά συνδεδεμένων με σημαντικές πλευρές της κοινωνικοοικονομικής ζωής μας και ιδιαίτερα της ήπιας τουριστικής και αειφορικής ανάπτυξης.

      
Ιωάννης Η. Μαρνέρης
Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
Και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Τουρισμού ΚΕΔΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου