ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δια του δελτίου αυτού, αγαπητοί συμπολίτες μου, σας ενημερώνω, για ότι αφορά τη «Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Ε Τυρού», με τα ακόλουθα:

   Με το ΤΥ-Δα/Φ060/οικ 1121/14-01-2014 (Μελέτες 403/8-1-2014) - (ΑΔΑ: ΒΙΨΟΓ-Ο5Π) «΄Εγκριση λειτουργικότητας για το έργο *Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου Τυρού Δήμου Νότιας Κυνουρίας* σε οικόπεδο εντός οικισμού (θέση Παραλία Σαπουνακαίικων)» έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) προς το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, γνωστοποιούνται στον Οργανισμό μας τα παρακάτω:
   #Α. Σε απάντηση στην από 8-1-2014 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη του έργου «Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου Τυρού Δήμου Νότιας Κυνουρίας» σε οικόπεδο εντός οικισμού (θέση Παραλία Σαπουνακαίικων)», σας πληροφορούμε ότι συμφωνούμε με την υποβληθείσα μελέτη και σας την επιστρέφουμε θεωρημένη, με κόκκινες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας, προκειμένου να κατατεθεί με δική σας μέριμνα, στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
   Επισημαίνεται ότι τα επί μέρους στάδια της μελέτης (αρχιτεκτονικά, στατικά, θερμομόνωση, πυρασφάλεια κ.λ.π) υπόκεινται στις ρυθμίσεις και τους κανονισμούς που ισχύουν για παρόμοια κτίρια.
   Επίσης, η χωροθέτηση του έργου στο συγκεκριμένο χώρο που εσείς επιλέξατε και οι τυχόν απαιτούμενες ενέργειες ή μελέτες που πρέπει να γίνουν (χαρακτηρισμός χώρου, όροι δόμησης, περιβαλλοντική μελέτη κ.λ.π) αποτελούν υποχρέωση και ευθύνη σας.
   Β (Κόκκινες Παρατηρήσεις). Το παρόν έγγραφο:
  • ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΤΕ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ.
  • ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ή ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.
  • ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ.
  • ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΤΕ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
  • ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΔΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ#.
Ιωάννης Η. Μαρνέρης 
Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Τουρισμού ΚΕΔΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου