10 Νέες θέσεις εργασίας από αύριο στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοίνωσε την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων από 01-04-2014 έως 30-04-2014 (ένα μήνα) για απασχόληση πέντε (5) ημερομισθίων κατ' άτομο προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες κα μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 21 -03-2014 έως 31-03­2014.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου