Συνεδριαζει το Δ.Σ. του Δημου Νότιας Κυνουριας στις 24-03-2014 με 29 θεματα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα συνεδριάσει  την Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014. 18.00, με τα παρακάτω θεματα
Θέμα 1ο: Περί της έγκρισης διενέργειας των εκδηλώσεων εθνικής γιορτής 25ης Μαρτίου.
Θέμα 2ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2014, για τη δημιουργία απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Π.Τ.Α,Π Αποκατάσταση ζημιών παραλίας Λεωνιδίου (προστατευτικά τοιχία)» προϋπολογισμού 33.500,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων.
Θέμα 3ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2014, για τη δημιουργία απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Π.Τ.Α.Π Αποκατάσταση ζημιών παραλιών Δ.Ε. Τυρού» προϋπολογισμού 24.500,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων.
Θέμα 4ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, για τη δημιουργία απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Π.Τ.Α.Π Αποκατάσταση βατότητας δρόμου Σοχά - Κοκάνι - Πραστός» προϋπολογισμού 24.593,85€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράμματος έργων.
Θέμα 5ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Δεκεμβρίου 2013» προϋπολογισμού 172,36€ και την ενίσχυση υφιστάμενης πίστωσης «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» προϋπολογισμού 393,60€.
Θέμα 6ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, για τη δημιουργία απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας» προϋπολογισμού 24.600,006 και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 7ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2014, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναρριχητικών» προϋπολογισμού 4.950,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος προμηθειών.
Θέμα 8ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, για τη δημιουργία απαραίτητης πίστωσης με τίτλο «Επιχορήγηση χορωδίας Τυρού» προϋπολογισμού 3.000,00€ και της έγκρισης ισόποσης χρηματικής επιχορήγησης του Συλλόγου «Χορωδία Τυρού» για την κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2014.
Θέμα 9ο: Περί αποδοχής ποσού 2.772,65€, έγκρισης πίστωσης και απόδοσης στη ΔΗΚΕΝΚ.
Θέμα 10ο: Περί της έγκρισης διενέργειας προμήθειας καυσίμων.
Θέμα 11ο: Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Τυρού Αρκαδίας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ» για την επιχορήγηση με το ποσό των 5.060,00 € για την κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2014.
Θέμα 12ο: Περί της συγκρότησης τριμελών επιτροπών για την παραλαβή προμηθειών.
Θέμα 13ο: Περί της σύστασης επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).
Θέμα 14ο: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη δρόμου προς Λυγαριά Τ.Κ. Σαπουνακαίικων Δ.Ε. Τυρού.
Θέμα 15ο: Περί της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση αποχετευτικών Δ.Κ. Λεωνιδίου».
Θέμα 16ο: Περί παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη δρόμου Κοσμά - Φυλάτικα Τ.Κ. Κοσμά»
Θέμα 17ο: Περί της χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β.
Θέμα 18ο: Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 4.328,30 € στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης «Εξάγουμε τοπικά προϊόντα ποιότητας - Δημιουργούμε θέσεις εργασίας στην περιοχή μας», στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Θέμα 19ο: Περί της αποδοχής παραχωρούμενης - μεταβιβαζόμενης και παραδιδόμενης στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ. Πελετών, εντός ορίων οικισμού) και σε κοινή χρήση, οικοπεδικής λωρίδας επιφάνειας (39,24) τ.μ από τον κ. Καραμούσα Γεώργιο του Κων. προκειμένου το εν λόγω οικόπεδο να χαρακτηριστεί οικοδομήσιμο.
Θέμα 20ο: Περί της τεκμηρίωσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος πηγής στη θέση «Μεγάλη Βρύση» Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου.
Θέμα 21ο: Περί της δημιουργίας πολιτισμικής εστίας «Στέγη Γιώργου Σαραντάρη».
Θέμα 22ο: Επί εγγράφου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αρκαδίας με θέμα «Εφαρμογή προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2014».
Θέμα 23ο: Επί αιτήσεως χορωδίας Τυρού που αφορά τη μεταφορά της σε Πανελλήνιο Φεστιβάλ.
Θέμα 24ο: Επί αιτήσεως Φιλίππου Γολεγού του Ιωάννη κατοίκου Λεωνιδίου.
Θέμα 25ο: Επί αιτήσεως Αλευρά Ηλία του Σπυρίδωνα για αλλαγή οικογενειακού τάφου.
Θέμα 26ο: Επί αιτήσεως κ. Ματθαίου Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου για επέκταση δικτύου ύδρευσης και παροχή ύδρευσης.
Θέμα 27ο: Επί αιτήσεως Ελένης - Μαρίας Καπερώνη
Θέμα 28ο: Περί της αστυνόμευσης διοικητικής Περιφέρειας Δήμου.
Θέμα 29ο: Επί α) του αρ. πρωτ. 1018/3/226-ζ εγγράφου του Α.Τ. Λεωνιδίου με θέμα «Καταγγελλόμενα» και β) του υπ'αρ. πρωτ. 350/7-3-2014 εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αρκαδίας με θέμα «Εκτέλεση εργασιών επί του αιγιαλού».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου