Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου στις 16-04-2014

 Θέμα 1ο: Περί της έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας σε Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100, του Ν. 3852/10 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ύδρευση Αγ. Βασιλείου Δήμου Νότιας Κυνουρίας».
Θέμα 2ο: Περί της παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Αναγνωριστική υδρογεωλογική έκθεση ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου.
Θέμα 3ο: Περί της διατύπωσης σύμφωνης γνώμης σχετικά με τον καθορισμό οριογραμμών ρεμάτων Λυγαριάς Δ.Ε. Τυρού.
Θέμα 4ο: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή προστατευτικών τοιχίων Λάκκου».
Θέμα 5ο: Ενέργειες για την δασική οδό Κοσμάς - Φυλάτικα.
Θέμα 6ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Πάσχα.
Θέμα 7ο: Περί της έγκρισης απολογισμού και ισολογισμού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας για το οικονομικό έτος 2013.
Θέμα 8ο: Περί της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης της ΔΗΚΕΝΚ για το οικονομικό έτος 2013.
Θέμα 9ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης ποσού 3.690,00€ με τίτλο «τουριστική προβολή Δήμου σε μηνιαίο ταξιδιωτικό περιοδικό» και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 10ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης ποσού 1.845,00€ με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση Αρκαδικό Πανόραμα» και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος εργασιών.
Θέμα 11ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης ποσού 3.000,00€ με τίτλο «Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος προμηθειών.
Θέμα 12ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση υφιστάμενης πίστωσης ποσού 3.688,52 € με τίτλο «Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ» και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος λοιπών υπηρεσιών.
Θέμα 13ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέων απαραίτητων πιστώσεων α) ποσού 9.800,00€ με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση αντλητικού μηχανήματος Τ.Κ. Πουλίθρων» και β) ποσού 7.800,00€ με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση υλικών πλήρωσης αποσιδερωτή γεώτρησης Τ.Κ. Πουλίθρων» και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος προμηθειών.
Θέμα 14ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης ποσού 10.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση τζαμιών Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Τυρού» και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος προμηθειών.
Θέμα 15ο: Περί αποδοχής ποσού, έγκρισης πίστωσης και κατανομής στις σχολικές επιτροπές ποσού 15.014,60 € για α) τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων και β) για την κάλυψη δαπάνης σχολικών Τροχονόμων Α εξαμήνου 2014.
Θέμα 16ο: Περί εξουσιοδοτήσεως του Ειδικού Ταμεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κ. Ρεντούλη Εμμανουήλ σχετικά με την ανάληψη ποσού 10.948,87€ (ένα φύλλο επιταγής) από την Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων».
Θέμα 17ο: Περί εξουσιοδοτήσεως του Ειδικού Ταμεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κ. Ρεντούλη Εμμανουήλ σχετικά με την ανάληψη ποσού 179.429,506 από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο».
Θέμα 18ο: Περί εγκρίσεως εσόδων - εξόδων Α' Τριμήνου οικονομικού έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Θέμα 19ο: Περί της προμήθειας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την προστασία Δημοτικής περιουσίας.
Θέμα 20ο: Περί της διανομής των αρδευτικών υδάτων και της φύλαξης των αρδευτικών έργων κατά το έτος 2014 από υδρονομικά όργανα του Δήμου, του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου τους έτους αυτού, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, του τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και της αμοιβής κάθε οργάνου.
Θέμα 21ο: Περί της επιχορήγησης της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.) για οικονομική ενίσχυση εκδηλώσεων.
Θέμα 22ο: Περί της συγκρότησης τριμελών επιτροπών για την παραλαβή προμηθειών.
Θέμα 23ο: Περί εγκρίσεως πιστώσεων για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού. Θέμα 24ο: Περί αγοράς ακινήτου στα Πούλιθρα.
Θέμα 25ο: Περί χορηγήσεως άδειας προέγκρισης, ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κα Χιώτη Μαρία στην Τ.Κ. Πηγαδιού.
Θέμα 26ο: Περί της χορηγήσεως άδειας προέγκρισης, ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Καρακίτσο Βασίλειο - Σταύρο στην Τ.Κ Αγίου Βασιλείου.
Θέμα 27ο: Περί της αποδοχής παραχωρούμενης - μεταβιβαζόμενης και παραδιδόμενης στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ. Πέρα Μελάνων, εντός ορίων οικισμού) και σε κοινή χρήση, οικοπεδικής λωρίδας επιφάνειας (24,00) τ.μ από τον κ. Παναγιώτη Λυσίκατο του Ηλία προκειμένου το εν λόγω οικόπεδο να χαρακτηριστεί οικοδομήσιμο.
Θέμα 28ο: Επί αιτήσεως Αθλητικού Σωματείου «Ολυμπιακός Λεωνιδίου» για παραχώρηση αθλητικών χώρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου