Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας την Τετάρτη 22 Ιουνίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα συνεδριάσει στο Δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου (αίθουσα Βιβλιοθήκης),την Τετάρτη 22 Ιουνίου και ώρα 19.00 με ημερήσια διάταξη την παρακάτω και εισηγητή τον Δήμαρχο:

Θέμα 1ο: Επί αίτησης του κ. Γεωργίου Ι. Τσουμπρή, σχετικά με μείωση του μισθίου του ακινήτου του Κληροδοτήματος ΑΝΝΑΣ ΜΩΡΑΪΤΟΥ.
Θέμα 2ο: Περί των απαραίτητων εργασιών στο Μέγαρο ΜΟΤΤΗ, για τη στέγαση επί αυτού των Υπηρεσιών των Διοικητικών Δικαστηρίων Πειραιά και του προσδιορισμού της διαδικασίας και της χρηματοδότησης εκτέλεσής τους.
Θέμα 3ο: Περί έγκρισης πίστωσης για οφειλές Κληροδοτήματος ΜΟΤΤΗ προς ΕΥΔΑΠ.
Θέμα 4ο: Περί της ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
Θέμα 5ο: Περί της κατάρτισης και της ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση τον πρότυπο Κανονισμό του ΥΠ.ΕΣ - Α & Η.Δ.
Θέμα 6ο: Περί της κατάρτισης και της ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, με βάση το Σχέδιο του ΥΠ.ΕΣ - Α & Η.Δ.
Θέμα 7ο: Περί κατάρτισης και της ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής, με βάση το Σχέδιο του ΥΠ.ΕΣ - Α & Η.Δ.
Θέμα 8ο: Περί κατάρτισης και της ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, με βάση το Σχέδιο του ΥΠ.ΕΣ - Α & Η.Δ.
Θέμα 9ο: Περί του ορισμού του εκπροσώπου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΠΑΡΝΩΝΑ - ΤΑΥΓΕΤΟΥ. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α».
Θέμα 10ο: Επί έκθεσης των κ. Αλέξανδρου Κατσίκα / Δημοτικού Συμβούλου - Δημητρίου Λάτση / Προέδρου Τ.Σ Κοσμά & Κωνσταντίνου Τροχάνη / Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για τα ζητούμενα από τον Δήμαρχο με το 3775 Α/20-04-2011 έγγραφό του προς αυτούς.
Θέμα 11ο: Επί των από 23-01-2011 και 01-06-2011 αιτήσεων του κ. Παναγιώτη Α. Τζοβάνη.
Θέμα 12ο: Περί της αποδοχής επί της αρχής του ιδρυτικού σκοπού του προς σύσταση Δικτύου Δήμων / [απόφαση 160/18-04-2011 Δ.Σ Τρίπολης].
Θέμα 13ο: Περί της σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόμου Μονή Αρτοκωστάς Δήμου Βόρειας Κυνουρίας - Μονή Αγίου Νικολάου Καρυάς Δήμου Νότιας Κυνουρίας».
Θέμα 14ο: Περί της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π) για την εκτέλεσης της εργασίας «Παρακολούθηση, κατά το έτος 2011, της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της Δημοτικής Ενότητας Τυρού».
Θέμα 15ο: Περί της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Τ.Δ Πηγαδίου Δήμου Λεωνιδίου».
Θέμα 16ο: Περί της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή φρεατίων υδρεύσεως – αρδεύσεως Τ.Δ Λεωνιδίου Δήμου Λεωνιδίου».
Θέμα 17ο: Περί της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δημοτικών οδών Καλαμάτα – Κουλιούμπα Τ.Δ Πέρα Μελάνων Δήμου Τυρού».
Θέμα 18ο: Περί του καθορισμού του τρόπου διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων, για το μέρος της οποίας δεν κατατέθηκε προσφορά κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Θέμα 19ο: Περί της πρόσληψης προσωπικού (ειδικότητα υπάλληλος γραφείου, 2μηνη απασχόληση) για την κάλυψη εποχικών αναγκών στη Δ.Ε Κοσμά.
Θέμα 20ο: Επί εγγράφου Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης σχετικά με το προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού, έτους 2011στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λεωνιδίου
Θέμα 21ο: Περί του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Δημοτικού Διαμερίσματος Παλαιοχωρίου – Α΄ Φάση» Δήμου Νότιας Κυνουρίας / [Π.Α.Α 2007 – 2013, Μέτρο 322].
Θέμα 22ο: Περί του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Δημοτικού Διαμερίσματος Παλαιοχωρίου – Β΄ Φάση» Δήμου Νότιας Κυνουρίας / [Π.Α.Α 2007 – 2013, Μέτρο 322].
Θέμα 23ο: Περί του έργου «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Δ.Δ Αγίου Βασιλείου» Δήμου Νότιας Κυνουρίας / [Π.Α.Α 2007 – 2013, Μέτρο 322].
Θέμα 24ο: Περί της αποδοχής της παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Φίλιππου Μπεκύρου από το Δ.Σ της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και της αντικατάστασής του.
Θέμα 25ο: Περί της ανάληψης από τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας των βεβαιωμένων ή απαιτητών υποχρεώσεων του τέως Δήμου Τυρού και της τέως Κοινότητας Κοσμά οικον. έτους 2010.
Θέμα 26ο: Περί της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» για την οργάνωση και διενέργεια του 6ου Φεστιβάλ Τσακωνιάς (1-2 Ιουλίου 2011).
leonidion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου