Επανάληψη διαγωνισμού για οδικό έργο στο Λεωνίδιο

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας αποφάσισε την επανάληψη του ανοικτού διαγωνισμού του έργου :
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΒΛΗΣΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», προϋπολογισμού Μελέτης τετρακοσίων χιλιάδων Ευρω (400.000 € ). Η απόφαση αυτή λήφθηκε, επειδή δεν διεξήχθη ο διαγωνισμός στις 28-06-2011 για υπηρεσιακούς λόγους ( Πανελλαδική
απεργία ).
Ως νέα ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η 12-07-2011 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 π.μ. (Λήξη
Επίδοσης Προσφορών), που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περφερειακής Ενότητας Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50,
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ( σε
ακέραιες μονάδες ) κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της
Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, και σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού ( Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο, κλπ. ) από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50 ,όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την 7-07-2011,
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και έως ώρα 2.30 μμ.
Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2713 – 610343, FAX : 2713-610342.

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου