Απόφαση για τον Κυνηγετικό Σύλλογο Λεωνιδίου

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας, Δασολόγος, Σπυρίδων Πολίτης, υπέγραψε απόφαση, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ως τρίτο (3ο) μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Κυνηγετικού Συλλόγου Λεωνιδίου ο κ. Φλέντζερης Δημήτριος του Κων/νου, κάτοικος δημοτικής κοινότητας Λεωνιδίου, δημοτικής ενότητας Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας.
Ακολούθως, ορίστηκε ως ταμίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Κυνηγετικού Συλλόγου ο κ. Ζαρόκωστας Χαράλαμπος του Ηλία, κάτοικος τοπικής κοινότητας Πραγματευτή, δημοτικής ενότητας Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας.
Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την υπογραφή της, για την διετία 2011 – 2013
Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου