Έξι θέσεις εργασίας στη Νότια Κυνουρία

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη υποβολής αιτήσεων για έξι θέσεις εργασίας, στη Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου. Ο αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν, ως το τέλος Ιουνίου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Να υποβάλλουν σχετική αίτηση διορισμού στην υπηρεσία του Δήμου μας, έως και την Πέμπτη 30-6-2011.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60ο. Να είναι κάτοχοι μοτοποδηλάτου και αντίστοιχου διπλώματος. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι:

1. Πιστοποιητικό γέννησης.
2. Υπεύθυνη δήλωση γνώσης γραφής και ανάγνωσης.
3. Φωτοαντίγραφο διπλώματος μοτοποδηλάτου.
4. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου.
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Η αμοιβή των πιο πάνω υδρονομικών οργάνων έχει ορισθεί στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα ευρώ (530,00€ μεικτά) το μήνα συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών.
Σχετική η υπ’ αριθμ. 52/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου