Έργα ασφαλτόστρωσης στους δρόμους προς Βλησιδιά και Πλατανάκι Νότιας Κυνουρίας

Έτοιμο για δημοπράτηση είναι το έργο «ασφαλτόστρωση και βελτίωση των τμημάτων των επαρχιακών δρόμων που οδηγούν στα δημοτικά διαμερίσματα Βλησιδιάς και Πλατανακίου», προϋπολογισμού ...
Μελέτης τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000 €), από ΚΑΠ - 2010 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αρκαδίας προκήρυξε «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση αυτού του έργου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού ( Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο, κλπ. ) από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50 ,όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και δύο (2) ημερολ. ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, ήτοι μέχρι και την 23-06-2011, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 2.30 μμ. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2713 – 610343, FAX : 2713-
610342 . Αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυρίμη
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 28-06-2011 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελ/σου.

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου