Πολύ σύντομα το σήμα της Δήμοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης θα φτάσει και στην Κυνουρία.

Σε έγγραφο που κοινοποιήθηκε από το Επιμελητήριο Αρκαδίας στους εμπορικούς συλλόγους Άστρους, Τυρού και Λεωνιδίου ο πρόεδρος της ΔΕΠΕ '' Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης'' κ. Κατσίπος μετά από τα αιτήματα που απέστειλαν οι παραπάνω σύλλογοι εξηγεί τους λόγους για τους οποίους λόγω γεωμορφολογίας δεν φτάνει το σήμα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας στην Κυνουρία και βεβαιώνει πως με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας το σήμα θα φτάσει πολύ σύντομα δυνατό και καθαρό αγκαλιάζοντας όλη την Κυνουρία κάτι που είναι απαίτηση των πολιτών και επιχειρηματιών της Κυνουρίας.
tyrostsakonia.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου