Το «πράσινο φως» για έξι σημαντικά έργα περιμένουν στη Νότια Κυνουρία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Μαρίνος Μπερέτσος, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι «μέσα από συστηματική αθόρυβη αλλά σκληρή δουλειά των τελευταίων 8 μηνών από την εγκατάσταση της Εταιρείας Πάρνωνα στο Λεωνίδιο και την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα της συνεργασίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και της Εταιρείας , στην οποία ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Μαρνέρης είναι Πρόεδρος του Δ.Σ.
Το πρώτο έργο που αφορά την «Αποχέτευση Λεωνιδίου και την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός )», υποβλήθηκε το Μάρτιο του 2011, αφού συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Πάρνωνα τον Φάκελο Έργου και όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ζητούσε η προκήρυξη.
Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση με την αρ. πρωτ.: οικ. 171879/29 -09-2011
απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι ματικής Αλλαγής με το ποσό των 10.874.852,65 €.
Ακολούθησε ανάπτυξη συνεργασιών σε όλο το φάσμα των μεγάλων έργων για ένταξη προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ και στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Η συνεργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη , συνίσταται στην αξιολόγηση – επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών αλλά και την εκπόνηση νέων σε συγκεκριμένα αντικείμενα που αφορούν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας αλλά και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης από τα προγράμματα της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου.
Η μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία της Εταιρείας του Πάρνωνα και των στελεχών της σε παρόμοια θέματα αλλά και η γνώση , εμπειρία και εμπιστοσύνη του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούν την βάση του παραπάνω σχεδιασμού αλλά και του αποτελέσματος.
Τα νέα έργα που υποβλήθηκαν και βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης από τις αρμόδιες
Διαχειριστικές Αρχές , για τα οποία έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι , αφορούν:
1) «Εργασίες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου»,
συνολικού προϋπολογισμού 209.000,00€.
2) «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου -
Εγκατάσταση και λειτουργία καθετοποιημ ένης μονάδας παραγωγής και καύσης
βιομάζας στο Δημοτικό σχολείο Λεωνιδίου», συνολικού προϋπολογισμού
433.479,21€.
3) «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου νηπιαγωγείου Τυρού - Εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη του κτιρίου», συνολικού προϋπολογισμού
190.148,01€.
4) Αποπεράτωση του κτιρίου της Φάμπρικας και μετατροπή της σε « Κέντρο
προβολής της αγροτικής ιστορίας και των δρόμων της θάλασσας στην
Ανατολική Πελοπόννησο» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη, συνολικού
προϋπολογισμού 3.043.491,96 €.
5) Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ του Δήμου (θέση Πάτζικα Τυρού, θέση Σταυρός
Κοσμά, Θέσεις Καμούλι και Πετσίνα Λεωνιδίου) και Ίδρυση Μονάδος
Κομποστοποίησης των οργανικών απορριμμάτων (παραγωγή κομπόστ) σε συνεργασία
με τους όμορους Δήμους Μονεμβάσιας και Βόρειας Κυν ουρίας, συνολικού
προϋπολογισμού 4.275.480,00 €.
6) «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Οικισμού Παλαιοχωρίου (πρώην δημοτικού
διαμερίσματος Παλαιοχωρίου)», συνολικού προϋπολογισμού 999.850,00€
Η συνεργασία βρίσκεται σε εξέλιξη για μια σειρά νέα έργα.
Δεδομένου ότι μέχρι τέλος του χρόνου το σύνολο των προκηρύξεων του ΕΣΠΑ
βρίσκεται σε εξέλιξη, η παραπάνω προσπάθεια είναι τεράστιας σημασίας για την
οικονομική βιωσιμότητα της περιοχής.
Για όλα τα παραπάνω έχουν ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις από το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου και έχουν συναφθεί αντίστοιχες συμβάσεις με την Εταιρεία.
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας με το σύνολο των παραπάνω συνεργασιών στηρίζει την
βιωσιμότητα της Εταιρείας του Πάρνωνα και πολλαπλασιάζει έτσι του πόρους που
διαθέτει για την βιωσιμότητα της περιοχής.»

Απο ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου