Προσλήψεις προγραμματίζει ο Δήμος νότιας Κυνουρίας

Τον προγραµµατισµό των προσλήψεων του έτους 2012 για τις κατηγορίες προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα συνολικού εννέα ατόµων, µε σχέση µίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου έως οχτώ μήνες ανάλογα µε τις ανάγκες, ενέκρινε κατά πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο νότιας Κυνουρίας.
Πρόκειται για τις εξής θέσεις:
Δύο 2 Εργάτες καθαριότητας (8 µήνες)
Ένας 1 Εργάτης καθαριότητας (6 µήνες)
Ένας 1 Οδηγούς απορριμματοφόρων ΔΕ (8 µήνες)
Ένας 1 Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ (8 µήνες)
Δύο 2 Εργάτες Ύδρευσης ΥΕ (6 µήνες)
Ένας 1 Εργάτης Αποχέτευσης ΥΕ (8 µήνες)
Ένας 1 Χειριστής μηχανήματος έργου ΔΕ (8 µήνες)

Στην απόφαση, επισημαίνεται ότι κρίνεται άκρως απαραίτητη η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού για να καλύψει η Υπηρεσία Καθαριότητας τις αυξηµένες εποχικές ανάγκες της που δηµιουργούνται από τη µεγάλη πληθυσµιακή αύξηση που παρουσιάζεται στην περιοχή ευθύνης του Δήµου, ιδίως κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Η τουριστική κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα κατά τους θερινούς µήνες, λόγω της αθρόας προσέλευσης χιλιάδων επισκεπτών που διαµένουν σε ιδιόκτητες οικείες ή ενοικιαζόµενα δωµάτια- ξενοδοχεία. Εύλογο αποτέλεσµα είναι η κατακόρυφη αύξηση των αναγκών καθαριότητας. Το ανωτέρω προσωπικό θα ασχοληθεί µε την αποκοµιδή απορριµµάτων καθώς και τον καθαρισµό και ευπρεπισµό οδών – πλατειών και κοινοχρήστων χώρων των Δηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Επίσης, είναι επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης του τµήµατος ύδρευσης – αποχέτευσης µε την πρόσληψη του ανωτέρω έκτακτου προσωπικού µε σκοπό τη δηµιουργία επιπλέον συνεργείων αποκατάστασης βλαβών, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, για τους παραπάνω λόγους. Τα συνεργεία συντήρησης θα έχουν την ευθύνη για την εκτέλεση των κατά τόπους αποκαταστάσεων βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης, νέων συνδέσεων και επεκτάσεις δικτύων.
Να σημειωθεί ότι η απόφαση λήφθηκε, μειοψηφούντος του Δηµοτικού Συµβούλου Ρουσάλη Ιωάννη ο οποίος τόνισε ότι θα πρέπει να έχουµε πάγια µόνιµο προσωπικό. Να διεκδικήσουµε ώστε να µας εγκριθεί.

kalimera-arkadia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου